• 2012

    NEBODAJ: Ver

    NE:BO:DAJ: Jana Ambrózová – spev, husle; Julo Fujak – klavír, spev; Andrej Pleštinský – akordeón, Ondrej Veselý, a. h. – akustická gitara

x