Foto: Prezentácia edičnej činnosti Hudobného centra na World music festival Bratislava 2023

Prezentácia edičnej činnosti Hudobného centra na World music festival Bratislava 2023

Aktuality

|

17. 08. 2023

Dôležitou súčasťou festivalu World Music Festival Bratislava je medzinárodná konferencia so zahraničnými a slovenskými hosťami. Konferencia je určená pre hudobníkov a profesionálov z hudobnej branže, každoročne sú jej súčasťou semináre a panelové diskusie na aktuálne témy. Zároveň ponúka jedinečnú príležitosť osobne sa stretnúť a diskutovať so zaujímavými odborníkmi, promotérmi a novinármi zo zahraničia. Tento rok bude venovaná vydavateľskej činnosti Hudobného centra.
 
SOBOTA, 19. 8. 2023, Teatro Colorato, Františkánske námestie 2, Bratislava

Program:

10:00 - Predstavenie vydavateľskej činnosti Hudobného centra

Jedným z hlavných poslaní Hudobného centra už od jeho založenia v roku 1997 je vydavateľská činnosť v oblasti slovenskej hudobnej kultúry. Doterajší edičný katalóg obsahuje vyše 80 knižných, 120 notových a 40 diskografických titulov. Hoci je väčšina z nich zameraná na oblasť klasickej hudby, nechýbajú ani publikácie venované ľudovej hudobnej kultúre: ľudová hudba bola napokon v slovenskej klasickej hudbe odjakživa mimoriadne silným inšpiračným žriedlom. Redaktor edičného oddelenia Hudobného centra Ivan Koska bližšie predstaví deväť vydaných titulov, ktoré prispievajú k mapovaniu a poznaniu slovenského hudobného folklóru. 

10:20 – Rozhovor s autorom diela Bartók a Slovensko p. Vladimírom Godárom

Bezpochyby najvýraznejším vydavateľským počinom ostatných rokov sú dva tituly súvisiace s výnimočnou osobnosťou Bélu Bartóka, skladateľa mimoriadne aktívneho na poli výskumu ľudovej hudby: jeho monumentálna štvorzväzková zbierka Slovenské ľudové piesne a zborník štúdií Bartók a Slovensko. Ich editorom je host WMFB Vladimír Godár, vedúci edičného oddelenia HC, ktorý v následnom rozhovore poodhalí príbeh ich vzniku a ich historický kontex.

Ivan Koska

je klavirista, ktorý študoval na Cirkevnom konzervatóriu a v Taliansku. Je víťazom viacerých klavírnych súťaží ako Medzinárodná klavírna súťaž Premio Seiler v Palerme (2001) či rímska Medzinárodná súťaž v interpretácii súčasnej hudby Premio di Roma (2006). Od roku 2009 pôsobil v USA, kde v roku 2015 získal doktorát v klavírnej interpretácii na Louisiana State University v Baton Rouge. V rokoch 2015 – 2018 vyučoval klavír a teoretické predmety na Nicholls State University v Thibodaux v Louisiane. Koncertoval predovšetkým v Taliansku a v USA, ale aj v ďalších európskych krajinách, v Brazílii a v Paname. Po návrate na Slovensko sa najviac venuje komornej hudbe, je pravidelným partnerom popredných slovenských interpretov ako Eva Šušková, Jozef Lupták, Moyzesovo kvarteto. Štúdium prekladateľstva ho priviedlo k prekladaniu predovšetkým hudobných textov a k edičnej činnosti. Od roku 2018 pôsobí v Hudobnom centra ako redaktor.

ŠPECIÁLNY HOSŤ:

Vladimír Godár

slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a vysokoškolský pedagóg, autor komornej, orchestrálnej a filmovej hudby (napr. k filmom Martina Šulíka). Momentále je vedúcim Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra. Je držiteľom dvoch Českých levov v kategórii Najlepšia hudba, za filmy NÁVRAT IDIOTA (1999) a SLNEČNÝ ŠTÁT ALEBO HRDINOVIA ROBOTNÍCKEJ TRIEDY (2005). Je nositeľom mnohých prestížnych ocenení napr. Cena hudobnej kritiky (1988), Cena ministra kultúry Slovenskej republiky (2006), Cena SOZA za významný podiel na uvádzaní domácej tvorby v zahraničí (2011). Je výnimočným znalcom slovenských hudobných dejín a zaslúžil sa o oživenie mnohých zabudnutých kompozícií a autorov a o ich návrat na naše koncertné pódiá. Jeho opus magnum je Monografia Béla a Bartók a Slovensko.

Srdečne pozývame!
x