Foto: CD Slovenské štvorspevy

CD Slovenské štvorspevy

Novinky vydavateľstva HC

|

28. 11. 2023

NOVINKA vydavateľstva Hudobného centra
 
Ján Levoslav BELLA - SLOVENSKÉ ŠTVORSPEVY
 
CD obsahuje 25 mužských štvorhlasných zborov, ktoré Bella vytvoril a vydal počas svojich štúdií na viedenskom Pázmáneu (1863 – 1865). Najčastejším zdrojom jeho básnických, ale i melodických predlôh bola publikácia Michala Chrástka Veniec národních piesní slovenských a jednotlivé čísla z časopisu Sokol (1862). V booklete nájdete okrem iných zaujímavých informácií aj texty všetkých piesní.
 
Zbory nahralo mužské vokálne kvarteto Ensemble momentum:
Matúš Šimko - tenor, Juraj Kuchar - tenor, Peter Kollár - bas, Tomáš Šelc - bas, umelecký vedúci.
 
Celkový čas: 63:34
 
 
Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) vstúpil na pôdu hudobnej kompozície už v mladom veku. Počas svojich štúdií v Banskej Bystrici a vo Viedni sa profiloval najmä ako autor cirkevnej katolíckej hudby v latinskom jazyku. No už ako dvadsaťročný sa začal plne angažovať aj v národno-obrodeneckom hnutí. Výsledkom tejto angažovanosti boli viaceré svetské zborové a inštrumentálne kompozície v rodiacom sa slovenskom jazyku.
Možno povedať, že oba diely Bellových Slovenských štvorspevov predstavovali veľmi raný pokus o vytvorenie dosiaľ neexistujúceho zborového repertoáru v národnom jazyku, ktorý po jazykovedných aktivitách Ľudovíta Štúra kodifikoval Martin Hattala. Jeho hlavným cieľom bolo podnietiť vznik domácej zborovej kultúry, ktorej chcel venovať pôvodné diela v slovenskom (prípadne blízkom českom) jazyku.
 
(úryvky z textu Vladimíra Godára, booklet k CD Ján Levoslav Bella - Slovenské štvorspevy)
 
Ďalšie tituly z Vydavateľstva HC, ktoré by Vás mohli zaujímať:
 
NOTY: Ján Levoslav BELLA - Slovenské štvorspevy (2020) a Slovenské národné piesne (2020) - noty vyšli v rámci edície Zborový spev
CD ALBUM: Ján Levoslav BELLA - Protestantská chrámová hudba pre zbor a orchester (2021)
Kúpiť v e-shope
x