• 2002 – 2008

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Alžbeta Michálková, zborové dirigovanie – Dušan Bill)

 • od 2009

  VŠMU (Peter Mikuláš)

 • od 2002

  člen Zboru Konzervatória v Bratislave

 •  

  majstrovské kurzy v nemeckom Lübecku pod vedením Petra Schreiera (interpretácia barokovej hudby)

 • od 2004

  pravidelné hosťovanie na medzinárodnom podujatí Schlesswig-Holstein Musik Festival (od 2006 ako člen festivalového zboru účinkoval v Číne a Japonsku)

 • od 2006

  externý člen zboru Bamberských symfonikov

 • od 2009

  umelecký vedúci ženského speváckeho zboru Nevädza zo Stupavy

 • 2011

  recitál v rámci BHS (piesne a operné árie amerických a anglických autorov)

 • 2013

  vystúpil na Veľkonočnom festivale duchovnej hudby v Brne a na 23. ročníku SFKU v Žiline

 • 2013

  debutoval v Národnom divadle Brno

 • 2014

  debutoval v Opere SND

Ako sólista spolupracoval s viacerými telesami: Collegium 1704, SKO B. Warchala, Symfonický orchester Kazanawa, Zlínska filharmónia, Českí komorní sólisti, Solamente naturali, Schola minor, Musica Florea, Komorný orchester Technik, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, a mnohými ďalšími.

Účinkuje na popredných koncertných pódiách a festivaloch doma i v zahraničí.

Repertoár Tomáša Šelca zahŕňa širokú oblasť piesňovej a duchovnej tvorby všetkých období, ako aj operu a operetu.

 

x