• 2021

  ŠTEFAN FAJNOR : CYMBÁL A HUSLE, PIESNE

  CD - Hudobné centrum HC 10051

  1. Štefan Fajnor: Cymbál a husle

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b), Peter Pažický (pf)

  2. Štefan Fajnor: Nitra milá, Nitra!

   Peter Pažický (pf)

  3. Štefan Fajnor: Piesne Slovena

   Matúš Šimko (t), Peter Pažický (pf)

  4. Štefan Fajnor: Klenová, Klenová

   Petra Noskaiová (ms), Peter Pažický (pf)

  5. Štefan Fajnor: Nebanuvala bych, ej, kebych nemusela

   Petra Noskaiová (ms), Peter Pažický (pf)

  6. Štefan Fajnor: Sobotička, nedeľa

   Eva Šušková (s), Peter Pažický (pf)

  7. Štefan Fajnor: Oj, kúpže mi, šuhajko

   Eva Šušková (s), Peter Pažický (pf)

  8. Štefan Fajnor: Sobota, nedeľa

   Matúš Šimko (t), Jozef Kuchár (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  9. Štefan Fajnor: Zaľúbenec, Ta ma, Bože, ta ma

   Matúš Šimko (t), Jozef Kuchár (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  10. Štefan Fajnor: Horela lipka, horela

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  11. Štefan Fajnor: Mať moja, mať moja!

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  12. Štefan Fajnor: Hoja, Ďuňďa, hoja!

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a)

  13. Štefan Fajnor: U zelenej rakyty

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a)

  14. Štefan Fajnor: Materinská reč v cudzine

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b), Peter Pažický (pf)

  15. Štefan Fajnor: Sokoly a orly

   Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

 • 2021

  BIBLICKÉ PIESNE : ANTONÍN DVOŘÁK – MARIAN KITTNER

  CD - tsARTmusic

  1. Antonín Dvořák: Biblické piesne

   Tomáš Šelc (bbr), Klauda Zdeněk (pf)

  2. Marian Kittner: Biblické piesne

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Roman Rusňák (vl), Pavol Mucha (vc)

 • 2021

  PROTESTANTSKÁ CHRÁMOVÁ HUDBA PRE ZBOR A ORCHESTER

  CD - Hudobné centrum

  1. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! (Aký milý je tvoj príbytok, ó, Pane!)

   Eva Šušková (s), Belinda Sandiová (a), Matúš Šimko (t), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Christus hat geliebt die Gemeinde (Kristus miloval cirkev)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Ach, bis zum Tod am Kreuz (Ach, až po smrť)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  5. Ján Levoslav Bella: Gott, sei mir gnädig (Zmiluj sa nado mnou)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Wende dich zu uns, o Herr! (Obráť sa k nám, ó Pane)

   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

 • 2020

  ROMANTICKÁ PIESEŇ Z PREŠPORKA (DAS ROMANTISCHE LIED AUS PRESSBURG)

  CD - Hudobné centrum 58800343632

  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Widmung (Obeta)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Orgeltöne (Organové tóny)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Der schwere Abend (Ťažký večer)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  4. Béla Bartók: Fünf slowakische Volkslieder (Päť slovenských ľudových piesní)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  5. Karl Mayrberger: Zwei Lieder (Dve piesne) op. 4

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  6. Alexander Albrecht: Mein Herz (Moje srdce)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  7. Alexander Albrecht: Wiegenliedchen (Uspávanka)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  8. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  9. Ludwig Burger: Lied aus Liederzyklus (Pieseň z Cyklu piesní) op. 12

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  10. Ernst von Dohnányi: Sechs Gedichte (Šesť básní) op. 14

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

 • 2020

  LUKÁŠ BORZÍK : SIGNUM MAGNUM

  CD - Pavlík Records PA 0184-2-131

  1. Lukáš Borzík: Credo

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Misericordia

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  3. Lukáš Borzík: Mysterium

   Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  4. Lukáš Borzík: Ave Maria

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  6. Lukáš Borzík: The Mystery

   Juraj Kuchar (t), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  7. Lukáš Borzík: Signum Magnum

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 2020

  VERBUM MINOR

  CD - Hevhetia HV 0199-2-331

  1. Invitatorium Ave Maria - Venite Exsultemus Domino

   Schola Minor

  2. Sequentia Verbum Bonum Et Suave (arr. Sylvia Urdová)

   Schola Minor

  3. Alleluia - Diffusa Est Gratia

   Schola Minor

  4. Hymnus O Quam Glorifica

   Schola Minor

  5. Responsorium Christi Virgo

   Schola Minor

  6. Kyrie - Cuncipotens Genitor Deus

   Schola Minor

  7. Sanctus - Ave Dulce Tu Frumentum (arr. Sylvia Urdová)

   Schola Minor

  8. Graduale Universi Qui Te Expenciant

   Schola Minor

  9. Invitatorium Regem Venturum - Venite Exsultemus Domino

   Schola Minor

  10. Graduale Propter Veritatem

   Schola Minor

  11. Hymnus Veni Emmanuel (arr. Christoph Dalitz – 1993; Sylvia Urdová – 2018)

   Schola Minor

  12. Alleluia - Ave Lumen Sidereum

   Schola Minor

 • 2018

  DEUS MEUS ET OMNIA : HUDBA FRANTIŠKÁNSKYCH SKLADATEĽOV ZO SLOVENSKA Z 18. STOROČIA

  CD

  1. P. Gaudentius Dettelbach OFM: Salve regina

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  2. anonym: Gaude virgo gloriosa

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  3. P. Pantaleon Roškovský OFM: Regina caeli laetare

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  4. anonym: In te domine speravi

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  5. P. Gaudentius Dettelbach OFM: Deus meus et omnia

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Petr Jurášek – guest artist (baroková trúbka), Jaroslav Kocůrek – guest artist (baroková trúbka), Sylvia Urdová (org, zbm)

  6. anonym: Contestor amorem

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  7. anonym: O salutaris hostia

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  8. anonym: Pietate si carerem

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  9. P. Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee: Ave virgo spes reorum

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  10. P. Gaudentius Dettelbach OFM: Salve supremi regis

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  11. P. Pantaleon Roškovský OFM: Haec dies quam fecit dominus

   Františkánska schóla Bratislava, Bratia františkáni – zbor, Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Sylvia Urdová (org, zbm)

  12. premiérový audiozáznam (1, 2, 4–10)
 • 2016

  A TRIBUTE TO JÁN LEVOSLAV BELLA (1843 – 1936)

  CD - Phaedra DDD 292033

  1. Ján Levoslav Bella: Omša Es dur

   Eva Šušková (s), Lucie Hilscherová (a), Juraj Hollý (t), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Deus meus, ad te luce vigilo

   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Heil’ge Nacht

   Tomáš Šelc (b), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

  5. Ján Levoslav Bella: Lobet den Herrn, alle Heiden

   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Koncertná skladba v uhorskom štýle

   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)

 • 2016

  JAN DISMAS ZELENKA: ITALIAN ARIAS

  CD ACC 24306

  1. Jan Dismas Zelenka: Se pensi cangiar quel core

   Hana Blažíková (s), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  2. Jan Dismas Zelenka: Povera fede sei pur mal spesa

   Hana Blažíková (s), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  3. Jan Dismas Zelenka: E voi siete d´altri

   Markéta Cukrová (a), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  4. Jan Dismas Zelenka: Non si trova, ne si da

   Hana Blažíková (s), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  5. Jan Dismas Zelenka: Se ha per guida la costanza

   Markéta Cukrová (a), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  6. Jan Dismas Zelenka: Non so se piu vi rivedro

   Markéta Cukrová (a), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  7. Jan Dismas Zelenka: Senti ti voglio ancor

   Markéta Cukrová (a), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

  8. Jan Dismas Zelenka: Son da piu venti

   Tomáš Šelc (bas), Ensemble Tourbillon, Lenka Torgersen (vn), Ľubica Habart (vn), Andreas Torgersen (vl), Filip Dvořák (cmb), Přemysl Vacek (arcilute), Petr Wagner (vlg, dir.)

 • 2014

  MOZART : LOTZ TRIO & FRIENDS

  CD - Hevhetia HV 0096-2-331

  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte K 620 (výber)

   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Notturni

   Jolanta Kowalska-Pawlikowska (s), Terézia Kružliaková (ms), Tomáš Šelc (b), Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Fünfundzwanzig Stücke für drei Bassethörner K 439b

   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Notturni

   Jolanta Kowalska-Pawlikowska (s), Terézia Kružliaková (ms), Tomáš Šelc (b), Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  5. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni K 527 (výber)

   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro K 492 (výber)

   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

  7. Wolfgang Amadeus Mozart: Apendix : Adagio canonique K 410

   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)

 • 2014

  PARATUM COR

  CD

  1. anonym: Nunc tuo nomini

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Lumír Machek (cb), Jaroslav Kocůrek (btr), Sylvia Urdová (zbm, po), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava, bratia františkáni – zbor

  2. anonym: O Jesu rex noster

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  3. anonym: Tibi sancta trinitas

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  4. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  5. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vc), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  6. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  7. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  8. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  9. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  10. Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vn), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

  11. anonym: Ave Maria

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Júlia Urdová (vl), Gregor Regeš (vc), Marek Cepko (po), Františkánska schóla Bratislava

 • 2013

  ANTON ASCHNER: ... TO NAJLEPŠIE Z NEZNÁMEHO

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Anton Aschner: Regina coeli D dur (Kr 103)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  2. Anton Aschner: Esurientes implevit bonis z Magnificat D dur (Kr 133)

   Jozef Gráf (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  3. Anton Aschner: Arma, Bella, Iras, Honores (Kr 69)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  4. Anton Aschner: Ave Maris Stella (Kr 73)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  5. Anton Aschner: Requiem d mol – Introit (Kr 123)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  6. Anton Aschner: Te decet hymnus – z Requiem d mol (Kr 123)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  7. Anton Aschner: Domine labia mea – z Miserere F dur (Kr 214)

   Martin Dobrovič (v), Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  8. Anton Aschner: Sicut cervus (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  9. Anton Aschner: Alma Redemptoris Mater B dur (Kr 43)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  10. Anton Aschner: Auditui meo z Miserere F dur (Kr 214)

   Martina Procházková (v), Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  11. Anton Aschner: Ne proicias me – z Miserere c mol (Kr 58)

   Juraj Duda (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  12. Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem (Kr 72)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  13. Anton Aschner: Et misericordia – z Magnificat solenne D dur (Kr 133)

   Juraj Duda (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  14. Anton Aschner: Salve regina (Kr 194)

   Martin Dobrovič (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  15. Anton Aschner: Die schőnste aus allen (Kr 217)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  16. Anton Aschner: O amor mi Jesu (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  17. Anton Aschner: Regina coeli (Kr 71)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  18. Anton Aschner: Auditui meo – z Miserere g mol (Kr 213)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  19. Anton Aschner: Laudate pueri (Kr 133)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  20. Anton Aschner: Sacrificium Deo – z Miserere c mol (Kr 58)

   Martin Dobrovič (v), Andrea Karcolová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  21. Anton Aschner: Dixit Dominus (Kr 154)

   Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  22. world premiere recording
 • 2013

  AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA

  CD - Music Forum 2306-001-2

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  8. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  12. Ladislav Stanček: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  13. Frico Kafenda: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1 op. 4

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

 • 2012

  ALEXANDER ALBRECHT: BIOGRAPHIE

  CD - Pavian Records PM0060-2

  1. Alexander Albrecht: Auf Wiedersehen

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  2. Alexander Albrecht: Frühlingslust

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  3. Alexander Albrecht: Uralte Nacht

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  4. Alexander Albrecht: Esküvő (Svadba)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  5. Alexander Albrecht: Verlange nicht

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  6. Alexander Albrecht: Leise zieht durch mein Gemüth

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  7. Alexander Albrecht: Unter der Linde (Pod lipou)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  8. Alexander Albrecht: An ein kleines Mädchen

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  9. Alexander Albrecht: Verschwunden bist Du

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  10. Alexander Albrecht: An Dich

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  11. Alexander Albrecht: Man nötigte lachend sie zum Klavier

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  12. Alexander Albrecht: Wiegenliedchen (Uspávanka)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  13. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  14. Alexander Albrecht: Rosen am Fenster (Ruže na okne)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  15. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  16. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  17. Alexander Albrecht: Kisleány a galambja sírjánál (Dievčatko pri hrobe svojho holuba)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

 • 2011

  GABRIEL FAURÉ: REQUIEM

  CD CD 98.628

  • Gabriel Fauré: Requiem op. 48

   Chiyuki Okamura (s), David Wilson-Johnson (br), Tomáš Šelc (br), Paul Nancekievill (org), Schleswig-Holstein Festival Chor Lübeck, Ensemble orchestral de Paris, Rolf Beck (dir.)

 • 2011

  VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS

  CD - Pavian Records PM0050-2

  • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

 • 2009

  JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC

  CD - Scriptorium Musicum 1624-001-2

  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum

   Angelika Zajícová (a), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro

   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)

  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex

   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)

  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)

  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu

   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  10. Ján Levoslav Bella: Intende

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  13. Ján Levoslav Bella: Requiem

   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

x