Foto: Ladislav FANČOVIČ: BACH GOES SAX

Ladislav FANČOVIČ: BACH GOES SAX

Novinky vydavateľstva HC

|

10. 07. 2024

NOVINKA vydavateľstva Hudobného centra

Spojenie J. S. Bacha so saxofónom sa môže na prvý pohľad zdať bizarné, no z hľadiska hudobného materiálu je pre študentov Bachova hudba priam ideálna na budovanie hudobného cítenia a estetiky. V tejto zbierke nájdete úpravu 26 častí z Bachových francúzskych, anglických a nemeckých suít (partít) pre všetky druhy saxofónov (soprán, alt, tenor, barytón, bas) so sprievodom klavíra (v rôznych tóninách), ktoré sú ideálnym materiálom na oboznámenie sa s barokovou hudbou a pochopenie jej špecifík. Rozvíjajú zmysel pre detail, rytmus, prácu so zvukom, časom, intonáciou, artikuláciou, dynamikou a dychom a sú výbornou introdukciou do sveta ornamentov a trilkov.

Ladislav Fančovič patrí k najvšestrannejším umelcom na slovenskej a európskej hudobnej scéne. Klavír študoval na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave, kde získal svoj doktorský titul. Saxofónu sa začal venovať počas naplno rozbehnutej medzinárodnej klavírnej kariéry a magisterské štúdium absolvoval na Fontys University of Applied Sciences v Holandsku. Ladislav Fančovič je sólistom symfonických orchestrov, vyhľadávaným komorným hráčom ako klavirista i saxofonista a v neposlednom rade je iniciatívnym propagátorom saxofónu ako nástroja klasickej hudby.

Titul obsahuje štyri zväzky uložené v praktickom kartónovom obale.

Jednotlivé zväzky sú zostavené nasledovne:

1. zväzok – saxofónový part
2. zväzok – klavírny sprievod pre sopránový saxofón
3. zväzok – klavírny sprievod pre altový / baritónový saxofón
4. zväzok – klavírny sprievod pre tenorový / basový saxofón

Ladislav Fančovič: BACH GOES SAX

Cena: 36 € + doprava (doprava v rámci Slovenska zdarma)

Nájdete v našom e-shope a vo vybraných kníhkupectvách.

Kúpiť v e-shope
x