Poklady franko-flámskej polyfónie na otváracom koncerte Dní starej hudby

Foto: Poklady franko-flámskej polyfónie na otváracom koncerte Dní starej hudby

Na otváracom koncerte 25. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DNI STAREJ HUDBY v piatok 2. 6. o 19:00 v Dóme sv. Martina vystúpi popredný holandský ansámbel Cappella Pratensis. V programe zaznejú okrem iných aj skladby z Kódexu Anny Schumanovej, ktorý je unikátnou pamiatkou franko-flámskej polyfónie z Bratislavy.

Polyfonický dar zo 's-Hertogenboschu do Bratislavy

"V učebniciach hudobnej histórie sa dozvedáme, že v 15. a 16. storočí bolo územie dnešného Belgicka, Holandska a severovýchodného Francúzska centrom hudobného sveta, kde sa rodili výnimoční interpreti a skladatelia. Dozvedáme sa, ako sa hudobníci a hudba šírili z tohto daždivého regiónu do najslávnejších kaplniek a na dvory v krajinách, akými sú Taliansko, Španielsko, Portugalsko, a do kultúrnych regiónov, ktoré sú dnes súčasťou Nemecka. Tieto učebnice, ktoré vznikli prevažne v západoeurópskej a severoamerickej sfére (so silným anglosaským prvkom), však mali dlho slepú škvrnu, pokiaľ ide o strednú Európu. Nepochybne to súvisí so železnou oponou, ktorá zázračne zmenila slovo „centrálny“ na jeho opak, „periférny“.
Našťastie sa táto situácia teraz konečne mení, pretože interpreti aj muzikológovia sa zameriavajú na prepojenie hudby a hudobníkov po celej Európe. O tomto novom zameraní svedčí viacero projektov, ktoré realizuje Nadácia Alamire, Medzinárodné centrum pre štúdium hudby v Luevene v Belgicku, kde je Cappella Pratensis rezidenčným súborom. Ďalším príkladom tejto spolupráce je pozornosť, ktorá sa venuje bohatej hudobnej zbierke známej ako Kódex Anny Schumanovej (Kódex AHS), ktorá sa nachádza v Slovenskom národnom archíve."

(Úryvok z textu Strattona Bulla z bulletinu festivalu Dni starej hudby 2023.)   

Kódex Anny Schumanovej

"Ak sa vydáme po stopách historických udalostí spojených so vznikom a používaním hudobnej pamiatky, z ktorej boli niektoré skladby vybrané na tento koncert, musíme sa vrátiť o niekoľko storočí späť, konkrétne do obdobia okolo roku 1571, teda do obdobia vrcholnej renesancie. Vtedy Kostol svätého Martina v Bratislave dostal od Anny Schumanovej polyfonický kódex, ktorý sa zachoval dodnes a nachádza sa vo fonde kapitulskej knižnice v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.
Kódex Anny Schumanovej obsahuje polyfonické skladby pre štyri až šesť hlasov na večernú liturgiu hodín (nešpory). Obsahuje diela skladateľov ako Heinrich Isaac, Heinrich Finck, Sixt Dietrich, Johann Walter, Cristóbal de Morales, Antonius Divitis, Jean Mouton a i., teda skladateľov, ktorých obdobie najväčšej aktivity sa datuje do prvej polovice 16. storočia."

K programu

"Tak ako sa kedysi diela renesančných skladateľov šírili po európskych krajinách, tak dnes súbor Cappella Pratensis prináša do Bratislavy hudbu, ktorá znela v mestskom farskom Kostole (dnes katedrále) svätého Jána vo 's-Hertogenboschi a okrem toho predstaví verejnosti aj skladby, ktoré mohli zaznieť v Kostole sv. Martina v Bratislave.
Ide o liturgické skladby, ktoré spája slávenie sviatku Jána Evanjelistu (27. 12). Konkrétne zaznejú spevy omšového ofícia, t. j. jednotlivé časti omšového ordinária a propria, ktoré sa spievali počas hlavnej omše a vybrané spevy nešpor určené pre večernú liturgiu hodín. Všetky vybrané skladby sa dodnes zachovali v hudobných pamiatkach oboch spomínaných miest.
Autorom niektorých hudobných skladieb je Jean Mouton. Tento významný franko-flámsky skladateľ komponoval nielen omšové ordináriá, ale aj magnifikaty, motetá a chansony."

(Úryvky z textu Hany Studeničovej z bulletinu festivalu Dni starej hudby 2023.)

Vokálny súbor Cappella Pratensis z Holandska patrí k popredným ansámblom špecializujúcim sa na interpretáciu majstrovských polyfonických diel 15. a 16. storočia s osobitným zameraním na územie dnešného Beneluxu a severného Francúzska. Súbor vychádza z originálnych prameňov a spieva z faksimile pôvodných zápisov alebo zborníkov, ktoré sú umiestnené na centrálnom notovom pulte alebo premietané na veľkom plátne. Programy súboru sú založené na dôkladnom muzikologickom výskume, často v spolupráci s poprednými vedcami. Cappella Pratensis má tiež formálne partnerstvo s Nadáciou Alamire, Medzinárodným centrom pre štúdium hudby v oblasti Beneluxu a severného Francúzska (Univerzita v Leuvene). Výsledkom tohto prístupu je hlboký ponor do podstaty diel pri interpretácii tohto výnimočného repertoáru. Cappella Pratensis sa objavuje aj v prekvapivých nových kontextoch, spolupracuje s divadlami, tanečnými súbormi, ale aj s jazzovými umelcami a skladateľmi.
Okrem pravidelných vystúpení na koncertných pódiách v Holandsku a Belgicku Cappella Pratensis účinkuje na popredných medzinárodných festivaloch a koncertných cykloch v Európe, Severnej Amerike a Japonsku. Súbor bol rezidenčným ansámblom na Harvardovej univerzite, Fondation Royaumont (Francúzsko) a Bostonskej univerzite, kde jej členovia viedli kurzy, uvádzali koncerty a spolupracovali s významnými hudobníkmi.
Nahrávky súboru Cappella Pratensis sa stretli s uznaním kritiky a oceneniami, vrátane Diapason d'Or, Prix Choc a za posledné dva albumy dvakrát po sebe získali cenu Gramophone Editor's Choice. Roku 2022 Cappella Pratensis získala prestížne ocenenie REMA-EEMN Heritage Project of the Year Award za nahrávku Apostola apostolorum.

Účinkovanie súboru Cappella pratensis na festivale sa koná aj vďaka podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Bratislave, Nadácie Alamire, agentúry Visit Flanders a NN Group Slovensko.

VSTUPENKY na koncert si môžete zakúpiť v predpredaji v sieti TICKETPORTAL alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Viac informácií k programu koncertu nájdete TU.
SLEDUJTE NÁS aj na FACEBOOKU a INSTAGRAME!

V rámci sprievodných podujatí festivalu sa uskutoční prezentácia činnosti NADÁCIE ALAMIRE v piatok 2. júna 2023 o 10:00 v priestoroch Hudobného centra na Michalskej ulici 10 v Bratislave, ktorá bude spojená s možnosťou získať zľavnenú vstupenku na večerný koncert.

"Nadácia Alamire, Medzinárodné centrum pre štúdium hudby v historickom Nizozemsku, získala v posledných 30 rokoch významné skúsenosti v oblasti výskumu šírenia franko-flámskej polyfónie. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že jednou z dôležitých križovatiek pri šírení tejto hudby bola aj stredná Európa. V nasledujúcich rokoch sa Nadácia Alamire chce zamerať na spoluprácu a partnerstvá, ktoré tento výskum posilnia. Početné knižnice kostolov a kláštorov, mnohé akademické inštitúcie, múzeá a archívy na Slovensku sú sľubnými potenciálnymi partnermi. Veríme, že naša prítomnosť v Bratislave počas Dní starej hudby 2023 môže byť prvým krokom na spoločnej ceste k odhaľovaniu spoločného hudobného dedičstva."

V prípade záujmu o účasť na prezentácii sa, prosím, registrujte formou online formulára, mailom (pr@hc.sk) alebo telefonicky v pracovných dňoch na tel. číslach +421 2 20 470 230 alebo +421 910 643 926.

Aktualizované: 19. 05. 2023
x