Kontakty

Hudobné centrum
Igor Valentovič
riaditeľ

Gabriela Benka-Rybárová
manažérka festivalu

Kontakt:

Hudobné centrum
Michalská 10
SK 815 36 Bratislava 1
tel.: +421 2 2047 0270
e-mail: benka-rybarova@hc.sk
www.hc.sk

Slávka Ferencová
Adrian Rajter
Adriana Grešová-Sekelská
členovia výboru

Centrum starej hudby, o.z
Peter Zajíček
predseda

Kontakt:

Centrum starej hudby
Fándlyho 1
SK 811 03 Bratislava 1
www.earlymusic.sk

 

Alžbeta Rajterová
Róbert Šebesta
Andrej Šuba
členovia výboru

x