Kontakty

Hlavný usporiadateľ:

Hudobné centrum

Michalská 10

815 36 Bratislava

Gabriela Benka-Rybárová, tel.: +421 903 753 797, mail: benka-rybarova@hc.sk

 

Spoluusporiadateľ:

Centrum starej hudby, o. z.

Fándlyho 1

811 03 Bratislava

 

x