Contacts

Main organizator:

Music Centre Slovakia

Michalská 10

815 36 Bratislava

Gabriela Benka-Rybárová, tel.: +421 903 753 797, mail: benka-rybarova@hc.sk

 

Co-organizator:

Centrum starej hudby, o. z.

Fándlyho 1

811 03 Bratislava

 

x