Program

Beethoven 250

Sobota 26. 06. 2021 o 18:00

Záhrada Domu Albrechtovcov

Kapitulská 1, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Schöllnast Consort
  Róbert Šebesta – klarinet
  Juraj Ofúkaný – invenčný roh
  Katherine Mandl – fagot
  Fritz Kircher – husle
  Martin Ruman – viola
  Lucia Krommer – violončelo
  Ján Prievozník – kontrabas

Diela:

 • Ludwig van Beethoven

  (1770 – 1827)

  • Septeto Es dur pre klarinet, invenčný roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas, op. 20 (1799 - 1800)

   • Adagio
    Allegro con brio
    Adagio cantabile
    Tempo di Menuetto
    Tema, Andante con Variazioni Scherzo. Allegro molto e vivace
    Andante con moto alla Marcia – Presto

Foto:
i

Beethovenovo Septeto op. 20 pre klarinet, invenčný roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas vznikalo v rokoch 1799 až 1800. Skladba, dedikovaná cisárovnej Márii Terézii, patrila vo svojej dobe k najpopulárnejším dielam skladateľa a existuje v rôznych úpravách. Samotný Beethoven vytvoril verziu pre klavírne trio s klarinetom. Festival Dni starej hudby si vlaňajšie 250. výročie skladateľovho narodenia, kedy sa festival nemohol uskutočniť, dodatočne pripomenie uvedením Septeta op. 20 na dobových nástrojoch. Uvedie ho medzinárodné zoskupenie Schöllnast Consort pod vedením Róberta Šebestu, ktoré sa svojím názvom hlási k významnému bratislavskému nástrojárovi Franzovi Schöllnastovi (1775 – 1844).

 

Schöllnast Consort je formácia hráčov na dychových nástrojoch, pomenovaná po významnom výrobcovi, nástrojárovi Franzovi Schöllnastovi (1775 – 1844). Firma Schöllnast vyrábala dychové nástroje v Prešporku od roku 1807 do roku 1882. Viedli ju Franz Schöllnast a od roku 1844 jeho syn Johann. Sídlila na Zámočníckej ulici blízko Michalskej brány. Franz Schöllnast bol členom Kirchenmusikvereinu a podľa dobovej tlače mal aj vlastný dychový orchester (Harmoniemusik). Franz Schöllnast bol sám vynikajúcim hráčom na flaute a klarinete a jeho syn Johann tiež skvelým interpretom v hre na hoboji. Schöllnast Consort sa snaží rozvíjať hudobný odkaz tejto mimoriadne úspešnej nástrojárskej firmy, ktorá počas svojej existencie dodala stovky dychových nástrojov sólistom, milovníkom hudby aj vojenským kapelám nielen po celej rakúsko-uhorskej monarchii, ale aj do zahraničia. Nadväzujúc na umelecké aktivity Schöllnastovcov sa Schöllnast Consort zameriava na hru na historických dychových nástrojoch, uvádzanie opusov žánru dychovej hudby nazývanej Harmoniemusik, podporenou znalosťou štýlu a hudobnej estetiky príslušného repertoáru.

 

V prípade dažďa sa koncert uskutoční o 18.30h v Moyzesovej sieni.

x