O hudobnom adresári

Pri zverejňovaní osobných kontaktov sa riadime zákonom a smernicou o ochrane osobných údajov a zverejňujeme iba tie, na ktoré máme súhlas dotknutej osoby so zverejnením.

Adresár priebežne ju aktualizujeme.

Pre zaradenie do adresára alebo zmenu či doplnenie už zaradených kontaktov vyplňte, prosím, príslušný formulár alebo nás kontaktujte na adrese:

Hudobné centrum
Oddelenie dokumentácie a informatiky
Michalská 10
815 36 Bratislava
odi @ hc.sk

Ďakujeme!

x