2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 6

1996

JURÍK, Marián: Rudolf Macudziński : Olympijské variácie op. 38 ... [recenzia CD]

Hudobný život, 1996, year 28, no. 16, p. 7

1988

Pamiatke Rudolfa Macudzińskeho

Hudobný život, 1988, year 20, no. 2, p. 4

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudziński 1907 – 1986. Slovenský koncertný život a pianistika

Antológia príspevkov a literatúry, 1987, Bratislava

1986

(tvr): Za Rudolfom Macudzińskim

Práca , 7. 2. 1986, year 41, no. 32, p. 6

1986

ČÍŽIK, Vladimír: In memoriam prof. Rudolf Macudziński

Hudobný život, 1986, year 18, no. 4, p. 4

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
(Štyri piesne vďaky pre spev a klavír, op. 52)

1982

SKŘEPEK, Roman: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba

Hudobný život, 1982, year 14, no. 3, p. 2

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(Päť impresií pre sláčikové kvarteto a klavír, v interpretácii autora a Košického kvarteta)

1982

VAJDA, Igor: Zaslúžilému umelcovi Rudolfovi Macudzinskému k jubileu

Hudobný život, 1982, year 14, no. 9, p. 3

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(Ciaccona pre flautu sólo)

1979

DUŠINSKÝ, Gabriel: K storočnici Adama Macudzińského

Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 7

1979

-ki-: Zriedkavé jubileum

Hudobný život, 1979, year 11, no. 10, p. 1

1979

KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nová inštruktívna tvorba

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
("Zo života pionierov")

1979

LETŇANOVÁ, Elena: Intenzívny dialóg

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2
(recenzia na koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku Klavírneho dua a absolutória Majstrovskej školy v Prahe)

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Mimoľotnosti)

1977

PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

Hudobný život, 1977, year 9, no. 20, p. 4

1977

ČÍŽIK, Vladimír: Sólista - pedagóg - skladateľ

Hudobný život, 1977, year 9, no. 10, p. 7

1977

(ea): Všestranný umelec: Zaslúžilý umelec R. Macudziński 70- ročný

Práca, 29. 4. 1977

1977

ČERNÁK, Pavel: Hudbu dostal do kolísky

Smena, 29. 4. 1977

1974

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Stále živé spomienky

Hudobný život, 1974, year 6, no. 17, p. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Klavírne duo Macudziński

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 105 – 106

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Rudolf Macudziński

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 73 – 75

1973

red: Na čom pracujete?

Hudobný život, 1973, year 5, no. 10, p. 2

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pohľad na cestu ... [rozhovor]

Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 3

1970

ČÍŽIK, Vladimír: S prof. Macudzinským po premiére ... [rozhovor]

Hudobný život, 1970, year 2, no. 6, p. 3

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 7, p. 315 – 317

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 214 – 216

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 6, p. 263 – 267

1965

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Honegger má pravdu!

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 4, p. 170 – 171

1964

KOZÁK, Jan a kol.: Rudolf Macudziński

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 54 – 55

1953

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Reprodukčné problémy v dielach Frica Kafendu

Hudební rozhledy, 1953, p. 696

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 1. 4. 1951, year 6, no. 13, p. 4

Personal bibliography

 • 1974

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Stále živé spomienky

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 17, p. 3

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 7, p. 315 – 317

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 6, p. 263 – 267

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 214 – 216

 • 1965

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Honegger má pravdu!

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 4, p. 170 – 171

 • 1953

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Reprodukčné problémy v dielach Frica Kafendu

  Hudební rozhledy, 1953, p. 696

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudziński 1907 – 1986. Slovenský koncertný život a pianistika

  Antológia príspevkov a literatúry, 1987, Bratislava

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Rudolf Macudziński

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 73 – 75

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Klavírne duo Macudziński

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 105 – 106

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Rudolf Macudziński

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 54 – 55

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 1996

  JURÍK, Marián: Rudolf Macudziński : Olympijské variácie op. 38 ... [recenzia CD]

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 16, p. 7

 • 1988

  Pamiatke Rudolfa Macudzińskeho

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 2, p. 4

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: In memoriam prof. Rudolf Macudziński

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 4, p. 4

 • 1986

  (tvr): Za Rudolfom Macudzińskim

  Práca , 7. 2. 1986, year 41, no. 32, p. 6

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
  (Štyri piesne vďaky pre spev a klavír, op. 52)

 • 1982

  VAJDA, Igor: Zaslúžilému umelcovi Rudolfovi Macudzinskému k jubileu

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 9, p. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (Päť impresií pre sláčikové kvarteto a klavír, v interpretácii autora a Košického kvarteta)

 • 1982

  SKŘEPEK, Roman: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 3, p. 2

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (Ciaccona pre flautu sólo)

 • 1979

  DUŠINSKÝ, Gabriel: K storočnici Adama Macudzińského

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 7

 • 1979

  LETŇANOVÁ, Elena: Intenzívny dialóg

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2
  (recenzia na koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku Klavírneho dua a absolutória Majstrovskej školy v Prahe)

 • 1979

  -ki-: Zriedkavé jubileum

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 10, p. 1

 • 1979

  KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nová inštruktívna tvorba

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
  ("Zo života pionierov")

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Mimoľotnosti)

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 20, p. 4

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: Sólista - pedagóg - skladateľ

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 10, p. 7

 • 1977

  (ea): Všestranný umelec: Zaslúžilý umelec R. Macudziński 70- ročný

  Práca, 29. 4. 1977

 • 1977

  ČERNÁK, Pavel: Hudbu dostal do kolísky

  Smena, 29. 4. 1977

 • 1973

  red: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 10, p. 2

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pohľad na cestu ... [rozhovor]

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 9, p. 3

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: S prof. Macudzinským po premiére ... [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 6, p. 3

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 1. 4. 1951, year 6, no. 13, p. 4

x