2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

1996

JURÍK, Marián: Rudolf Macudziński : Olympijské variácie op. 38 ... [recenzia CD]

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 7

1988

Pamiatke Rudolfa Macudzińskeho

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 2, s. 4

1987

POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudziński 1907 – 1986. Slovenský koncertný život a pianistika

Antológia príspevkov a literatúry, 1987, Bratislava

1986

(tvr): Za Rudolfom Macudzińskim

Práca , 7. 2. 1986, roč. 41, č. 32, s. 6

1986

ČÍŽIK, Vladimír: In memoriam prof. Rudolf Macudziński

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 4, s. 4

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 5
(Päť impresií pre sláčikové kvarteto a klavír, v interpretácii autora a Košického kvarteta)

1982

SKŘEPEK, Roman: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

1982

VAJDA, Igor: Zaslúžilému umelcovi Rudolfovi Macudzinskému k jubileu

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 9, s. 3

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
(Ciaccona pre flautu sólo)

1979

DUŠINSKÝ, Gabriel: K storočnici Adama Macudzińského

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 7

1979

KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nová inštruktívna tvorba

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 4
("Zo života pionierov")

1979

LETŇANOVÁ, Elena: Intenzívny dialóg

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 15, s. 2
(recenzia na koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku Klavírneho dua a absolutória Majstrovskej školy v Prahe)

1979

-ki-: Zriedkavé jubileum

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 10, s. 1

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4, 7
(Mimoľotnosti)

1977

PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 4

1977

ČÍŽIK, Vladimír: Sólista - pedagóg - skladateľ

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 10, s. 7

1977

(ea): Všestranný umelec: Zaslúžilý umelec R. Macudziński 70- ročný

Práca, 29. 4. 1977

1977

ČERNÁK, Pavel: Hudbu dostal do kolísky

Smena, 29. 4. 1977

1974

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Stále živé spomienky

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 17, s. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Klavírne duo Macudziński

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 105 – 106

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Rudolf Macudziński

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 73 – 75

1973

red: Na čom pracujete?

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 10, s. 2

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pohľad na cestu ... [rozhovor]

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 3

1970

ČÍŽIK, Vladimír: S prof. Macudzinským po premiére ... [rozhovor]

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 6, s. 3

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 315 – 317

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 214 – 216

1967

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 263 – 267

1965

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Honegger má pravdu!

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 170 – 171

1964

KOZÁK, Jan a kol.: Rudolf Macudziński

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 54 – 55

1953

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Reprodukčné problémy v dielach Frica Kafendu

Hudební rozhledy, 1953, s. 696

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 1. 4. 1951, roč. 6, č. 13, s. 4

Personálna bibliografia

 • 1974

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Stále živé spomienky

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 17, s. 3

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 315 – 317

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 263 – 267

 • 1967

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Slovenská klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 214 – 216

 • 1965

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Honegger má pravdu!

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 170 – 171

 • 1953

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Reprodukčné problémy v dielach Frica Kafendu

  Hudební rozhledy, 1953, s. 696

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1987

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Rudolf Macudziński 1907 – 1986. Slovenský koncertný život a pianistika

  Antológia príspevkov a literatúry, 1987, Bratislava

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Rudolf Macudziński

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 73 – 75

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Klavírne duo Macudziński

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 105 – 106

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Rudolf Macudziński

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 54 – 55

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 1996

  JURÍK, Marián: Rudolf Macudziński : Olympijské variácie op. 38 ... [recenzia CD]

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 7

 • 1988

  Pamiatke Rudolfa Macudzińskeho

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 2, s. 4

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: In memoriam prof. Rudolf Macudziński

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 4, s. 4

 • 1986

  (tvr): Za Rudolfom Macudzińskim

  Práca , 7. 2. 1986, roč. 41, č. 32, s. 6

 • 1982

  VAJDA, Igor: Zaslúžilému umelcovi Rudolfovi Macudzinskému k jubileu

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 9, s. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 5
  (Päť impresií pre sláčikové kvarteto a klavír, v interpretácii autora a Košického kvarteta)

 • 1982

  SKŘEPEK, Roman: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
  (Ciaccona pre flautu sólo)

 • 1979

  DUŠINSKÝ, Gabriel: K storočnici Adama Macudzińského

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 21, s. 7

 • 1979

  LETŇANOVÁ, Elena: Intenzívny dialóg

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 15, s. 2
  (recenzia na koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku Klavírneho dua a absolutória Majstrovskej školy v Prahe)

 • 1979

  -ki-: Zriedkavé jubileum

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 10, s. 1

 • 1979

  KYSELOVÁ, Nora: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nová inštruktívna tvorba

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 4
  ("Zo života pionierov")

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4, 7
  (Mimoľotnosti)

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 4

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: Sólista - pedagóg - skladateľ

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 10, s. 7

 • 1977

  (ea): Všestranný umelec: Zaslúžilý umelec R. Macudziński 70- ročný

  Práca, 29. 4. 1977

 • 1977

  ČERNÁK, Pavel: Hudbu dostal do kolísky

  Smena, 29. 4. 1977

 • 1973

  red: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 10, s. 2

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pohľad na cestu ... [rozhovor]

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 3

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: S prof. Macudzinským po premiére ... [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 6, s. 3

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 1. 4. 1951, roč. 6, č. 13, s. 4

x