• 1998

  JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS

  CD - Opus 91 2634-2

  • Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)

 • 1979

  A. CORELLI: LA FOLIA, G. TARTINI: SONATA IN G MINOR, F. SCHUBERT: DUO SONATA IN A MAJOR, OP. 162

  LP - Opus 9111 0629

  • Corelli Arcangelo:

   Andrea Šestáková (vn), Rudolf Macudziński (pf)

 • 1977

  BRATISLAVA – MESTO HUDBY

  LP - Opus 9110 0560

  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo

   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia

  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester

   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)

   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)

  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)

  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)

  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto

   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

 • 1973

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9110 0200

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1966

  PORTRÉT JÁNA CIKKERA

  LP - Supraphon DV 6208

  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato

   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)

  5. Ján Cikker: Ráno op. 24

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Ján Cikker: Juro Jánošík

   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)

  7. Ján Cikker: Vzkriesenie

   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)

 • 1965

  NEW SLOVAK COMPOSITIONS

  LP - Supraphon SUA 18655

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)

  3. Jozef Malovec: Dve časti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2

   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)

  6. Pavol Šimai: Hovorí matka

   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

 • 1953

  JOSEF SUK, JÁN CIKKER

  LP - Supraphon LPV 232

  1. Josef Suk: Fantázia g mol pre husle a orchester op. 24

   Alexander Plocek (vn), Česká filharmonie, Karel Ančerl (dir.)

  2. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)

x