2012

BERGER, Roman: Requiem? Za husľovým virtuózom Pavlom Bogaczom

Pravda 29.9., 2012, year 22, no. 225, p. 36 – 37

2009

BOGACZ, Pavel: Nové prvky husľovej techniky

Tempo, 2009, no. 1, p. 20 – 23

2005

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger — Exodus, Adagio I, Adagio II. recenzia CD.

Hudobný život , 2005, no. 3, p. 42

2003

BERGER, Igor: Koncerty

Hudobný život , 2003, no. 5, p. 24

2003

SMETANOVÁ, Oľga: Varšavská jeseň.

Hudobný život , 2003, no. 11, p. 39

2003

red: Piano Benefit.

The Natchitoches Times 26. 4. , 2003

2003

MILLER, Robin: Renowned violinist to draw bow at Music Gala Internationale.

Town Talk 24. 4. , 2003, p. 3

2003

JEDRASIK, Arkadiusz: Exodus Romana Bergera.

Nasz Dziennik 4. 11. , 2003

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

Hudobný život , 2002, no. 11, p. 20

2001

GABRYŠ, Ryszard: Muzyka nowa w Katowicach.

ODRA 19.1., 2001

1995

WOZNA, Malgorzata: VII. Dni Muzyki Kompozytórow krakowskijch.

Ruch muzyczny 16. 11. , 1995

1993

The Record Geijutsu, 1993

1991

JIRÁSKOVÁ, Jiřina: Romantické houslové miniatury.

Gramorevue 6. 11. , 1991

1989

BUTTIKER, Herbert: Tschechische Woche: Das Bratislavaer Streichtrio.

Land 14.3., 1989
(Švajčiarsko)

1988

ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Trio je keď...

Život 11.2. , 1988, year 38, p. 50

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Záujem o komornú hudbu.

Ľud 4. 8. , 1988, p. 5

1987

URSÍNYOVÁ, Terézia: ... vstúpila do tretieho desaťročia : XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice

Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 3

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

Hudobný život, 1984, year 16, no. 15, p. 7

Personal bibliography

 • 2009

  BOGACZ, Pavel: Nové prvky husľovej techniky

  Tempo, 2009, no. 1, p. 20 – 23

Bibliography

 • 2012

  BERGER, Roman: Requiem? Za husľovým virtuózom Pavlom Bogaczom

  Pravda 29.9., 2012, year 22, no. 225, p. 36 – 37

 • 2005

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger — Exodus, Adagio I, Adagio II. recenzia CD.

  Hudobný život , 2005, no. 3, p. 42

 • 2003

  BERGER, Igor: Koncerty

  Hudobný život , 2003, no. 5, p. 24

 • 2003

  SMETANOVÁ, Oľga: Varšavská jeseň.

  Hudobný život , 2003, no. 11, p. 39

 • 2003

  red: Piano Benefit.

  The Natchitoches Times 26. 4. , 2003

 • 2003

  MILLER, Robin: Renowned violinist to draw bow at Music Gala Internationale.

  Town Talk 24. 4. , 2003, p. 3

 • 2003

  JEDRASIK, Arkadiusz: Exodus Romana Bergera.

  Nasz Dziennik 4. 11. , 2003

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

  Hudobný život , 2002, no. 11, p. 20

 • 2001

  GABRYŠ, Ryszard: Muzyka nowa w Katowicach.

  ODRA 19.1., 2001

 • 1995

  WOZNA, Malgorzata: VII. Dni Muzyki Kompozytórow krakowskijch.

  Ruch muzyczny 16. 11. , 1995

 • 1993

  The Record Geijutsu, 1993

 • 1991

  JIRÁSKOVÁ, Jiřina: Romantické houslové miniatury.

  Gramorevue 6. 11. , 1991

 • 1989

  BUTTIKER, Herbert: Tschechische Woche: Das Bratislavaer Streichtrio.

  Land 14.3., 1989
  (Švajčiarsko)

 • 1988

  ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Trio je keď...

  Život 11.2. , 1988, year 38, p. 50

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Záujem o komornú hudbu.

  Ľud 4. 8. , 1988, p. 5

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ... vstúpila do tretieho desaťročia : XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 3

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 15, p. 7

x