2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 33
(Pani úsvitu)

2019

VONGREJ, Ľudovít: Hudobné soirée v SND k storočnici Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca

Operaslovakia, 2019

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: Jeho Blahorodie Bartolomej Urbanec

Operaslovakia, 2018

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 6

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

1996

LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

ASCO Art & Science, Bratislava

1988

VAJDA, Igor: Slovenská opera

Opus, Bratislava, p. 136 – 144

1988

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra: Spomienkový večer

Týždenník, 1988, Nitra

1988

STOJÁK, J: Autor radosťou naplnených pesničiek

Hlas ľudu, 12.12.1988, Bratislava

1988

URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: K nedožitým sedemdesiatinám zasl. umelca Bartolomeja Urbanca

Večer, 12.12.1988, Košice

1987

Majster Pavol

V Česko-slovenskej televízii Košice, redakcii literárno-dramatických programov vzniká inscenácia opery Bartolomeja Urbanca

Televízia, 28.9.1987

1987

URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: O geniálnom tvorcovi

Večer, 16.9.1987, Košice

1985

BERGER, Igor: Bartolomej Urbanec: Miešané zbory

Rytmus, 1985, p. 2
(Veselé škriepky, )

1984

MARTINČEK, Ladislav: Majster spod Zobora

Film a divadlo, 24.1.1984, Bratislava

1984

(kol.): Encyklopédia dramatických umení Slovenska II.

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 598

1983

VAJDA, Igor: Nad operami Bartolomeja Urbanca

Hudobný život, 1983, year 15, no. 23, p. 3

1983

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dobrý človek už nežije

Za zaslúžilým umelcom Bartolomejom Urbancom

Hudobný život, 15.8.1983, year 15, no. 15, p. 5

1983

oj: Hudba o živote a láske

K nedožitým 65. narodeninám zaslúžilého umelca Bartolomeja Urbanca

Hlas ľudu, 12.11.1983, Bratislava

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

Opus, Bratislava, p. 110 – 111

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: Prijatie Majstra Pavla

Večerník, 1.4.1981, Bratislava

1981

VAJDA, Igor: Tvorba - B. Urbanec: Majster Pavol

Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 3

1980

GLOCKOVÁ, Mária: Premiéra Majstra Pavla v DJGT

Smena, 23.10.1980, Bratislava

1980

URSÍNYOVÁ, Terézia: Minulosť pre súčasníka

k premiére opery B. Urbanca Majster Pavol

Nové slovo, 4.12.1980, Bratislava

1980

MICHALOVÁ, Eva: Živé pôvodné dielo

Po premiére novej opery "Majster Pavol" na banskobystrickej scéne

Smena, 12.11.1980, Banská Bystrica

1980

PALOVČÍK, Michal: Obraz našej minulosti

Banskobystrické divadlo uviedlo novú slovenskú operu

Pravda, 31.10.1980, Bratislava

1980

GLOCKOVÁ, Mária: Drevo kresal som, ľudí ranil som...

Dnes v spevohre Banská Bystrica celoštátna premiéra opery Majstra Pavla

Smena, 24.10.1980, Banská Bystrica

1980

OLACH, Ľubomír: Prekvapenie Majstra

Roľnícke noviny, 25.7.1980

1980

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Opera o Majstrovi Pavlovi

Hudobný život, 1980, year 12, no. 24, p. 5

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň [recenzia LP platne]

Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 6

1979

URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľov hold ľudskosti. Bulletin SND k premiére opery B. Urbanca Tanec nad plačom

, no. 26. 5.

1978

ľ: O rok - Reprízovať!

Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
(Túžba po domove)

1976

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pani úsvitu

Hudobný život, 1976, year 8, no. 9, p. 4

1976

GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 3, 5

1973

URSÍNYOVÁ, Terézia: Bez umenia je človek chudobný

Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec hovorí o sebe, o tvorcoch a o prijímateľoch hudby

Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, year 5, no. 19, p. 3

1970

vk: Detský rok a Slniečko

Hudobný život, 1970, year 2, no. 4, p. 4

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

1969

MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

1950

z. b.: SĽUK znova vystupuje

Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

1948

URBANEC, Bartolomej: Nebojte sa inštrumentovať dychovú hudbu

Bratislava

-1

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hommage a Bartolomej Urbanec

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 40

Personálna bibliografia

 • 1948

  URBANEC, Bartolomej: Nebojte sa inštrumentovať dychovú hudbu

  Bratislava

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1988

  VAJDA, Igor: Slovenská opera

  Opus, Bratislava, p. 136 – 144

 • 1984

  (kol.): Encyklopédia dramatických umení Slovenska II.

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 598

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

  Opus, Bratislava, p. 110 – 111

 • 1979

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľov hold ľudskosti. Bulletin SND k premiére opery B. Urbanca Tanec nad plačom

  , no. 26. 5.

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 3, 5

Bibliografia – Analyses of Works

 • 1985

  BERGER, Igor: Bartolomej Urbanec: Miešané zbory

  Rytmus, 1985, p. 2
  (Veselé škriepky, )

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 33
  (Pani úsvitu)

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: Hudobné soirée v SND k storočnici Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jeho Blahorodie Bartolomej Urbanec

  Operaslovakia, 2018

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 6

 • 1988

  URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: K nedožitým sedemdesiatinám zasl. umelca Bartolomeja Urbanca

  Večer, 12.12.1988, Košice

 • 1988

  STOJÁK, J: Autor radosťou naplnených pesničiek

  Hlas ľudu, 12.12.1988, Bratislava

 • 1988

  PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra: Spomienkový večer

  Týždenník, 1988, Nitra

 • 1987

  Majster Pavol

  V Česko-slovenskej televízii Košice, redakcii literárno-dramatických programov vzniká inscenácia opery Bartolomeja Urbanca

  Televízia, 28.9.1987

 • 1987

  URBANĆÍKOVÁ, Lýdia: O geniálnom tvorcovi

  Večer, 16.9.1987, Košice

 • 1984

  MARTINČEK, Ladislav: Majster spod Zobora

  Film a divadlo, 24.1.1984, Bratislava

 • 1983

  oj: Hudba o živote a láske

  K nedožitým 65. narodeninám zaslúžilého umelca Bartolomeja Urbanca

  Hlas ľudu, 12.11.1983, Bratislava

 • 1983

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dobrý človek už nežije

  Za zaslúžilým umelcom Bartolomejom Urbancom

  Hudobný život, 15.8.1983, year 15, no. 15, p. 5

 • 1983

  VAJDA, Igor: Nad operami Bartolomeja Urbanca

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 23, p. 3

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prijatie Majstra Pavla

  Večerník, 1.4.1981, Bratislava

 • 1981

  VAJDA, Igor: Tvorba - B. Urbanec: Majster Pavol

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 3

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Minulosť pre súčasníka

  k premiére opery B. Urbanca Majster Pavol

  Nové slovo, 4.12.1980, Bratislava

 • 1980

  MICHALOVÁ, Eva: Živé pôvodné dielo

  Po premiére novej opery "Majster Pavol" na banskobystrickej scéne

  Smena, 12.11.1980, Banská Bystrica

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Obraz našej minulosti

  Banskobystrické divadlo uviedlo novú slovenskú operu

  Pravda, 31.10.1980, Bratislava

 • 1980

  GLOCKOVÁ, Mária: Drevo kresal som, ľudí ranil som...

  Dnes v spevohre Banská Bystrica celoštátna premiéra opery Majstra Pavla

  Smena, 24.10.1980, Banská Bystrica

 • 1980

  GLOCKOVÁ, Mária: Premiéra Majstra Pavla v DJGT

  Smena, 23.10.1980, Bratislava

 • 1980

  OLACH, Ľubomír: Prekvapenie Majstra

  Roľnícke noviny, 25.7.1980

 • 1980

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Opera o Majstrovi Pavlovi

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 24, p. 5

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň [recenzia LP platne]

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 6

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 1, p. 3

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
  (Túžba po domove)

 • 1976

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pani úsvitu

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 9, p. 4

 • 1973

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bez umenia je človek chudobný

  Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec hovorí o sebe, o tvorcoch a o prijímateľoch hudby

  Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, year 5, no. 19, p. 3

 • 1970

  vk: Detský rok a Slniečko

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 4, p. 4

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Štyri dekády

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 4

 • 1969

  MÓŽI, Alexander: Dvadsiatka SĽUK-u

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 8

 • 1950

  z. b.: SĽUK znova vystupuje

  Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hommage a Bartolomej Urbanec

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 40

x