2020

SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije...

operným dramaturgom

Hudobný život, 2020, year 52, no. 6, p. 22

2019

VONGREJ, Ľudovít: Štátna opera v Banskej Bystrici uvádza premiéru operety Jána Móryho Slečna vdova

Opera Slovakia, 13.12.2019

2019

LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje sezónu 2019/2020 v znamení osláv

Opera Slovakia, 2019

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 4

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978)

Tatranský skladateľ a hotelier

Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

1992

MAŽÁRIOVÁ, T. (ed.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21.–22. mája 1992

Literary and Music Museum, Banská Bystrica

1991

DVOŘÁK, Pavel: Posledná pieseň tatranského Schuberta

Národná obroda, 25.01.1991, p. 8

1988

VAJDA, Igor: Slovenská opera

Opus, Bratislava, p. 203 – 205, 207 – 208

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

Opus, Bratislava, p. 60 – 65

1980

URSÍNYOVÁ, Terézia: Marginálie k vývoju hudobno-zábavného divadla na Slovensku

Dejiny operety, 1980, Opus, Bratislava, p. 504 – 506

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Život, dielo, spomienky

Hudobný život, 1972, Obzor, year 4, no. 17, p. 7

1965

Československý hudební slovník osob a institucí, sv. II

State Music Publisher, Praha, p. 117 – 118

Bibliography – Books

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978)

  Tatranský skladateľ a hotelier

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1992

  MAŽÁRIOVÁ, T. (ed.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21.–22. mája 1992

  Literary and Music Museum, Banská Bystrica

 • 1988

  VAJDA, Igor: Slovenská opera

  Opus, Bratislava, p. 203 – 205, 207 – 208

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety

  Opus, Bratislava, p. 60 – 65

 • 1980

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Marginálie k vývoju hudobno-zábavného divadla na Slovensku

  Dejiny operety, 1980, Opus, Bratislava, p. 504 – 506

 • 1965

  Československý hudební slovník osob a institucí, sv. II

  State Music Publisher, Praha, p. 117 – 118

Bibliography – Art Critique and Journalism

x