2022

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

Rozhlasoví symfonici s jubilujúcim šéfdirigentom

Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 3

2022

VACHOVÁ, Zuzana: Skutočný hudobný portrét Straussa pod taktovkou Lenárda s Jurajom Čižmarovičom

Moja kultura, 4. 10. 2022
(sólista Prokofievovho Koncertu pre husle a orchester č. 2 g mol, op. 63; SOSR dir. Ondrej Lenárd)

2022

GUNIČOVÁ, Kristína: Lenárdov jubilejný Mahler

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 11

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije ... koncertným majstrom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 18 – 19

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2020

BAYER, Robert: Slučka Nibelungova

Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 15

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, year 51, no. 4, p. 10
(interpretácia Prokofievovho Koncertu pre husle a orchester č. 1 D dur op. 19)

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Novoročné ozveny

Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 15

2018

BAYER, Robert: Bayreuth : Zmiešané pocity (a farby)

Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 34 – 35

2018

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt „troch B“ v Banskej Bystrici

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 15

2017

redakcia: Juraj a Jakub Čižmarovičovci po prvýkrát ako duo na koncertoch v troch mestách

Opera Slovakia, 21. 11. 2017

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 9

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 16

2012

PROCHÁC, Eugen: Vždy zvukovo dokonalá hra huslistu Juraja Čižmaroviča

Pravda , 25. 10. 2012, year 22, no. 247, p. 54

2012

LINDTNEROVÁ, Jana: Spravodajstvo, koncerty (Slovenská filharmónia)

Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 9

2011

KOLÁŘ, Robert: Romantic Violin Concertos (recenzia CD)

Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 37

2011

MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 4

2011

SEREČINOVÁ, Andrea: Juraj Čižmarovič: Zážitok z objavovania neznámeho

Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 8

2010

KUBANDOVÁ, Janka: WDR rozhlasový orchester Kolín

Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 21

2009

SUDOR, Karol: Huslista Juraj Čižmarovič : Disciplína bez talentu nestačí

Sme (príloha tv oko) , 17. 12. 2009, no. 50, p. 6 – 10

2009

DOHNALOVÁ, Lýdia: Slávnostný koncert k jubileu Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 7

2008

SEREČINOVÁ, Andrea: Juraj Čižmarovič: Šťastne infikovaný... [rozhovor]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 16 – 19

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

2007

KOLÁŘ, Robert: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2007, year 39, no. 11, p. 2

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 10

2007

SEREČINOVÁ, Andrea: 4 otázky pre...

Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 12

2007

REHÁK, Oliver: Treba zaplniť sálu, ale aj riskovať. S Jurajom Čižmarovičom o Slovenskej filharmónii, rozhlasovom orchestri a politike

Sme [príloha Kultúra] , 2. 3. 2007, p. 21

2006

RAJTER, Adrian: Rodinný koncert s premiérou

Sme, 1. 6. 2006, no. 125, p. 21

2005

DOHNALOVÁ, Lýdia: Keď človek začne počúvať svoje vnútro

Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 15 – 16

2004

BERGER, Igor: Koncerty SF

Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 19

2004

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 19

2004

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Žilinské festivalové reminiscencie

Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 14

2003

KARLÍKOVÁ, Mária: Čírenie talentov

Hudobný život, 2003, year 35, no. 6, p. 8

2000

ZEMANOVÁ, Lele: Stretnúť sa s priateľmi pri hudbe

Národná obroda , 10. 4. 2000

1999

LENÁRTOVÁ, Zuzana: Začiatok koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 32 – 33

1997

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hudbou žije celý rok

Hudobný život, 1997, year 29, no. 16, p. 6

1994

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Pódium pre domácu tvorbu

Hudobný život, 1994, year 26, no. 21, p. 3

1994

BABÍN, Emil: Moc štyroch strún : Dnes hovoríme s husľovým virtuózom Jurajom Čižmarovičom

Pravda , 7. 1. 1994, no. 5, p. 9

1992

JAVORSKÝ, Igor: SF v apríli

Hudobný život, 1992, year 24, no. 13, p. 4
(sólista Husľového koncertu J. Brahmsa)

1992

URSÍNYOVÁ, Terézia: Čo potrebujú slovenskí interpreti?

Večerník , 5. 5. 1992

1992

FELLEGI, Pavol: Hudobník nesmie byť analfabetom

Smena , 4. 5. 1992, p. 5

1992

DOHNALOVÁ, Lýdia: S pocitom vlastnej užitočnosti [rozhovor]

Hudobný život, 1992, year 24, no. 6, p. 6

1991

Telegraficky : V koncertnej sieni Mozartovho domu...

Večerník , 14. 3. 1991

1990

POKORNÝ, Juraj: MDKO - február

Hudobný život, 1990, year 22, no. 7, p. 4

1990

DUCHOVÁ, Oľga: Koncert s premiérou

Hudobný život, 1990, year 22, no. 5, p. 3

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1989, year 21, no. 9, p. 4

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

Hudobný život, 1989, year 21, no. 22, p. 4

1989

BABÍN, Emil: Oddanosť štyrom strunám a sláčiku

Pravda , 16. 5. 1989

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Komorné koncerty : Dvořákov komorný orchester

Hudobný život, 1989, year 21, no. 23, p. 8 – 9

1988

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodné úspechy mladých

Hudobný život, 1988, year 20, no. 22, p. 4

1988

ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

1988

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Čarovný hlas huslí

Smena , 19. 8. 1988, p. 5

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Pribudol huslista!

Mladé rozlety, 1988, no. 50, p. 4 – 5

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Priestor pre mladých

Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 2

1987

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Barometrom je vnútorná spokojnosť : Posedenie s absolventom Hudobnej fakulty VŠMU J. Čižmarovičom

Ľud , 2. 9. 1987, no. 205, p. 4

1987

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Na tému mladosť

Svet socializmu , 30. 6. 1987

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 1 a 3

1986

BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1986, year 18, no. 24, p. 1

1984

MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR ´83

Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 1

1983

REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 2

1982

ČÍŽIK, Vladimír: Široká paleta talentov

Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1982, year 14, no. 17, p. 1, 3

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

  Rozhlasoví symfonici s jubilujúcim šéfdirigentom

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 3

 • 2022

  VACHOVÁ, Zuzana: Skutočný hudobný portrét Straussa pod taktovkou Lenárda s Jurajom Čižmarovičom

  Moja kultura, 4. 10. 2022
  (sólista Prokofievovho Koncertu pre husle a orchester č. 2 g mol, op. 63; SOSR dir. Ondrej Lenárd)

 • 2022

  GUNIČOVÁ, Kristína: Lenárdov jubilejný Mahler

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 11

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije ... koncertným majstrom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 18 – 19

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2020

  BAYER, Robert: Slučka Nibelungova

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 15

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 4, p. 10
  (interpretácia Prokofievovho Koncertu pre husle a orchester č. 1 D dur op. 19)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Novoročné ozveny

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 3, p. 15

 • 2018

  BAYER, Robert: Bayreuth : Zmiešané pocity (a farby)

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 34 – 35

 • 2018

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt „troch B“ v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 15

 • 2017

  redakcia: Juraj a Jakub Čižmarovičovci po prvýkrát ako duo na koncertoch v troch mestách

  Opera Slovakia, 21. 11. 2017

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 9

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 16

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Vždy zvukovo dokonalá hra huslistu Juraja Čižmaroviča

  Pravda , 25. 10. 2012, year 22, no. 247, p. 54

 • 2012

  LINDTNEROVÁ, Jana: Spravodajstvo, koncerty (Slovenská filharmónia)

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 3

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Romantic Violin Concertos (recenzia CD)

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 37

 • 2011

  SEREČINOVÁ, Andrea: Juraj Čižmarovič: Zážitok z objavovania neznámeho

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 8

 • 2011

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 4

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 9

 • 2010

  KUBANDOVÁ, Janka: WDR rozhlasový orchester Kolín

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 21

 • 2009

  SUDOR, Karol: Huslista Juraj Čižmarovič : Disciplína bez talentu nestačí

  Sme (príloha tv oko) , 17. 12. 2009, no. 50, p. 6 – 10

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Slávnostný koncert k jubileu Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 7

 • 2008

  SEREČINOVÁ, Andrea: Juraj Čižmarovič: Šťastne infikovaný... [rozhovor]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 16 – 19

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

 • 2007

  KOLÁŘ, Robert: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 11, p. 2

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 10

 • 2007

  SEREČINOVÁ, Andrea: 4 otázky pre...

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 12

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Treba zaplniť sálu, ale aj riskovať. S Jurajom Čižmarovičom o Slovenskej filharmónii, rozhlasovom orchestri a politike

  Sme [príloha Kultúra] , 2. 3. 2007, p. 21

 • 2006

  RAJTER, Adrian: Rodinný koncert s premiérou

  Sme, 1. 6. 2006, no. 125, p. 21

 • 2005

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Keď človek začne počúvať svoje vnútro

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 15 – 16

 • 2004

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Žilinské festivalové reminiscencie

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 6, p. 14

 • 2004

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 19

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty SF

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 19

 • 2003

  KARLÍKOVÁ, Mária: Čírenie talentov

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 6, p. 8

 • 2000

  ZEMANOVÁ, Lele: Stretnúť sa s priateľmi pri hudbe

  Národná obroda , 10. 4. 2000

 • 1999

  LENÁRTOVÁ, Zuzana: Začiatok koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 32 – 33

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hudbou žije celý rok

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 16, p. 6

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Pódium pre domácu tvorbu

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 21, p. 3

 • 1994

  BABÍN, Emil: Moc štyroch strún : Dnes hovoríme s husľovým virtuózom Jurajom Čižmarovičom

  Pravda , 7. 1. 1994, no. 5, p. 9

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: SF v apríli

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 13, p. 4
  (sólista Husľového koncertu J. Brahmsa)

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Čo potrebujú slovenskí interpreti?

  Večerník , 5. 5. 1992

 • 1992

  FELLEGI, Pavol: Hudobník nesmie byť analfabetom

  Smena , 4. 5. 1992, p. 5

 • 1992

  DOHNALOVÁ, Lýdia: S pocitom vlastnej užitočnosti [rozhovor]

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 6, p. 6

 • 1991

  Telegraficky : V koncertnej sieni Mozartovho domu...

  Večerník , 14. 3. 1991

 • 1990

  POKORNÝ, Juraj: MDKO - február

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 7, p. 4

 • 1990

  DUCHOVÁ, Oľga: Koncert s premiérou

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 5, p. 3

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Komorné koncerty : Dvořákov komorný orchester

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 23, p. 8 – 9

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 22, p. 4

 • 1989

  BABÍN, Emil: Oddanosť štyrom strunám a sláčiku

  Pravda , 16. 5. 1989

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 9, p. 4

 • 1988

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodné úspechy mladých

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 22, p. 4

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

 • 1988

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Čarovný hlas huslí

  Smena , 19. 8. 1988, p. 5

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pribudol huslista!

  Mladé rozlety, 1988, no. 50, p. 4 – 5

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Priestor pre mladých

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 2

 • 1987

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Barometrom je vnútorná spokojnosť : Posedenie s absolventom Hudobnej fakulty VŠMU J. Čižmarovičom

  Ľud , 2. 9. 1987, no. 205, p. 4

 • 1987

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Na tému mladosť

  Svet socializmu , 30. 6. 1987

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 1 a 3

 • 1986

  BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 24, p. 1

 • 1984

  MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR ´83

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 1

 • 1983

  REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 2

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Široká paleta talentov

  Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 17, p. 1, 3

x