Bibliografia

  • 2003

    ČIERNA, Magdaléna: Z mirbachovských matiné: flautový

    Hudobný život, 2003, no. 2, p. 19

x