2024

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mozart-Mustonen, zimnou časťou sa začal 25. ročník festivalu Konvergencie

Opera Slovakia, 27. 2. 2024

2023

GUNIČOVÁ, Kristína: Orfeus 22

Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 29 – 34

2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

2023

KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 18 – 19

2023

VAJÓ, Juraj: Semplice – Patetique – Dolcissimo

Hudobný život, 2023, year 55, no. 4, p. 28 – 29

2023

KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík: Spevy [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2022

KOLÁŘ, Robert: Doublebassement [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 49 – 50

2022

GUNIČOVÁ, Kristína: Sakrálny minimalizmus Lukáša Borzíka

Hudobný život, 2022, year 54, no. 4, p. 2
(interpretoval kompozíciu L. Borzíka V tichu kameňa vánok, pre violončelo a klavír; + Ivan Šiller, klavír)

2022

PRAVDA, kul: Autorský hudobný portrét Lukáša Borzíka rozbehne zoskupenie Ensemble Ricercata

Pravda – Kultúra, 2. 3. 2022

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Plná Reduta tlieskala Slovenskému komornému orchestru a Daliborovi Karvayovi

Opera Slovakia, 4. 4. 2022

2021

GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 5

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

KOLÁŘ, Robert: Viva musica!

Martin Adámek: recitál

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 4

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

2018

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

2018

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 33

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 8 – 10

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 14

2015

DONIGA, Dominika: Ostravské dni novej hudby 2015

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 32 – 33

2015

PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 3

2014

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 3

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2013

KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Andrej Gál

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 33

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 7

2009

BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Ostravské dny 2009

Hudobný život, 2009, year 41, no. 10, p. 19 – 21

2008

KUBANDOVÁ, Janka: Quasars Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súčasnej hudby?

Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 8

2008

KUBANDOVÁ, Janka: Hľadanie kontextov

Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 9

2008

KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 59

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 35

2007

ADAMKOVIČOVÁ, Zuzana: Tradícia, experiment, súčasnosť

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 8 – 9

2007

BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 12 – 13

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zvuky zo SOOZVUK-u

Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 13

2006

PLANKOVÁ, Eva: Zwiebelovo kvarteto

Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 33 – 34

2005

DOHNALOVÁ, Lýdia: Premiéra ako dar k sviatku

Hudobný život, 2005, year 37, no. 11 – 12, p. 25

-1

KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

Bibliography – Reviews

 • 2023

  GUNIČOVÁ, Kristína: Orfeus 22

  Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 29 – 34

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík: Spevy [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Doublebassement [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 49 – 50

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2024

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mozart-Mustonen, zimnou časťou sa začal 25. ročník festivalu Konvergencie

  Opera Slovakia, 27. 2. 2024

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 18 – 19

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Plná Reduta tlieskala Slovenskému komornému orchestru a Daliborovi Karvayovi

  Opera Slovakia, 4. 4. 2022

 • 2022

  GUNIČOVÁ, Kristína: Sakrálny minimalizmus Lukáša Borzíka

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 4, p. 2
  (interpretoval kompozíciu L. Borzíka V tichu kameňa vánok, pre violončelo a klavír; + Ivan Šiller, klavír)

 • 2022

  PRAVDA, kul: Autorský hudobný portrét Lukáša Borzíka rozbehne zoskupenie Ensemble Ricercata

  Pravda – Kultúra, 2. 3. 2022

 • 2021

  GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 5

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Viva musica!

  Martin Adámek: recitál

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 4

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

 • 2018

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 33

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 8 – 10

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 3

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 14

 • 2015

  DONIGA, Dominika: Ostravské dni novej hudby 2015

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 32 – 33

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 3

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2013

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Andrej Gál

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 33

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 7

 • 2009

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Ostravské dny 2009

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 10, p. 19 – 21

 • 2008

  KUBANDOVÁ, Janka: Quasars Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súčasnej hudby?

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 8

 • 2008

  KUBANDOVÁ, Janka: Hľadanie kontextov

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 9

 • 2008

  KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 59

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 35

 • 2007

  ADAMKOVIČOVÁ, Zuzana: Tradícia, experiment, súčasnosť

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 8 – 9

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 12 – 13

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zvuky zo SOOZVUK-u

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 13

 • 2006

  PLANKOVÁ, Eva: Zwiebelovo kvarteto

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 33 – 34

 • 2005

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Premiéra ako dar k sviatku

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 11 – 12, p. 25

 • -1

  KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

Bibliography – Interviews

 • 2023

  VAJÓ, Juraj: Semplice – Patetique – Dolcissimo

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 4, p. 28 – 29

x