Personálna bibliografia

 • 2011

  Jozef Podprocký : Works for Accordion : Peter Katina [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 56

 • 2002

  Malé (významné) výročie

  Bulletin HTF VŠMU, 2002, p. 6 – 8

 • 1999

  "Druhé husle" (O medzinárodnom hudobnom festivale v réžii študentov HF AMU v Prahe 27.–29. 11. 1998)

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 1 – 2, p. 44

 • 1994

  Medzinárodný akordeónový seminár v Košiciach

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 19, p. 4

 • 1994

  Postavenie akordeónu v súčasnosti a prognóza jeho ďalšieho rozvoja

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, 1994, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 20 – 23

 • 1990

  V službách akordeónu (Marta Szökeová)

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 24, p. 7

 • 1979

  Do tridsiatky veľa nechýba. (Profil pedagóga Marty Szökeovej)

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 24, p. 7

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajmund Kákoni

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 62 – 64

 • 1982

  Rajmund Kákoni

  Portraits of Czechoslovak Concert Artists, 1982, Bratislava, p. 77 – 79

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Rajmund Kákoni

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 139 – 141

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 14

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre : Sólo pre akordeón a violončelo

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 36

 • 2017

  TEML, Jiří: Revue hudebních nosičů

  Hudební rozhledy, 2017, year 70, no. 6, p. 62
  (recenzia CD Accelerande)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 5

 • 2015

  maš: Predsudky ničia vážnu hudbu

  Pravda, 2015

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande R. Kákoni, E. Prochác [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 7

 • 2010

  ALEXANDER, Juraj: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 4, p. 3

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie I

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 6

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 5

 • 2007

  HAŠKOVÁ, Katarína: (new) music at home

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 12 – 13

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Recenzie : Klasika : Visions, Slovak Music for Cello and Accordion

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 6, p. 31 – 32

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Sokolské tance

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 23

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 11 – 12

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pri čiernej káve s akordeonistkou Monikou Alaxinovou : Lieči hlavou i harmonikou

  Večerník, 18. 7. 2003

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 27

 • 2002

  In memoriam (Marta Szökeová)

  Bulletin HTF VŠMU, 2002, p. 1

 • 2000

  BERGER, Igor: Májový Mirbach

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 21 – 22

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Akordeónové "De profundis"

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 3, p. 7

 • 1993

  BERGER, Igor: Štyri premiéry (Juraj Hatrík: Partita giocosa)

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 22, p. 5

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 9, p. 4

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2

 • 1975

  -EČ- (ČÁRSKA, Etela): Rajmund Kákoni [recenzia diplomového recitálu]

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 13, p. 2

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: VII. Prehliadka mladých interpretov. Na vysokej úrovni

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 16, p. 4

 • 1971

  -N-: Recitál Rajmunda Kákoniho

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 11, p. 7

 • 1971

  ČÍŽIK, Vladimír: Recitál Rajmunda Kákoniho

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 11, p. 7

 • 1971

  VEREŠ, Peter: Slovenský akordeonista v Budapešti [rozhovor]

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 7, p. 2

 • 1970

  -uy-: Z galérie mladých

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 2

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 20, p. 2

x