2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 11

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 9

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 3

2013

BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Francúzske komorné "menu" vo Dvorane

Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 6

2013

LENHARDTOVÁ, Júlia: Komorné večery vo Dvorane

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU), 2013, year 10, no. 1 – 2, p. 26

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 3

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

2006

KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar 2006

Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 12 – 13

2005

-mp-: Skvosty hudby v kaštieli : koncert Petra Michalicu v Humennom

Pod Vihorlatom , 2005, no. 43, p. 8

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Francúzska hudba - slovenskí sólisti

Hudobný život, 1998, year 30, no. 6, p. 7

1997

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Brigitte Buxtorf prvýkrát v Bratislave

Hudobný život , 1997, year 29, no. 9, p. 6

1991

JAVORSKÝ, Igor: Mozartovské beneficium

Hudobný život, 1991, year 23, no. 16, p. 4

1987

JAVORSKÝ, Igor: Komorný koncert HF VŠMU

Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 7

1986

REŽUCHOVÁ, Viera: XII. cyklus koncertov v Klariskách

Hudobný život, 1986, year 18, no. 18, p. 7

1984

JAKUBEK, Slavomír: Rozhlasové Štúdio mladých

Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 2

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 11

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 3

 • 2013

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Francúzske komorné "menu" vo Dvorane

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Komorné večery vo Dvorane

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU), 2013, year 10, no. 1 – 2, p. 26

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 3

 • 2006

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar 2006

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 12 – 13

 • 2005

  -mp-: Skvosty hudby v kaštieli : koncert Petra Michalicu v Humennom

  Pod Vihorlatom , 2005, no. 43, p. 8

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Francúzska hudba - slovenskí sólisti

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 6, p. 7

 • 1997

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Brigitte Buxtorf prvýkrát v Bratislave

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 9, p. 6

 • 1991

  JAVORSKÝ, Igor: Mozartovské beneficium

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 16, p. 4

 • 1987

  JAVORSKÝ, Igor: Komorný koncert HF VŠMU

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 7

 • 1986

  REŽUCHOVÁ, Viera: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 18, p. 7

 • 1984

  JAKUBEK, Slavomír: Rozhlasové Štúdio mladých

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 2

x