Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 11

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 9

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 3

 • 2013

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Francúzske komorné "menu" vo Dvorane

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Komorné večery vo Dvorane

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 1 – 2, p. 26

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 3

 • 2005

  -mp-: Skvosty hudby v kaštieli : koncert Petra Michalicu v Humennom

  Pod Vihorlatom , 2005, no. 43, p. 8

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Francúzska hudba - slovenskí sólisti

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 6, p. 7

 • 1997

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Brigitte Buxtorf prvýkrát v Bratislave

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 9, p. 6

x