2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 9

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 3

2013

BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Francúzske komorné "menu" vo Dvorane

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 4

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

2013

LENHARDTOVÁ, Júlia: Komorné večery vo Dvorane

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 26

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2006

KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar 2006

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 12 – 13

2005

-mp-: Skvosty hudby v kaštieli : koncert Petra Michalicu v Humennom

Pod Vihorlatom , 2005, č. 43, s. 8

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Francúzska hudba - slovenskí sólisti

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 6, s. 7

1997

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Brigitte Buxtorf prvýkrát v Bratislave

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 9, s. 6

1991

JAVORSKÝ, Igor: Mozartovské beneficium

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 16, s. 4

1987

JAVORSKÝ, Igor: Komorný koncert HF VŠMU

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 7

1986

REŽUCHOVÁ, Viera: XII. cyklus koncertov v Klariskách

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 18, s. 7

1984

JAKUBEK, Slavomír: Rozhlasové Štúdio mladých

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 2

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 3

 • 2013

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Francúzske komorné "menu" vo Dvorane

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 4

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Komorné večery vo Dvorane

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 26

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

 • 2006

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar 2006

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 12 – 13

 • 2005

  -mp-: Skvosty hudby v kaštieli : koncert Petra Michalicu v Humennom

  Pod Vihorlatom , 2005, č. 43, s. 8

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Francúzska hudba - slovenskí sólisti

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 6, s. 7

 • 1997

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Brigitte Buxtorf prvýkrát v Bratislave

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 9, s. 6

 • 1991

  JAVORSKÝ, Igor: Mozartovské beneficium

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 16, s. 4

 • 1987

  JAVORSKÝ, Igor: Komorný koncert HF VŠMU

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 7

 • 1986

  REŽUCHOVÁ, Viera: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 18, s. 7

 • 1984

  JAKUBEK, Slavomír: Rozhlasové Štúdio mladých

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 2

x