Bibliografia

 • 1999

  Zborník: Slovenská filharmónia 1949–1999

  ISBN 80-968242-3-6, 1999, Bratislava, p. 136
  (V zozname členov SF v jubilejnej sezóne s. 55, foto na s. 62)

 • 1993

  BERGER, Igor: Štyri premiéry. Zneli živé diela

  Hudobný život, 1993, no. 22, p. 5
  (Rec. komorného podujatia v Mirbachu s autorom uviedli Nokturná pre lesný roh a klavír od Jozefa Gahéra)

 • 1991

  Dohnalová Lýdia: Vivat leto v Klariskách

  Hudobný život, 1991, no. 18, p. 3
  (Spolu s P. Sivaničom pri predvedení opusu Horn Sounds pre 2 lesné rohy)

 • 1989

  SMETANOVÁ, Oľga: Koncerty v galérii

  Hudobný život, 1989, no. 11, p. 5
  (S BDK uviedli opus Zdenka Mikulu Reminiscencie)

 • 1988

  -pol-: Staccato

  Hudobný život, 1988, no. 11, p. 7
  (Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jánom Budzákom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)

 • 1987

  REŽUCHOVÁ, Viera: SF – koncerty pre závody

  Hudobný život, 1987, no. 7, p. 7
  (27. a 28. 1. 1987 dir. Oliver Dohnányi – ako člen BDK vystúpil v Mozartovej Koncertantnej symfónii)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1986, no. 21, p. 5
  (Vedľa seba na jednom podujatí konfrontácia BDK a hosťujúceho Štuttgartského dychového kvinteta – BDK tvoria mäkší tón, so širšou amplitúdou a vrúcnejšie oproti pregnantnosti nemeckého súboru)

 • 1986

  -pol-: Staccato

  Hudobný život, 1986, no. 20, p. 2
  (Illéš ako člen BDK získal Cenu SZZ v oblasti interpretačných výkonov)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách (30. 6. 1986)

  Hudobný život, 1986, no. 18, p. 7
  (Odohral s BDK polorecitál, o. i. Divertimento Jozefa Malovca)

 • 1986

  DUFFEK, Kornel: XXXI. Piešťanský festival

  Hudobný život, 1986, no. 17, p. 3
  (V rec. v súvislosti s vystúpením BDK vyzdvihnutý ako druhá výrazná osobnosť ansámblu)

 • 1985

  BERGER, Igor: BHS. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, no. 21, p. 3
  (Rec. vystúpenia SOČR, dir. Petr Altrichter – ako člen BDK vystúpil pri predvedení opusu: Andrej Rubľov Koncert – obrazy od Kirila Volkova)

 • 1982

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VII. TNSHT. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, no. 5, p. 3
  (Recenzia vystúpenia ŠF Košice, dir. Stanislav Macura – stvárnil sólo v Holoubkovom Koncerte pre lesný roh a orchester)

 • 1981

  DUFFEK, Kornel: XXVI. Piešťanský festival

  Hudobný život, 1981, no. 16, p. 3
  (So ŠKO Žilina, dir. Dieter Knothe s Vladimírom Miklovičom, stvárnili sólo v Concertine pastorale pre 2 lesné rohy od Josefa Boháča)

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: Medzinárodná tribúna mladých interpretov '77

  Hudobný život, 1977, no. 20, p. 3
  (BDK lepšie ako maďarský ansámbl totožného obsadenia)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Jozef Illéš – stručné údaje v hesle: Bratislavské dychové kvinteto

  Slovenskí koncertní umelci II, 1976, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 280
  (Zmienka o krátkom účinkovaní so súborom Bratislavská komorná harmónia s. 287)

 • 1969

  -a-: Poslední absolventi

  Večerník, 1969, no. 2. 6.
  (Vysoké hodnotenie dispozícií pre hru na lesnom rohu – v sóle Koncertu Richarda Straussa)

x