2022

BORZÍK, Lukáš – KRŠKA, Pavol: Za každých okolností zostať čestným človekom [rozhovor]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 28 – 29

2022

GUNIČOVÁ, Kristína: Sakrálny minimalizmus Lukáša Borzíka

Hudobný život, 2022, year 54, no. 4, p. 2
(V tichu kameňa vánok, pre violončelo a klavír; Klavírne kvinteto Spevy)

2022

PRAVDA, kul: Autorský hudobný portrét Lukáša Borzíka rozbehne zoskupenie Ensemble Ricercata

Pravda – Kultúra, 2. 3. 2022

2021

BORZÍK, Lukáš: Adrián Demoč : Hlaholika [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 35

2021

BORZÍK, Lukáš: Môj koniec je mojím začiatkom... [rozhovor]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 6 – 8
(Rozhovor s Adriánom Demočom)

2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12 – 13

2021

KLÍMA, Ján: Víťazi Radio_Head Awards 2020

Klasická hudba

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Lukáš Borzík: Človek musí vedome za dobrom a krásou kráčať [rozhovor]

Moja kultúra, 18. 4. 2021

2021

red.: Lukáš Borzík je víťazom Rádiohlavy v kategórii klasická hudba

Moja kultúra, 17. 4. 2021

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

KMIŤOVÁ, Jana: Lukáš Borzík : Signum Magnum [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 36

2019

BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 20 – 21

2019

CUMMINGS, Simon: World Music Days 2019, Estonia (Part 4)

5against4, 2019

2019

SZAKÁL, Viktor: ORFEUS 2019 rekapituloval

Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 9
(Ex umbris for baritone and piano)

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5

2019

FISCHER, Timmy: “Blossomings”: a stunning display of contemporary choral music in Tallinn

bachtrack, 2019

2019

KOLÁŘ, Róbert: Milan Paľa: Časom zrejme opäť nájdem chuť

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 13

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 5

2019

KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík : Slovo [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 55 – 56

2018

KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 9

2017

SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, year 43, no. 4, p. 411 – 412

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Problém zvaný orchester

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 5 – 6

2015

BORZÍK, Lukáš: Úvaha k teoretickým predpokladom vývoja harmónia 20. storočia

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1 – 2, p. 25 – 29

2015

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

Annuntiatio

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 6

2015

TICHÝ, Stanislav: Cross-over organ

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 11

2015

PAPANETZOVÁ, Lucia: Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1 – 2, p. 30 – 31

2014

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zbory slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 3

2014

red.: Šeban za organom

Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 10

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

Opera Plus, 2014

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Záverečný koncert

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 9

2012

KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 12

2012

KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík: Mám pocit, že je tam sto percent zo mňa...

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 9 – 10

2012

KOLÁŘ, Robert: Hudba Lukáša Borzíka v Schönbergovom centre

Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 5

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

2012

PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

2006

ČIERNA, Magdaléna: Miniprofil: Lukáš Borzík, skladateľ

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 28

2006

OREMOVÁ, Dominika: Dotyky s hudbou: rozhovor so skladateľom Lukášom Borzíkom

Slovenská hudba, 2006, year 32, no. 3 – 4, p. 414 – 416

Personal bibliography – Reviews

 • 2021

  BORZÍK, Lukáš: Adrián Demoč : Hlaholika [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 35

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  BORZÍK, Lukáš – KRŠKA, Pavol: Za každých okolností zostať čestným človekom [rozhovor]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 28 – 29

 • 2021

  BORZÍK, Lukáš: Môj koniec je mojím začiatkom... [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 6 – 8
  (Rozhovor s Adriánom Demočom)

 • 2015

  BORZÍK, Lukáš: Úvaha k teoretickým predpokladom vývoja harmónia 20. storočia

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1 – 2, p. 25 – 29

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  GUNIČOVÁ, Kristína: Sakrálny minimalizmus Lukáša Borzíka

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 4, p. 2
  (V tichu kameňa vánok, pre violončelo a klavír; Klavírne kvinteto Spevy)

 • 2022

  PRAVDA, kul: Autorský hudobný portrét Lukáša Borzíka rozbehne zoskupenie Ensemble Ricercata

  Pravda – Kultúra, 2. 3. 2022

 • 2021

  GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12 – 13

 • 2021

  KLÍMA, Ján: Víťazi Radio_Head Awards 2020

  Klasická hudba

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Lukáš Borzík: Človek musí vedome za dobrom a krásou kráčať [rozhovor]

  Moja kultúra, 18. 4. 2021

 • 2021

  red.: Lukáš Borzík je víťazom Rádiohlavy v kategórii klasická hudba

  Moja kultúra, 17. 4. 2021

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  KMIŤOVÁ, Jana: Lukáš Borzík : Signum Magnum [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 36

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík : Slovo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 5

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Milan Paľa: Časom zrejme opäť nájdem chuť

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 13

 • 2019

  BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

  Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 20 – 21

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5

 • 2019

  SZAKÁL, Viktor: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 9
  (Ex umbris for baritone and piano)

 • 2019

  CUMMINGS, Simon: World Music Days 2019, Estonia (Part 4)

  5against4, 2019

 • 2019

  FISCHER, Timmy: “Blossomings”: a stunning display of contemporary choral music in Tallinn

  bachtrack, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 9

 • 2017

  SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, year 43, no. 4, p. 411 – 412

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Problém zvaný orchester

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 5 – 6

 • 2015

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Annuntiatio

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 6

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Cross-over organ

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 11

 • 2015

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1 – 2, p. 30 – 31

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

 • 2014

  red.: Šeban za organom

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 10

 • 2014

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zbory slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 3

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Záverečný koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 9

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 12

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík: Mám pocit, že je tam sto percent zo mňa...

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 9 – 10

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Hudba Lukáša Borzíka v Schönbergovom centre

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 5

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

  Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

 • 2006

  ČIERNA, Magdaléna: Miniprofil: Lukáš Borzík, skladateľ

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 28

 • 2006

  OREMOVÁ, Dominika: Dotyky s hudbou: rozhovor so skladateľom Lukášom Borzíkom

  Slovenská hudba, 2006, year 32, no. 3 – 4, p. 414 – 416

x