2010

STEPANOV, Alexander: Farebný svet Tadeáša Salvu

In: Problémy interpretácie klarinetových skladieb T. Salvu. Zborník konferencie, 2010

2006

STEPANOV, Alexander: Folklórne relikty v tvorbe ruských skladateľov 18. storočia

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 131 – 134

2005

STEPANOV, Alexander: Saxofón (heslo)

Slovník slovenského koncertného umenia lll., 2005, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 21 – 25

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 14

1998

STEPANOV, Alexander: Lesný roh Ferdinanda Kölbela (heslo)

Encyklopédia Hudobný Petrohrad, 1998, Sankt Peterburg

1988

STEPANOV, Alexander: Klarinet a klarinetisti v Rusku v druhej polovici 18. storočia

Z dejín hudobnej kultúry, 1988, Leningrad

1988

STEPANOV, Alexander: Metodika výroby klarinetových plátkov

Metodický kabinet Ministerstva kultúry ZSSR, 1988, Leningrad

1987

STEPANOV, Alexander: Dychové nástroje v tvorbe Giuseppe Sartiho v Rusku

Otázky interpretácie na dychových nástrojoch, zborník, 1987, Leningrad

1984

STEPANOV, Alexander: Skladateľ Giuseppe Sarti a jeho prínos pre ruskú kultúru 18. storočia

Veda a kultúra Ruska v 18. storočí. Zborník Akadémie vied ZSSR, 1984, Leningrad

Personal bibliography

 • 2010

  STEPANOV, Alexander: Farebný svet Tadeáša Salvu

  In: Problémy interpretácie klarinetových skladieb T. Salvu. Zborník konferencie, 2010

 • 2006

  STEPANOV, Alexander: Folklórne relikty v tvorbe ruských skladateľov 18. storočia

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 131 – 134

 • 2005

  STEPANOV, Alexander: Saxofón (heslo)

  Slovník slovenského koncertného umenia lll., 2005, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 21 – 25

 • 1998

  STEPANOV, Alexander: Lesný roh Ferdinanda Kölbela (heslo)

  Encyklopédia Hudobný Petrohrad, 1998, Sankt Peterburg

 • 1988

  STEPANOV, Alexander: Klarinet a klarinetisti v Rusku v druhej polovici 18. storočia

  Z dejín hudobnej kultúry, 1988, Leningrad

 • 1988

  STEPANOV, Alexander: Metodika výroby klarinetových plátkov

  Metodický kabinet Ministerstva kultúry ZSSR, 1988, Leningrad

 • 1987

  STEPANOV, Alexander: Dychové nástroje v tvorbe Giuseppe Sartiho v Rusku

  Otázky interpretácie na dychových nástrojoch, zborník, 1987, Leningrad

 • 1984

  STEPANOV, Alexander: Skladateľ Giuseppe Sarti a jeho prínos pre ruskú kultúru 18. storočia

  Veda a kultúra Ruska v 18. storočí. Zborník Akadémie vied ZSSR, 1984, Leningrad

Bibliography

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 14

x