Bibliografia

 • 2008

  POLÁK, Pavol: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2008, no. 3 – 4, p. 4

 • 2006

  -bm-: Pódium pre mladých

  Hudobný život , 2006, no. 4, p. 6

 • 1985

  MÓŽI, Alexander: K premiérovému programu súboru Mladé srdcia Ifjú szivek : Orchester – pýcha súboru

  Hudobný život , 1985, no. 7, p. 5

 • 1983

  MATÚŠ, J.: -

  Új ifjúság 4.1., 1983

 • 1982

  RÁCZ, T.: -

  Új szó 21.12., 1982

 • 1981

  VAJDA, G.: Hommenage...

  Új szó 27.6., 1981

 • 1972

  -žk-: Prvý detský musical

  Hudobný život , 1972, no. 5, p. 5

 • 1965

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Predstavujú sa... : Konečne i dirigenti

  Slovenská hudba, 1965, no. 2, p. 79 – 81

x