2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2020

ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby...

Ján Valach organista, skladateľ a dirigent

Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 21 – 23

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

2016

VONGREJ, Ľudovít: Skladateľ, dirigent a organista Ján Valach si v Bruseli prevzal titul Doctor honoris causa

Opera Slovakia, 2016

2016

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK

Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 3

2016

SCHINDLER, Agata: Suchoňova Krútňava otvorila Jánovi Valachovi kráľovskú bránu do sveta hudby

Opera Slovakia, 2016

2015

ČERVENÁ, Ľudmila: Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 264 – 271

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

SKO s pozitívnym smerovaním

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

2013

ČERVENÁ, Ľudmila: SKO uviedol dielo exilového autora Jána Valacha

Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 4

2012

(hž): Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian sa uskutočnilo 21.3....

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

2011

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

2010

ČERVENÁ, Ľudmila: Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 404 – 413

2008

MALOVEC, Pavol: Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha

Hudobný život , 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 10

2008

URSÍNYOVÁ, Terézia: V krútňavách života: hovoríme so skladateľom Jánom Valachom

Literárny (dvoj)týždenník, 2008, no. 31 – 32, p. 9

2006

KOPŘIVOVÁ, Alena: V cudzine preslávil Krútňavu

Pravda – Bratislava, 2006 (7. 10.), p. I, II

2006

ČERVENÁ, Ľudmila: Zborová tvorba Jána Valacha

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 70 – 80

2005

FÜSSYOVÁ, Gabriela: A z tváre myseľ žiari

ViViT Publishing House, Kežmarok

2004

ČERVENÁ, Ľudmila: Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ

Hudobný život , 2004, year 36, no. 1, p. 8

1992

ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory. BHS. Organista Ján Valach

Hudobný život , 1992, year 24, no. 20, p. 4

1990

DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvadsiatich dvoch rokoch

Hudobný život , 1990, year 22, no. 25, p. 8

1990

DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvaadvaceti letech

Lidová demokracie, 1990 (25. 10.), p. 5

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Ján Valach

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, p. 131 – 135

1971

-uy-: Spomienkové intermezzo : Ján Valach o svojej práci v Belgicku [rozhovor]

Hudobný život, 1971, year 3, no. 17, p. 2

1970

DE TROETSEL, J. A. V.: Flámsky festival 1970

Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 8

1968

THEUNS, Lucien: [kritika na uvedenie Suchoňovej Krútňavy]

Opera News, 1968 (15. 6.), New York, no. Volume 32, Number 27

1968

Antwerpen ontving met De wervelstrorm belangwekkende opera

Haagse courant, 1968 (10. 4.)

1968

CEUNEN, L.: Nederlandse premiére van De Wervelstorm

Het toneel, 1968 (12. 4.)

1968

De wervelstorm. Opera van Eugen Suchon kreeg premiére in het Nederlands

Het Binnenhof s-Gravenhage, 1968 (18. 4.)

1968

DENIS, Pierre: Sensationelle créeation pour la Belgique d'une admirable opéra tchèque Krutnava (qui a recu le titre de La Tomade) d'Eugène Suchon

La Critique, 1968 (26. 4.), Bruxelles

1968

LABÁTH, V. – VYSKOČIL, K.: Antverpský triumf

Život, 1968 (1. 5.), p. 6 – 9

1968

OLIVIER: La création en Belgique de Krutnava d´Eugène Suchon est triomphalement accueillie

Le Matin, 1968 (8. 4.)

1968

Tsjechoslovaakse avond in de KVO

Gazet van Antwerpen, 1968 (17. 10.)

1968

OLIVIER: Jan Valach et la Philharmonie dans und concert tchèque

La Métropol, 1968 (17. 10.)

1968

Československá kultúra v Belgicku

Pravda, 1968 (14. 12.)

1967

DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

1966

DUŠINSKÝ, Gabriel: Priebojný organový koncert

Večerník, 1966 (21. 11.)

1964

KOZÁK, Jan a kol.: Ján Valach

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 106 – 108

1959

ŠAMKO, Jozef: Koncert z diel G. F. Händla

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 289

1959

Prvé koncerty na novom nástroji

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 297

1959

Noví pěvci madrigalů a komorní hudby

Slovenská hudba, 1959, no. 9, p. 408

1957

Spevácky sbor slovenských učiteľov v SSSR

Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 6, p. 178 – 180

1957

T-y: Organový koncert J. Valacha

Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 1, p. 37 – 38

Personálna bibliografia

 • 1959

  Prvé koncerty na novom nástroji

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 297

 • 1959

  Noví pěvci madrigalů a komorní hudby

  Slovenská hudba, 1959, no. 9, p. 408

 • 1957

  Spevácky sbor slovenských učiteľov v SSSR

  Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 6, p. 178 – 180

Bibliografia – Books

 • 2005

  FÜSSYOVÁ, Gabriela: A z tváre myseľ žiari

  ViViT Publishing House, Kežmarok

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2015

  ČERVENÁ, Ľudmila: Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 264 – 271

 • 2010

  ČERVENÁ, Ľudmila: Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 404 – 413

 • 2006

  ČERVENÁ, Ľudmila: Zborová tvorba Jána Valacha

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 70 – 80

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Ján Valach

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, p. 131 – 135

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Ján Valach

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 106 – 108

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2020

  ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby...

  Ján Valach organista, skladateľ a dirigent

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 21 – 23

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 3

 • 2016

  SCHINDLER, Agata: Suchoňova Krútňava otvorila Jánovi Valachovi kráľovskú bránu do sveta hudby

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  VONGREJ, Ľudovít: Skladateľ, dirigent a organista Ján Valach si v Bruseli prevzal titul Doctor honoris causa

  Opera Slovakia, 2016

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  SKO s pozitívnym smerovaním

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

 • 2013

  ČERVENÁ, Ľudmila: SKO uviedol dielo exilového autora Jána Valacha

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 4

 • 2012

  (hž): Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian sa uskutočnilo 21.3....

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

 • 2011

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

 • 2008

  MALOVEC, Pavol: Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 10

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V krútňavách života: hovoríme so skladateľom Jánom Valachom

  Literárny (dvoj)týždenník, 2008, no. 31 – 32, p. 9

 • 2006

  KOPŘIVOVÁ, Alena: V cudzine preslávil Krútňavu

  Pravda – Bratislava, 2006 (7. 10.), p. I, II

 • 2004

  ČERVENÁ, Ľudmila: Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 1, p. 8

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory. BHS. Organista Ján Valach

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 20, p. 4

 • 1990

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvadsiatich dvoch rokoch

  Hudobný život , 1990, year 22, no. 25, p. 8

 • 1990

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvaadvaceti letech

  Lidová demokracie, 1990 (25. 10.), p. 5

 • 1971

  -uy-: Spomienkové intermezzo : Ján Valach o svojej práci v Belgicku [rozhovor]

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 17, p. 2

 • 1970

  DE TROETSEL, J. A. V.: Flámsky festival 1970

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 8

 • 1968

  Československá kultúra v Belgicku

  Pravda, 1968 (14. 12.)

 • 1968

  OLIVIER: Jan Valach et la Philharmonie dans und concert tchèque

  La Métropol, 1968 (17. 10.)

 • 1968

  Tsjechoslovaakse avond in de KVO

  Gazet van Antwerpen, 1968 (17. 10.)

 • 1968

  THEUNS, Lucien: [kritika na uvedenie Suchoňovej Krútňavy]

  Opera News, 1968 (15. 6.), New York, no. Volume 32, Number 27

 • 1968

  LABÁTH, V. – VYSKOČIL, K.: Antverpský triumf

  Život, 1968 (1. 5.), p. 6 – 9

 • 1968

  DENIS, Pierre: Sensationelle créeation pour la Belgique d'une admirable opéra tchèque Krutnava (qui a recu le titre de La Tomade) d'Eugène Suchon

  La Critique, 1968 (26. 4.), Bruxelles

 • 1968

  De wervelstorm. Opera van Eugen Suchon kreeg premiére in het Nederlands

  Het Binnenhof s-Gravenhage, 1968 (18. 4.)

 • 1968

  CEUNEN, L.: Nederlandse premiére van De Wervelstorm

  Het toneel, 1968 (12. 4.)

 • 1968

  Antwerpen ontving met De wervelstrorm belangwekkende opera

  Haagse courant, 1968 (10. 4.)

 • 1968

  OLIVIER: La création en Belgique de Krutnava d´Eugène Suchon est triomphalement accueillie

  Le Matin, 1968 (8. 4.)

 • 1967

  DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

 • 1966

  DUŠINSKÝ, Gabriel: Priebojný organový koncert

  Večerník, 1966 (21. 11.)

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Koncert z diel G. F. Händla

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 289

 • 1957

  T-y: Organový koncert J. Valacha

  Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 1, p. 37 – 38

x