2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: "Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám..." : K storočnici Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 30 – 31

2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2020

ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby...

Ján Valach organista, skladateľ a dirigent

Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 21 – 23

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

2016

VONGREJ, Ľudovít: Skladateľ, dirigent a organista Ján Valach si v Bruseli prevzal titul Doctor honoris causa

Opera Slovakia, 2016

2016

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK

Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 3

2016

SCHINDLER, Agata: Suchoňova Krútňava otvorila Jánovi Valachovi kráľovskú bránu do sveta hudby

Opera Slovakia, 2016

2015

ČERVENÁ, Ľudmila: Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 264 – 271

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

SKO s pozitívnym smerovaním

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

2013

ČERVENÁ, Ľudmila: SKO uviedol dielo exilového autora Jána Valacha

Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 4

2012

(hž): Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian sa uskutočnilo 21.3....

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

2011

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

2010

ČERVENÁ, Ľudmila: Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 404 – 413

2008

MALOVEC, Pavol: Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha

Hudobný život , 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 10

2008

URSÍNYOVÁ, Terézia: V krútňavách života: hovoríme so skladateľom Jánom Valachom

Literárny (dvoj)týždenník, 2008, no. 31 – 32, p. 9

2006

KOPŘIVOVÁ, Alena: V cudzine preslávil Krútňavu

Pravda – Bratislava, 7. 10. 2006, p. I, II

2006

ČERVENÁ, Ľudmila: Zborová tvorba Jána Valacha

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 70 – 80

2005

FÜSSYOVÁ, Gabriela: A z tváre myseľ žiari

ViViT Publishing House, Kežmarok

2004

ČERVENÁ, Ľudmila: Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ

Hudobný život , 2004, year 36, no. 1, p. 8

1992

ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory. BHS. Organista Ján Valach

Hudobný život , 1992, year 24, no. 20, p. 4

1990

DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvadsiatich dvoch rokoch

Hudobný život , 1990, year 22, no. 25, p. 8

1990

DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvaadvaceti letech

Lidová demokracie, 25. 10. 1990, p. 5

1975

red: Dvořák v Antverpách

Hudobný život, 1975, year 7, no. 9, p. 7

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Ján Valach

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, p. 131 – 135

1971

-uy-: Spomienkové intermezzo : Ján Valach o svojej práci v Belgicku [rozhovor]

Hudobný život, 1971, year 3, no. 17, p. 2

1970

DE TROETSEL, J. A. V.: Flámsky festival 1970

Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 8

1968

THEUNS, Lucien: [kritika na uvedenie Suchoňovej Krútňavy]

Opera News, 15. 6. 1968, New York, no. Volume 32, Number 27

1968

Antwerpen ontving met De wervelstrorm belangwekkende opera

Haagse courant, 10. 4. 1968

1968

CEUNEN, L.: Nederlandse premiére van De Wervelstorm

Het toneel, 12. 4. 1968

1968

De wervelstorm. Opera van Eugen Suchon kreeg premiére in het Nederlands

Het Binnenhof s-Gravenhage, 18. 4. 1968

1968

DENIS, Pierre: Sensationelle créeation pour la Belgique d'une admirable opéra tchèque Krutnava (qui a recu le titre de La Tomade) d'Eugène Suchon

La Critique, 26. 4. 1968, Bruxelles

1968

LABÁTH, V. – VYSKOČIL, K.: Antverpský triumf

Život, 1. 5. 1968, p. 6 – 9

1968

OLIVIER: La création en Belgique de Krutnava d´Eugène Suchon est triomphalement accueillie

Le Matin, 8. 4. 1968

1968

Tsjechoslovaakse avond in de KVO

Gazet van Antwerpen, 17. 10. 1968

1968

OLIVIER: Jan Valach et la Philharmonie dans und concert tchèque

La Métropol, 17. 10. 1968

1968

Československá kultúra v Belgicku

Pravda, 14. 12. 1968

1967

DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

1966

DUŠINSKÝ, Gabriel: Priebojný organový koncert

Večerník, 21. 11. 1966

1964

KOZÁK, Jan a kol.: Ján Valach

Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 106 – 108

1959

ŠAMKO, Jozef: Koncert z diel G. F. Händla

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 289

1959

VALACH, Ján: Prvé koncerty na novom nástroji

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 297

1959

VALACH, Ján: Noví pěvci madrigalů a komorní hudby

Slovenská hudba, 1959, no. 9, p. 408

1957

VALACH, Ján: Spevácky sbor slovenských učiteľov v SSSR

Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 6, p. 178 – 180

1957

T-y: Organový koncert J. Valacha

Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 1, p. 37 – 38

Personal bibliography

 • 1959

  VALACH, Ján: Prvé koncerty na novom nástroji

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 297

 • 1959

  VALACH, Ján: Noví pěvci madrigalů a komorní hudby

  Slovenská hudba, 1959, no. 9, p. 408

 • 1957

  VALACH, Ján: Spevácky sbor slovenských učiteľov v SSSR

  Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 6, p. 178 – 180

Bibliography – Books

 • 2005

  FÜSSYOVÁ, Gabriela: A z tváre myseľ žiari

  ViViT Publishing House, Kežmarok

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2015

  ČERVENÁ, Ľudmila: Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 264 – 271

 • 2010

  ČERVENÁ, Ľudmila: Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 404 – 413

 • 2006

  ČERVENÁ, Ľudmila: Zborová tvorba Jána Valacha

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 70 – 80

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Ján Valach

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, p. 131 – 135

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: Ján Valach

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 106 – 108

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: "Duch národa žije v piesni, s ňou sa vznáša k výšinám..." : K storočnici Speváckeho zboru slovenských učiteľov

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 30 – 31

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2020

  ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby...

  Ján Valach organista, skladateľ a dirigent

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 21 – 23

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 3

 • 2016

  SCHINDLER, Agata: Suchoňova Krútňava otvorila Jánovi Valachovi kráľovskú bránu do sveta hudby

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  VONGREJ, Ľudovít: Skladateľ, dirigent a organista Ján Valach si v Bruseli prevzal titul Doctor honoris causa

  Opera Slovakia, 2016

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  SKO s pozitívnym smerovaním

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 9

 • 2013

  ČERVENÁ, Ľudmila: SKO uviedol dielo exilového autora Jána Valacha

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 4

 • 2012

  (hž): Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian sa uskutočnilo 21.3....

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

 • 2011

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

 • 2008

  MALOVEC, Pavol: Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 10

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V krútňavách života: hovoríme so skladateľom Jánom Valachom

  Literárny (dvoj)týždenník, 2008, no. 31 – 32, p. 9

 • 2006

  KOPŘIVOVÁ, Alena: V cudzine preslávil Krútňavu

  Pravda – Bratislava, 7. 10. 2006, p. I, II

 • 2004

  ČERVENÁ, Ľudmila: Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 1, p. 8

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory. BHS. Organista Ján Valach

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 20, p. 4

 • 1990

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvadsiatich dvoch rokoch

  Hudobný život , 1990, year 22, no. 25, p. 8

 • 1990

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvaadvaceti letech

  Lidová demokracie, 25. 10. 1990, p. 5

 • 1975

  red: Dvořák v Antverpách

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 9, p. 7

 • 1971

  -uy-: Spomienkové intermezzo : Ján Valach o svojej práci v Belgicku [rozhovor]

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 17, p. 2

 • 1970

  DE TROETSEL, J. A. V.: Flámsky festival 1970

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 19, p. 8

 • 1968

  Československá kultúra v Belgicku

  Pravda, 14. 12. 1968

 • 1968

  OLIVIER: Jan Valach et la Philharmonie dans und concert tchèque

  La Métropol, 17. 10. 1968

 • 1968

  Tsjechoslovaakse avond in de KVO

  Gazet van Antwerpen, 17. 10. 1968

 • 1968

  THEUNS, Lucien: [kritika na uvedenie Suchoňovej Krútňavy]

  Opera News, 15. 6. 1968, New York, no. Volume 32, Number 27

 • 1968

  LABÁTH, V. – VYSKOČIL, K.: Antverpský triumf

  Život, 1. 5. 1968, p. 6 – 9

 • 1968

  DENIS, Pierre: Sensationelle créeation pour la Belgique d'une admirable opéra tchèque Krutnava (qui a recu le titre de La Tomade) d'Eugène Suchon

  La Critique, 26. 4. 1968, Bruxelles

 • 1968

  De wervelstorm. Opera van Eugen Suchon kreeg premiére in het Nederlands

  Het Binnenhof s-Gravenhage, 18. 4. 1968

 • 1968

  CEUNEN, L.: Nederlandse premiére van De Wervelstorm

  Het toneel, 12. 4. 1968

 • 1968

  Antwerpen ontving met De wervelstrorm belangwekkende opera

  Haagse courant, 10. 4. 1968

 • 1968

  OLIVIER: La création en Belgique de Krutnava d´Eugène Suchon est triomphalement accueillie

  Le Matin, 8. 4. 1968

 • 1967

  DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

 • 1966

  DUŠINSKÝ, Gabriel: Priebojný organový koncert

  Večerník, 21. 11. 1966

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Koncert z diel G. F. Händla

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 6, p. 289

 • 1957

  T-y: Organový koncert J. Valacha

  Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 1, p. 37 – 38

x