2021

KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 58
(edícia, revízia - Juraj Tomka)

2005

KARLÍKOVÁ, Mária: Vzácny človek, skvelý pedagóg

Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 6

2004

oznam: Obrázky z výstavy [o publikácii vydavateľstva Scriptorium musicum]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 3

2004

KOŘÍNEK, Viliam: Vznik mojich metodických prác [Prednáška na výročnej schôdzi ESTA v Bratislave 1995]

Kořínek, Viliam: Obrázky z výstavy, 2004, Scriptorium Musicum, Bratislava, p. 117 – 127

2004

KOŘÍNEK, Viliam: Obrázky z výstavy. [Text aj ilustrácie]

Scriptorium Musicum, Bratislava

1997

oznam: NHC vydá o. i. Viliam Kořínek: 50 slovenských ľudových piesní pre 1 alebo 2 huslí v ľahkej úprave

Hudobný život, 1997, year 29, no. 23 – 24, p. 2

1995

ALBRECHT, Ján: IV. národný kongres ESTA Slovensko [24. – 26. 2. 1995. Referát Viliam Kořínek: Skúsenosti s vydávaním inštruktívnej literatúry]

Hudobný život, 1995, year 27, no. 7, p. 4

1995

VRTEĽ, Albín: Jubilant Viliam Kořínek [profil k 80. narodeninám]

Hudobný život, 1995, year 27, no. 6, p. 2

1995

KOŘÍNEK, Viliam: Bolo by škoda zabúdať (vyznanie bývalého poslucháča a pedagóga)

Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, 1995, National Cultural Centre, Bratislava, p. 32 – 33

1993

--: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení [na margo výstavy výtvarných prejavov VK, Anna Hölblingová, Norbert Valášek]

Národná osveta , 1993, no. 11, p. 15 – 16

1990

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. a II.

Opus, Bratislava

1989

KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové etudy pre husle

Opus, Bratislava

1988

oznam: S múzami [o výstave výtvarnej tvorby: Viliam Kořínek, Anna Hölblingová, František Zvarík, Július Kowalski – vernisáž 8. 10. 1987]

Hudobný život, 1988, year 20, no. 2, p. 11

1987

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. Nátrily a trilky, prstové cvičenia, zmeny polôh, analytické cvičenia (rozbory), ťahové cvičenia, rozložené akordy, prednesové skladby (molové). Úvod. Vysvetlenie značiek, skladby pre husle

Opus, Bratislava

1987

KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové skladby. Husle a klavír

Opus, Bratislava

1987

KRESÁK, Mikuláš: Nová husľová škola (rec. školy pre 1. a 2. stupeň ĽŠU – 5 zošitov a aj 5 zošitov prednesových skladieb od slovenských skladateľov)

Hudobný život, 1987, year 19, no. 5, p. 2

1987

KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre 6. a 7. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia. [rozmnoženina]

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

1986

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. Doplňujúci študijný materiál k 4. zošitu školy. Značky Improvizácia. Cvičenia v štvrtej až siedmej polohe

Opus, Bratislava

1985

VRTEĽ, Albín: Husľový pedagóg Viliam Kořínek

Hudobný život, 1985, year 17, no. 15, p. 7

1985

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola 3. zošit. Prednesové skladby (Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Viliam Kořínek)

Opus, Bratislava

1985

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 3. zošit. Druhá a tretia poloha. Úvod. Vysvetlenie k hre. Prstoklady. Klavírny doprovod ku skladbám

Opus, Bratislava

1985

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola 2. zošit. Pre prednesové skladbičky. Husle a klavír. Rev. Viliam Kořínek

Opus, Bratislava

1985

KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre 4. a 5. ročník I. stupňa základného štúdia ĽŠU [rozmnoženina]

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

1984

KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre prípravné štúdium a 1. až 3. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

1984

oznam: Nové skladby vo vydavateľstve OPUS Viliam Kořínek: Husľová škola I. zošit. Melodické etudy pre husle I. a II. zošit

Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

1984

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 2. zošit (pre 2. a 3. ročník ĽŠU). Poznámky k husľovej škole pre začiatočníkov

Opus, Bratislava

1983

BANÁRY, Boris: Recenzujeme. Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave. Bratislava, MDKO 1982, 155 s

Hudobný život, 1983, year 15, no. 3, p. 8

1983

KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 1. zošit. 1. Prípravné štúdium. 2. Durový hmat. 3. Molový hmat

Opus, Bratislava

1983

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle. zošit I, II

Opus, Bratislava
(1. zošit – 4. vyd.; 2. zošit – 9 vyd.)

1982

KOŘÍNEK, Viliam: Vývoj husľovej metodiky v Bratislave [referát z muzikologickej konferencie počas BHS 1979]

Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia zv. 8. – Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave, 1982, City Centre of Culture, Bratislava, p. 52 – 59

1982

KOŘÍNEK, Viliam: Čaro huslí Niccola Paganiniho

Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 8

1982

KOŘÍNEK, Viliam: Štúdie pre rozcvičovanie huslistu

Opus, Bratislava

1981

KOŘÍNEK, Viliam: Metodika hry na husliach. 2. vyd.

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

1981

KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

Opus, Bratislava

1979

-AG [GABAUER, Alfréd]: VIII. muzikologická konferencia

Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 5

1978

KOŘÍNEK, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír

Opus, Bratislava

1978

KOŘÍNEK, Viliam: Metodika hry na husliach pre 5. ročník konzervatórií

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

1978

JAKUBCOVÁ, Dana: Dve učebnice konzervatória [rec. Metodiky hry na husliach pre 5. ročník konzervatória – SPN 1978]

Hudobný život, 1978, year 10, no. 23, p. 2

1977

KOŘÍNEK, Viliam: Rytmus a tvorenie tónu u orchestrálneho huslistu

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 2

1975

KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie I

Hudobný život, 1975, year 7, no. 1, p. 3

1975

KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie II

Hudobný život, 1975, year 7, no. 2, p. 3

1975

KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie III

Hudobný život, 1975, year 7, no. 3, p. 3

1974

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

Opus, Bratislava

1973

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov III. zošit. Stupnice jednohlasné, dvojhlasné a dojhmatové

Opus, Bratislava
(Ďalšie vyd. 1989, 1990, 1992)

1973

KOŘÍNEK, Viliam: Kto pomôže?

Hudobný život, 1973, year 5, no. 10, p. 2 – 3

1971

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

Opus, Bratislava
(Ďalšie vyd. 1990)

1970

ČÍŽIK, Vladimír: Filharmonické koncerty

Hudobný život, 1970, year 2, no. 6, p. 5

1969

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

Supraphon, Praha Bratislava

1969

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

Supraphon, Praha Bratislava

1967

KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

Supraphon, Praha Bratislava

1965

KOŘÍNEK, Viliam: Štúdie pre rozcvičovanie huslistu

State Music Publisher, Praha Bratislava

1964

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

State Music Publisher, Praha Bratislava

1963

KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

State Music Publisher, Praha Bratislava

1962

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

Praha Bratislava
(Ďalšie vydania 1963, 1966)

1961

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

Praha Bratislava
(Ďalšie vydania 1965, 1972, 1977)

1957

KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové etudy pre husle

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1957

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam F dur až Ges dur. I. časť: V hmatoch jednej oktávy; II. časť: V hmatoch dvoch oktáv. II. zošit.

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1957

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1955

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1955

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1955

KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1952

KOŘÍNEK, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír

Bratislava

1950

KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

Bratislava
(1. vyd. 1950; 2. vyd. 1952)

1950

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)


(Ďalšie vyd. 1952)

1947

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

Jozef Zavodsky, Bratislava

1947

KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

Jozef Zavodsky, Bratislava

Personal bibliography

 • 2004

  KOŘÍNEK, Viliam: Obrázky z výstavy. [Text aj ilustrácie]

  Scriptorium Musicum, Bratislava

 • 2004

  KOŘÍNEK, Viliam: Vznik mojich metodických prác [Prednáška na výročnej schôdzi ESTA v Bratislave 1995]

  Kořínek, Viliam: Obrázky z výstavy, 2004, Scriptorium Musicum, Bratislava, p. 117 – 127

 • 1995

  KOŘÍNEK, Viliam: Bolo by škoda zabúdať (vyznanie bývalého poslucháča a pedagóga)

  Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, 1995, National Cultural Centre, Bratislava, p. 32 – 33

 • 1990

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. a II.

  Opus, Bratislava

 • 1989

  KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové etudy pre husle

  Opus, Bratislava

 • 1987

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. Nátrily a trilky, prstové cvičenia, zmeny polôh, analytické cvičenia (rozbory), ťahové cvičenia, rozložené akordy, prednesové skladby (molové). Úvod. Vysvetlenie značiek, skladby pre husle

  Opus, Bratislava

 • 1987

  KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre 6. a 7. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia. [rozmnoženina]

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

 • 1987

  KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové skladby. Husle a klavír

  Opus, Bratislava

 • 1986

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. Doplňujúci študijný materiál k 4. zošitu školy. Značky Improvizácia. Cvičenia v štvrtej až siedmej polohe

  Opus, Bratislava

 • 1985

  KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre 4. a 5. ročník I. stupňa základného štúdia ĽŠU [rozmnoženina]

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

 • 1985

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola 2. zošit. Pre prednesové skladbičky. Husle a klavír. Rev. Viliam Kořínek

  Opus, Bratislava

 • 1985

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 3. zošit. Druhá a tretia poloha. Úvod. Vysvetlenie k hre. Prstoklady. Klavírny doprovod ku skladbám

  Opus, Bratislava

 • 1985

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola 3. zošit. Prednesové skladby (Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Viliam Kořínek)

  Opus, Bratislava

 • 1984

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 2. zošit (pre 2. a 3. ročník ĽŠU). Poznámky k husľovej škole pre začiatočníkov

  Opus, Bratislava

 • 1984

  KOŘÍNEK, Viliam: Metodická príručka hry na husliach pre prípravné štúdium a 1. až 3. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

 • 1983

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle. zošit I, II

  Opus, Bratislava
  (1. zošit – 4. vyd.; 2. zošit – 9 vyd.)

 • 1983

  KOŘÍNEK, Viliam: Husľová škola. 1. zošit. 1. Prípravné štúdium. 2. Durový hmat. 3. Molový hmat

  Opus, Bratislava

 • 1982

  KOŘÍNEK, Viliam: Čaro huslí Niccola Paganiniho

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 8

 • 1982

  KOŘÍNEK, Viliam: Štúdie pre rozcvičovanie huslistu

  Opus, Bratislava

 • 1982

  KOŘÍNEK, Viliam: Vývoj husľovej metodiky v Bratislave [referát z muzikologickej konferencie počas BHS 1979]

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia zv. 8. – Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave, 1982, City Centre of Culture, Bratislava, p. 52 – 59

 • 1981

  KOŘÍNEK, Viliam: Metodika hry na husliach. 2. vyd.

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

 • 1981

  KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

  Opus, Bratislava

 • 1978

  KOŘÍNEK, Viliam: Metodika hry na husliach pre 5. ročník konzervatórií

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava

 • 1978

  KOŘÍNEK, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír

  Opus, Bratislava

 • 1977

  KOŘÍNEK, Viliam: Rytmus a tvorenie tónu u orchestrálneho huslistu

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 2

 • 1975

  KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie III

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 3, p. 3

 • 1975

  KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie II

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 2, p. 3

 • 1975

  KOŘÍNEK, Viliam: O problémoch štýlovej interpretácie I

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 1, p. 3

 • 1974

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

  Opus, Bratislava

 • 1973

  KOŘÍNEK, Viliam: Kto pomôže?

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 10, p. 2 – 3

 • 1973

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov III. zošit. Stupnice jednohlasné, dvojhlasné a dojhmatové

  Opus, Bratislava
  (Ďalšie vyd. 1989, 1990, 1992)

 • 1971

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

  Opus, Bratislava
  (Ďalšie vyd. 1990)

 • 1969

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

  Supraphon, Praha Bratislava

 • 1969

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

  Supraphon, Praha Bratislava

 • 1967

  KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

  Supraphon, Praha Bratislava

 • 1965

  KOŘÍNEK, Viliam: Štúdie pre rozcvičovanie huslistu

  State Music Publisher, Praha Bratislava

 • 1964

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

  State Music Publisher, Praha Bratislava

 • 1963

  KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

  State Music Publisher, Praha Bratislava

 • 1962

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

  Praha Bratislava
  (Ďalšie vydania 1963, 1966)

 • 1961

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

  Praha Bratislava
  (Ďalšie vydania 1965, 1972, 1977)

 • 1957

  KOŘÍNEK, Viliam: Prednesové etudy pre husle

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1957

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam F dur až Ges dur. I. časť: V hmatoch jednej oktávy; II. časť: V hmatoch dvoch oktáv. II. zošit.

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1957

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1955

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1955

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1955

  KOŘÍNEK, Viliam: Prvý prednes. Husle a klavír

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

 • 1952

  KOŘÍNEK, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír

  Bratislava

 • 1950

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)


  (Ďalšie vyd. 1952)

 • 1950

  KOŘÍNEK, Viliam: Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit

  Bratislava
  (1. vyd. 1950; 2. vyd. 1952)

 • 1947

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)

  Jozef Zavodsky, Bratislava

 • 1947

  KOŘÍNEK, Viliam: Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové

  Jozef Zavodsky, Bratislava

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 58
  (edícia, revízia - Juraj Tomka)

 • 2005

  KARLÍKOVÁ, Mária: Vzácny človek, skvelý pedagóg

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 6

 • 2004

  oznam: Obrázky z výstavy [o publikácii vydavateľstva Scriptorium musicum]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 3

 • 1997

  oznam: NHC vydá o. i. Viliam Kořínek: 50 slovenských ľudových piesní pre 1 alebo 2 huslí v ľahkej úprave

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 23 – 24, p. 2

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: IV. národný kongres ESTA Slovensko [24. – 26. 2. 1995. Referát Viliam Kořínek: Skúsenosti s vydávaním inštruktívnej literatúry]

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 7, p. 4

 • 1995

  VRTEĽ, Albín: Jubilant Viliam Kořínek [profil k 80. narodeninám]

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 6, p. 2

 • 1993

  --: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení [na margo výstavy výtvarných prejavov VK, Anna Hölblingová, Norbert Valášek]

  Národná osveta , 1993, no. 11, p. 15 – 16

 • 1988

  oznam: S múzami [o výstave výtvarnej tvorby: Viliam Kořínek, Anna Hölblingová, František Zvarík, Július Kowalski – vernisáž 8. 10. 1987]

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 2, p. 11

 • 1987

  KRESÁK, Mikuláš: Nová husľová škola (rec. školy pre 1. a 2. stupeň ĽŠU – 5 zošitov a aj 5 zošitov prednesových skladieb od slovenských skladateľov)

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 5, p. 2

 • 1985

  VRTEĽ, Albín: Husľový pedagóg Viliam Kořínek

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 15, p. 7

 • 1984

  oznam: Nové skladby vo vydavateľstve OPUS Viliam Kořínek: Husľová škola I. zošit. Melodické etudy pre husle I. a II. zošit

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

 • 1983

  BANÁRY, Boris: Recenzujeme. Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave. Bratislava, MDKO 1982, 155 s

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 3, p. 8

 • 1979

  -AG [GABAUER, Alfréd]: VIII. muzikologická konferencia

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 21, p. 5

 • 1978

  JAKUBCOVÁ, Dana: Dve učebnice konzervatória [rec. Metodiky hry na husliach pre 5. ročník konzervatória – SPN 1978]

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 23, p. 2

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: Filharmonické koncerty

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 6, p. 5

x