Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

  • 2017

    RUTTKAY, Juraj: Nezabudnuteľný Rudolf Petrák (1917 – 1972) takmer zabudnutý...

    Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava

  • 2014

    URSÍNYOVÁ, Terézia: Rudolf Petrák – tenorista : Prvý Slovák na newyorskej opernej scéne

    Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, p. 7 – 12

Bibliografia – Art Critique and Journalism

x