2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

2017

RUTTKAY, Juraj: Nezabudnuteľný Rudolf Petrák (1917 – 1972) takmer zabudnutý...

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava

2017

redakcia: V Sučanoch si pripomenuli svojho významného rodáka – tenoristu Rudolfa Petráka

Opera Slovakia, 8. 9. 2017

2017

URSÍNYOVÁ, Terézia: Storočnica Rudolfa Petráka (3. 9. 1917 Sučany – 3. 3. 1972 Greenwich, USA)

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 23

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Rudolf Petrák – tenorista : Prvý Slovák na newyorskej opernej scéne

Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, s. 7 – 12

2013

URSÍNYOVÁ, Terézia: Zlaté hlasy slovenské opery: Rudolf Petrák

Opera Plus, 1. 9. 2013

1994

URSÍNYOVÁ, Terézia: Oživme stránky našej minulosti : Rudolf Petrák

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 13 – 14, s. 4 – 5

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

 • 2017

  RUTTKAY, Juraj: Nezabudnuteľný Rudolf Petrák (1917 – 1972) takmer zabudnutý...

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Rudolf Petrák – tenorista : Prvý Slovák na newyorskej opernej scéne

  Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, s. 7 – 12

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

 • 2017

  redakcia: V Sučanoch si pripomenuli svojho významného rodáka – tenoristu Rudolfa Petráka

  Opera Slovakia, 8. 9. 2017

 • 2017

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Storočnica Rudolfa Petráka (3. 9. 1917 Sučany – 3. 3. 1972 Greenwich, USA)

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 23

 • 2013

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Zlaté hlasy slovenské opery: Rudolf Petrák

  Opera Plus, 1. 9. 2013

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Oživme stránky našej minulosti : Rudolf Petrák

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 13 – 14, s. 4 – 5

x