2015

LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby

Bratislava
(578 s., 1. vyd., noty)

2012

LEXMANN, Juraj: Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch

Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 2012, Trnava, year 22, no. 2, p. 128 – 141

2012

LEXMANN, Juraj: Stručný súpis faktov a aktivít viažucich sa na Jednotný katolícky spevník vo vzťahu k omšovej liturgii

Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2012, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok, year 15, no. 2, p. 3 – 26

2012

LEXMANN, Juraj: Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby

Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2012, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok, year 15, no. 4, p. 3 – 9

2010

LEXMANN, Juraj: Spontánna tvorba liturgických spevov po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku (o nápevoch, ktoré sa mohli alebo mali dostať do Liturgického spevníka)

Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Ed. Ján Veľbacký, 2010, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 169 – 197
(Publikované pod pseudonymom Ján Laitlaus)

2009

LEXMANN, Juraj: Audiovisual Media and Music Culture

Peter Lang, Frankfurt am Main
(101 s., 1. vyd., preložené z Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (Juraj Lexmann), Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2002)

2009

LEXMANN, Juraj: Project on the theme A New Paradigm of Christian Liturgical Music

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 224 – 228

2009

LEXMANN, Juraj: The Idea of an “Antiphonary” for Mass Liturgy in the Vernacular

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 73 – 78

2009

LEXMANN, Juraj: Antropologische Ausgangpunkte christlich-liturgischer Musik

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A new paradigm of Christian liturgical music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 195 – 208

2009

LEXMANN, Juraj: Anthropologische Ausgangspunkte christlich-liturgischer Musik

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Katowice, p. 195 – 208

2009

LEXMANN, Juraj: Hudobný priestor, čas a zvuk

Hudba, kultúra a spoločnosť. Dynamické faktory súčasných premien, Podpera, Rastislav – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.), 2009, Pedagogical Faculty, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 9 – 32

2009

LEXMANN, Juraj: The Chants of the Roman Missal in the Living Vernacular Languages

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 117 – 132
(Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby. Ed. Juraj Lexmann, Ústav hudobnej vedy, Bratislava 2009, s. 79 – 90)

2009

LEXMANN, Juraj: Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 79 – 90

2009

LEXMANN, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1

A new paradigm of Christian liturgical music

Księgarnia św. Jacka, Katowice
(228 s., 1. vyd.)

2009

LEXMANN, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2

Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(119 s., 1. vyd.)

2009

ŠUŠKA, Pavol – LEXMANN, Juraj: Čaro vedeckej práce

Rozhovor

Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 3, p. 5 – 7

2009

KAJANOVÁ, Yvetta: Juraj Lexmann

Kajanová, Yvetta: Gospel music na Slovensku. Profily sólistov a osobností, 2009, Coolart, Bratislava, p. 216 – 217

2008

LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(185 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2008

BREZINA, Pavol: Juraj Lexmann: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 201 – 205

2008

PODPERA, Rastislav: Skladateľský profil Juraja Lexmanna

Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry. Beličová, Renáta (ed.), 2008, Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 116 – 141

2008

LEXMANN, Juraj: Protirečenia v názoroch na liturgickú hudbu?

Viera a život, 2008, Dobrá kniha Publishing House, Trnava, year 17, no. 3, p. 40 – 49

2008

LEXMANN, Juraj: Music as intermedial phenomenon in information society

Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society (Ed. Juraj Lexmann), 2008, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 179 – 184
(1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2008

LEXMANN, Juraj: Analýza piesne č. 293 Veľkú milosť udeľuješ z Jednotného katolíckeho spevníka

70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Sylvia Urdová (ed.), 2008, Slovak National Museum – Music Museum, , Bratislava, Trnava, p. 202 – 207

2007

LEXMANN, Juraj: Slovenská televízia a jej perspektívy

Teoretické východiská úvah v čase jej jubilea. (Úvaha o národnej verejnoprávnej televízii v čase prechodu na digitálny spôsob terestriálneho šírenia televízneho signálu a na pozadí kultúrneho imperializmu a globalizácie.)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(58 s., 1. vyd., Separát zo zborníka Musicologica Slovaca et Europaea XXV)

2007

LEXMANN, Juraj: Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby

Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 13

2006

LEXMANN, Juraj: Petr Macek: Směleji a rozhodněji za českou hudbu!

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 3 – 4, p. 426

2006

LEXMANN, Juraj (ed.), Sova, Milan – GRICHOVÁ OKSOŠOVÁ, Lucia – GRICH, Stanislav: Biblická konkordancia hudobných zmienok

Súpis biblických výrazov v pôvodných jazykoch vzťahujúcich sa na spev, hru na hudobných nástrojoch a tanec a ich výskyt v slovenskom preklade Biblie

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(58 s., 1. vyd.)

2006

LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(282 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2006

LEXMANN, Juraj: Jaroslava Zeleiová: Muzikoterapia – dialóg s chvením

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 3 – 4, p. 427 – 428

2006

LEXMANN, Juraj: Ohnivé rieky – analýza hudby k filmu

Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba (Ed. Juraj Lexmann), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 239 – 271
(1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2006

LEXMANN, Juraj: Slovenská televízia a jej perspektívy

Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 89 – 140
(1. vyd., Edícia: Hudba a médiá, vyšlo aj samostatne ako monografia)

2006

LEXMANN, Juraj: Theory of Film Music

Interscientific synthetic monography, a contribution to the film theory from the point of view of perception psychology

Peter Lang, Frankfurt am Main
(192 s., 1. vyd., photos, notes, graph, preložené pod názvom Teória filmovej hudby)

2006

LEXMANN, Juraj: Teória filmovej hudby

Syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe (aktualizovaná slovenská verzia podľa Theory of Film Music)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(182 s., 1. vyd.)

2006

LEXMANN, Juraj: Gesänge zur Eröffnung, zur Gabenbereitung und zur Kommunion nach dem Vorbild des Graduale Romanum in der erneuerten Liturgie

Erfahrungen mit dem neuen slowakischen Schaffen

Singende Kirche, 2006, Viedeň, year 53, no. 3, p. 174 – 177

2005

LEXMANN, Juraj: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(139 s., 2. rev. a dopl. vydanie, Vysokoškolská učebnica, Edícia: Hudba a médiá)

2005

LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(222 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2005

LEXMANN, Juraj: Hudba a médiá: Hudobná kultúra postindustriálnej spoločnosti

Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií (Ed. Juraj Lexmann), 2005, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 208 – 216
(1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2004

LEXMANN, Juraj: Hudba šťastného zajtrajška

(O hudobnej kultúre na Slovensku v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia)

Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Paštéková, Jelena (ed.), 2004, Slovak Academic Press, Bratislava, p. 258 – 271

2003

LEXMANN, Juraj: Film music

A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 427 – 437

2003

LEXMANN, Juraj: Vorbereitung des neuen slowakischen Liturgischen Gesangbuches

Singende Kirche, 2003, Viedeň, year 50, no. 2, p. 73 – 76

2003

LEXMANN, Juraj: Music on Television

A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 438 – 449

2002

LEXMANN, Juraj: Hudobné vedomie v masmediálnej spoločnosti – poznámky k pojmom a súvislostiam

Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 7 – 30

2002

LEXMANN, Juraj: Hudba v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia

Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 119 – 135

2002

LEXMANN, Juraj: Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra

Pohľady na vývin hudobnej kultúry pod vplyvom systému elektronických médií

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(82 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a média, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009)

2002

LEXMANN, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(155 s., 1. vyd.)

2000

LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník – knižka pre ľud – úprava a usporiadanie

Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2000, Trnava, year III, no. 4, p. 15 – 16

2000

LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník pre tretie tisícročie

Teoretické východiská koncepcie prípravy národných liturgických spevníkov

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(152 s., 1. vyd., spolupráca na dodatkoch Peter Ruščin)

2000

POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Teoretické východiská koncepcie výučby cirkevnej hudby

Musicologica Slovaca et Europaea XX - XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava , p. 227 – 249
(Adoramus Te, 2000, roč. III, č. 2, s. 2 – 6)

2000

LEXMANN, Juraj: Stimuly a limity umeleckého zážitku pri sledovaní televízneho hudobného vysielania

Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 62 – 84
(1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2000

LEXMANN, Juraj: O Jednotnom katolíckom spevníku v liste Mikuláša Schneidera-Trnavského Karlovi Plickovi z roku 1952

Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 287 – 290

2000

POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Notácia liturgických spevov v národných jazykoch

Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 189 – 226

2000

LEXMANN, Juraj (ed.): Hudba a médiá

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(130 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

2000

LEXMANN, Juraj (zost., zodp. redaktor): Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(294 s., 1. vyd., Elschek, Oskár, ed.)

1999

LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Slovak Liturgy Commission
(263 s., 1. vyd.)

1999

LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe

Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy. Popularizačno-náučná a osvetová publikácia

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(123 s., 1. vyd.)

1999

SPOLUAUTORKA JANIČÍKOVÁ, Alena: Bildlich-musikalischer Kontrapunkt

Beitrag zu Analysen der Musik in audiovisuellen Werken. Series musicologicae actualis 4

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(274 s., 1. vyd.)

1999

LEXMANN, Juraj: Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok

Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava, p. 38 – 45

1998

LEXMANN, Juraj: Psychofyziologické hľadiská uplatňujúce sa v audiovizuálnej tvorbe

Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, 1998, Slovak Film Association, Bratislava, year 6, no. 1, p. 44 – 48

1998

LEXMANN, Juraj: Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok

Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 49

1997

LEXMANN, Juraj – ADAMKOVÁ, Júlia: Jednotný katolícky spevník, národné obrodenie a romantizmus

Jednotný katolícky spevník z 20. storočia – produkt myslenia 19. storočia

Viera a život, 1997, Dobrá kniha Publishing House, Trnava, year 7, no. 1, p. 22 – 32

1997

LEXMANN, Juraj: Duchovný rozmer hudby

Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Stríženec, Michal (ed.), 1997, Institute of Experimental Psychology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 110 – 115

1996

LEXMANN, Juraj: Hudba v televízi

Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 374 – 383

1996

LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896 – 1996

Dejiny a hodnotenie. K storočnici slovenskej kinematografie

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(260 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, registre, summary)

1996

LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 365 – 373

1995

POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Krédo v omši

Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 1995, Trnava, year 5, no. 3, p. 234 – 252

1995

LEXMANN, Juraj: Hudba ako komunikácia, kultúra a zážitok

Nová evanjelizácia IV. Civilizácia a kultúra. Zborník z medzinárodného sympózia, Bratislava, 21. – 23. septembra 1995, Trnavská univerzita, Aloisianum, Csontos, Ladislav (zost.), 1995, Trnava, p. 144 – 147

1995

LEXMANN, Juraj – ADAMKOVÁ, Júlia: Jednotný katolícky spevník (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia

Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 123 – 129

1994

LEXMANN, Juraj: Filmová hudba a jej vývinové tendencie

Kontext. Tele – video – film – radio. Bulletin pre teóriu a prax mediálnej tvorby, 1994, Slovak Television, Bratislava, no. 2, p. 25 – 27

1994

LEXMANN, Juraj: Kinohudba na Slovensku. Stručný prehľad obdobia 1896 – 1931

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, year 20, no. 1, p. 162 – 177

1994

LEXMANN, Juraj: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

Academy of Music and Drama
(103 s., 1. vyd., Vysokoškolská učebnica)

1994

LEXMANN, Juraj: Film na Slovensku a hudba. Roky 1896 – 1990

Súbor historiografických statí

Fotofo Foundation, Bratislava
(304 s., 1. vyd., summary)

1993

LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník III. Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc

Slovak Liturgy Commission, Prešov
(48 s., 1. vyd., Cantate vo Vydavateľstve Michala Vaška)

1993

LEXMANN, Juraj: Slovenský hraný film 1970 – 1990: Hudba

Zborník, 1993, Slovak Film Institute, National Center of Cinematography, Bratislava, p. 83 – 105

1993

LEXMANN, Juraj: Štefan Uher a Ilja Zeljenka – režisér a skladateľ

Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, 1993, Slovak Film Association, Bratislava, year 1, no. 1, p. 14 – 15

1992

LEXMANN, Juraj: Omšové časti z hľadiska hudby

Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 1992, Trnava, year 2, no. 6 – 7, p. 129 – 137

1990

LEXMANN, Juraj: Slovenský hraný film 1945 – 1969: Hudba

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 38, no. 2, p. 181 – 201

1990

LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník I. Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy

Úradný spevník rímskeho obradu v slovenčine (melodické modely, nápevy, organové sprievody, normatívne a vysvetľujúce texty)

Typis Polyglottis, Slovak Liturgy Commission, Vatikán
(182 s., 1. vyd.)

1990

LEXMANN, Juraj: Jiří Válek: Teorie kompoziční praxe

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 3, p. 5

1990

LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 38, no. 2, p. 181 – 201

1989

LEXMANN, Juraj (zost.): Pašie. Opis udalostí – Kristove slová – Reč ostatných

Bratislava
(110 s., 1. vyd., liturgická príručka rímskeho obradu v slovenčine s použitím gregoriánskeho nápevu regensburskej vetve, tri zošity, vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava)

1989

Lexmann, Juraj

Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, 1989, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 670

1989

LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, 1989, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 373 – 375

1988

LEXMANN, Juraj: Hudba v amatérskych filmoch a videoprogramoch

Institute of Culture, Bratislava
(81 s., 1. vyd., inštruktívna príručka)

1986

LEXMANN, Juraj – SLIVKA, Martin: Inovovaná verzia filmu Zem spieva

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1986, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 34, no. 4, p. 515 – 521
(Sekcia divadelnej a filmovej vedy)

1983

LEXMANN, Juraj: Hudobné ozvučenie filmu Zem spieva

Slivka, Martin – Lexmann, Juraj – Lacková, Sylvia: Karol Plicka vo filmovej faktografii, 1983, Slovak Film Institute, Bratislava, p. 124 –183

1982

LEXMANN, Juraj: Audiovizuálne prostriedky a hudba

Musicologica Slovaca, 1982, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year VIII, p. 145 – 195

1981

LEXMANN, Juraj: Teória filmovej hudby

Medzivedná syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(232 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, vecný register, ruské rezumé, summary)

1979

LEXMANN, Juraj: Hudobné ozvučenie Plickovho filmu Zem spieva

Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1979, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 27, no. 2, p. 199 – 239
(Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)

1978

LEXMANN, Juraj: Princípy hudobného ozvučovania filmov

Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1978, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 26, no. 2, p. 205 – 219
(Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)

1975

LEXMANN, Juraj: Estetická väzba obrazu a hudby vo filme

Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1975, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 23, no. 4, p. 470 – 495
(Sekcia divadelnej a filmovej vedy)

1971

LEXMANN, Juraj: Využitie novej hudby vo filme

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, no. 5, p. 186 – 193

Personal bibliography – Books

 • 2015

  LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby

  Bratislava
  (578 s., 1. vyd., noty)

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Audiovisual Media and Music Culture

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (101 s., 1. vyd., preložené z Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (Juraj Lexmann), Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2002)

 • 2007

  LEXMANN, Juraj: Slovenská televízia a jej perspektívy

  Teoretické východiská úvah v čase jej jubilea. (Úvaha o národnej verejnoprávnej televízii v čase prechodu na digitálny spôsob terestriálneho šírenia televízneho signálu a na pozadí kultúrneho imperializmu a globalizácie.)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (58 s., 1. vyd., Separát zo zborníka Musicologica Slovaca et Europaea XXV)

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Theory of Film Music

  Interscientific synthetic monography, a contribution to the film theory from the point of view of perception psychology

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (192 s., 1. vyd., photos, notes, graph, preložené pod názvom Teória filmovej hudby)

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Teória filmovej hudby

  Syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe (aktualizovaná slovenská verzia podľa Theory of Film Music)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (182 s., 1. vyd.)

 • 2002

  LEXMANN, Juraj: Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra

  Pohľady na vývin hudobnej kultúry pod vplyvom systému elektronických médií

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a média, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009)

 • 2000

  LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník pre tretie tisícročie

  Teoretické východiská koncepcie prípravy národných liturgických spevníkov

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (152 s., 1. vyd., spolupráca na dodatkoch Peter Ruščin)

 • 1999

  LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe

  Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy. Popularizačno-náučná a osvetová publikácia

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (123 s., 1. vyd.)

 • 1999

  SPOLUAUTORKA JANIČÍKOVÁ, Alena: Bildlich-musikalischer Kontrapunkt

  Beitrag zu Analysen der Musik in audiovisuellen Werken. Series musicologicae actualis 4

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (274 s., 1. vyd.)

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896 – 1996

  Dejiny a hodnotenie. K storočnici slovenskej kinematografie

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (260 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, registre, summary)

 • 1994

  LEXMANN, Juraj: Film na Slovensku a hudba. Roky 1896 – 1990

  Súbor historiografických statí

  Fotofo Foundation, Bratislava
  (304 s., 1. vyd., summary)

 • 1988

  LEXMANN, Juraj: Hudba v amatérskych filmoch a videoprogramoch

  Institute of Culture, Bratislava
  (81 s., 1. vyd., inštruktívna príručka)

 • 1981

  LEXMANN, Juraj: Teória filmovej hudby

  Medzivedná syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (232 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, vecný register, ruské rezumé, summary)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2012

  LEXMANN, Juraj: Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch

  Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 2012, Trnava, year 22, no. 2, p. 128 – 141

 • 2012

  LEXMANN, Juraj: Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2012, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok, year 15, no. 4, p. 3 – 9

 • 2012

  LEXMANN, Juraj: Stručný súpis faktov a aktivít viažucich sa na Jednotný katolícky spevník vo vzťahu k omšovej liturgii

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2012, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok, year 15, no. 2, p. 3 – 26

 • 2010

  LEXMANN, Juraj: Spontánna tvorba liturgických spevov po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku (o nápevoch, ktoré sa mohli alebo mali dostať do Liturgického spevníka)

  Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Ed. Ján Veľbacký, 2010, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 169 – 197
  (Publikované pod pseudonymom Ján Laitlaus)

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 79 – 90

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: The Chants of the Roman Missal in the Living Vernacular Languages

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 117 – 132
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby. Ed. Juraj Lexmann, Ústav hudobnej vedy, Bratislava 2009, s. 79 – 90)

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Hudobný priestor, čas a zvuk

  Hudba, kultúra a spoločnosť. Dynamické faktory súčasných premien, Podpera, Rastislav – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.), 2009, Pedagogical Faculty, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 9 – 32

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Anthropologische Ausgangspunkte christlich-liturgischer Musik

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Katowice, p. 195 – 208

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Antropologische Ausgangpunkte christlich-liturgischer Musik

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A new paradigm of Christian liturgical music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 195 – 208

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: The Idea of an “Antiphonary” for Mass Liturgy in the Vernacular

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 73 – 78

 • 2009

  LEXMANN, Juraj: Project on the theme A New Paradigm of Christian Liturgical Music

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 224 – 228

 • 2008

  LEXMANN, Juraj: Protirečenia v názoroch na liturgickú hudbu?

  Viera a život, 2008, Dobrá kniha Publishing House, Trnava, year 17, no. 3, p. 40 – 49

 • 2008

  LEXMANN, Juraj: Music as intermedial phenomenon in information society

  Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society (Ed. Juraj Lexmann), 2008, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 179 – 184
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2008

  LEXMANN, Juraj: Analýza piesne č. 293 Veľkú milosť udeľuješ z Jednotného katolíckeho spevníka

  70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Sylvia Urdová (ed.), 2008, Slovak National Museum – Music Museum, , Bratislava, Trnava, p. 202 – 207

 • 2007

  LEXMANN, Juraj: Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby

  Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 13

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Gesänge zur Eröffnung, zur Gabenbereitung und zur Kommunion nach dem Vorbild des Graduale Romanum in der erneuerten Liturgie

  Erfahrungen mit dem neuen slowakischen Schaffen

  Singende Kirche, 2006, Viedeň, year 53, no. 3, p. 174 – 177

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Ohnivé rieky – analýza hudby k filmu

  Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba (Ed. Juraj Lexmann), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 239 – 271
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2005

  LEXMANN, Juraj: Hudba a médiá: Hudobná kultúra postindustriálnej spoločnosti

  Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií (Ed. Juraj Lexmann), 2005, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 208 – 216
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2004

  LEXMANN, Juraj: Hudba šťastného zajtrajška

  (O hudobnej kultúre na Slovensku v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia)

  Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Paštéková, Jelena (ed.), 2004, Slovak Academic Press, Bratislava, p. 258 – 271

 • 2003

  LEXMANN, Juraj: Vorbereitung des neuen slowakischen Liturgischen Gesangbuches

  Singende Kirche, 2003, Viedeň, year 50, no. 2, p. 73 – 76

 • 2003

  LEXMANN, Juraj: Film music

  A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 427 – 437

 • 2003

  LEXMANN, Juraj: Music on Television

  A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 438 – 449

 • 2002

  LEXMANN, Juraj: Hudba v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia

  Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 119 – 135

 • 2002

  LEXMANN, Juraj: Hudobné vedomie v masmediálnej spoločnosti – poznámky k pojmom a súvislostiam

  Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 7 – 30

 • 2000

  LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník – knižka pre ľud – úprava a usporiadanie

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2000, Trnava, year III, no. 4, p. 15 – 16

 • 2000

  POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Notácia liturgických spevov v národných jazykoch

  Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 189 – 226

 • 2000

  POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Teoretické východiská koncepcie výučby cirkevnej hudby

  Musicologica Slovaca et Europaea XX - XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava , p. 227 – 249
  (Adoramus Te, 2000, roč. III, č. 2, s. 2 – 6)

 • 2000

  LEXMANN, Juraj: Stimuly a limity umeleckého zážitku pri sledovaní televízneho hudobného vysielania

  Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 62 – 84
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2000

  LEXMANN, Juraj: O Jednotnom katolíckom spevníku v liste Mikuláša Schneidera-Trnavského Karlovi Plickovi z roku 1952

  Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 287 – 290

 • 1999

  LEXMANN, Juraj: Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok

  Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava, p. 38 – 45

 • 1998

  LEXMANN, Juraj: Psychofyziologické hľadiská uplatňujúce sa v audiovizuálnej tvorbe

  Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, 1998, Slovak Film Association, Bratislava, year 6, no. 1, p. 44 – 48

 • 1998

  LEXMANN, Juraj: Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 49

 • 1997

  LEXMANN, Juraj – ADAMKOVÁ, Júlia: Jednotný katolícky spevník, národné obrodenie a romantizmus

  Jednotný katolícky spevník z 20. storočia – produkt myslenia 19. storočia

  Viera a život, 1997, Dobrá kniha Publishing House, Trnava, year 7, no. 1, p. 22 – 32

 • 1997

  LEXMANN, Juraj: Duchovný rozmer hudby

  Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Stríženec, Michal (ed.), 1997, Institute of Experimental Psychology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 110 – 115

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

  Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 365 – 373

 • 1996

  LEXMANN, Juraj: Hudba v televízi

  Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 374 – 383

 • 1995

  POD PSEUDONYMOM LAITLAUS, Ján: Krédo v omši

  Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 1995, Trnava, year 5, no. 3, p. 234 – 252

 • 1995

  LEXMANN, Juraj: Hudba ako komunikácia, kultúra a zážitok

  Nová evanjelizácia IV. Civilizácia a kultúra. Zborník z medzinárodného sympózia, Bratislava, 21. – 23. septembra 1995, Trnavská univerzita, Aloisianum, Csontos, Ladislav (zost.), 1995, Trnava, p. 144 – 147

 • 1995

  LEXMANN, Juraj – ADAMKOVÁ, Júlia: Jednotný katolícky spevník (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia

  Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 123 – 129

 • 1994

  LEXMANN, Juraj: Kinohudba na Slovensku. Stručný prehľad obdobia 1896 – 1931

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, year 20, no. 1, p. 162 – 177

 • 1994

  LEXMANN, Juraj: Filmová hudba a jej vývinové tendencie

  Kontext. Tele – video – film – radio. Bulletin pre teóriu a prax mediálnej tvorby, 1994, Slovak Television, Bratislava, no. 2, p. 25 – 27

 • 1993

  LEXMANN, Juraj: Štefan Uher a Ilja Zeljenka – režisér a skladateľ

  Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, 1993, Slovak Film Association, Bratislava, year 1, no. 1, p. 14 – 15

 • 1993

  LEXMANN, Juraj: Slovenský hraný film 1970 – 1990: Hudba

  Zborník, 1993, Slovak Film Institute, National Center of Cinematography, Bratislava, p. 83 – 105

 • 1992

  LEXMANN, Juraj: Omšové časti z hľadiska hudby

  Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, 1992, Trnava, year 2, no. 6 – 7, p. 129 – 137

 • 1990

  LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 38, no. 2, p. 181 – 201

 • 1990

  LEXMANN, Juraj: Slovenský hraný film 1945 – 1969: Hudba

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1990, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 38, no. 2, p. 181 – 201

 • 1989

  LEXMANN, Juraj: Filmová hudba

  Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, 1989, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 373 – 375

 • 1986

  LEXMANN, Juraj – SLIVKA, Martin: Inovovaná verzia filmu Zem spieva

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1986, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 34, no. 4, p. 515 – 521
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)

 • 1983

  LEXMANN, Juraj: Hudobné ozvučenie filmu Zem spieva

  Slivka, Martin – Lexmann, Juraj – Lacková, Sylvia: Karol Plicka vo filmovej faktografii, 1983, Slovak Film Institute, Bratislava, p. 124 –183

 • 1979

  LEXMANN, Juraj: Hudobné ozvučenie Plickovho filmu Zem spieva

  Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1979, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 27, no. 2, p. 199 – 239
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)

 • 1978

  LEXMANN, Juraj: Princípy hudobného ozvučovania filmov

  Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1978, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 26, no. 2, p. 205 – 219
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)

 • 1975

  LEXMANN, Juraj: Estetická väzba obrazu a hudby vo filme

  Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, 1975, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 23, no. 4, p. 470 – 495
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)

 • 1971

  LEXMANN, Juraj: Využitie novej hudby vo filme

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, no. 5, p. 186 – 193

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2005

  LEXMANN, Juraj: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (139 s., 2. rev. a dopl. vydanie, Vysokoškolská učebnica, Edícia: Hudba a médiá)

 • 1994

  LEXMANN, Juraj: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

  Academy of Music and Drama
  (103 s., 1. vyd., Vysokoškolská učebnica)

Personal bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Slovenská televízia a jej perspektívy

  Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 89 – 140
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá, vyšlo aj samostatne ako monografia)

 • 1982

  LEXMANN, Juraj: Audiovizuálne prostriedky a hudba

  Musicologica Slovaca, 1982, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year VIII, p. 145 – 195

Personal bibliography – Editorial Work

 • 2009

  LEXMANN, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2

  Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (119 s., 1. vyd.)

 • 2009

  LEXMANN, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1

  A new paradigm of Christian liturgical music

  Księgarnia św. Jacka, Katowice
  (228 s., 1. vyd.)

 • 2008

  LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (185 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2006

  LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (282 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2006

  LEXMANN, Juraj (ed.), Sova, Milan – GRICHOVÁ OKSOŠOVÁ, Lucia – GRICH, Stanislav: Biblická konkordancia hudobných zmienok

  Súpis biblických výrazov v pôvodných jazykoch vzťahujúcich sa na spev, hru na hudobných nástrojoch a tanec a ich výskyt v slovenskom preklade Biblie

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (58 s., 1. vyd.)

 • 2005

  LEXMANN, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 2002

  LEXMANN, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 2000

  LEXMANN, Juraj (zost., zodp. redaktor): Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (294 s., 1. vyd., Elschek, Oskár, ed.)

 • 2000

  LEXMANN, Juraj (ed.): Hudba a médiá

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)

 • 1999

  LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Slovak Liturgy Commission
  (263 s., 1. vyd.)

 • 1993

  LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník III. Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc

  Slovak Liturgy Commission, Prešov
  (48 s., 1. vyd., Cantate vo Vydavateľstve Michala Vaška)

 • 1990

  LEXMANN, Juraj (zost.): Liturgický spevník I. Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy

  Úradný spevník rímskeho obradu v slovenčine (melodické modely, nápevy, organové sprievody, normatívne a vysvetľujúce texty)

  Typis Polyglottis, Slovak Liturgy Commission, Vatikán
  (182 s., 1. vyd.)

 • 1989

  LEXMANN, Juraj (zost.): Pašie. Opis udalostí – Kristove slová – Reč ostatných

  Bratislava
  (110 s., 1. vyd., liturgická príručka rímskeho obradu v slovenčine s použitím gregoriánskeho nápevu regensburskej vetve, tri zošity, vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava)

Personal bibliography – Scientific reviews

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Petr Macek: Směleji a rozhodněji za českou hudbu!

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 3 – 4, p. 426

 • 2006

  LEXMANN, Juraj: Jaroslava Zeleiová: Muzikoterapia – dialóg s chvením

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 3 – 4, p. 427 – 428

 • 1990

  LEXMANN, Juraj: Jiří Válek: Teorie kompoziční praxe

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 3, p. 5

Bibliography

 • 2009

  ŠUŠKA, Pavol – LEXMANN, Juraj: Čaro vedeckej práce

  Rozhovor

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 3, p. 5 – 7

 • 2009

  KAJANOVÁ, Yvetta: Juraj Lexmann

  Kajanová, Yvetta: Gospel music na Slovensku. Profily sólistov a osobností, 2009, Coolart, Bratislava, p. 216 – 217

 • 2008

  BREZINA, Pavol: Juraj Lexmann: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 201 – 205

 • 2008

  PODPERA, Rastislav: Skladateľský profil Juraja Lexmanna

  Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry. Beličová, Renáta (ed.), 2008, Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 116 – 141

 • 1989

  Lexmann, Juraj

  Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, 1989, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 670

x