2023

HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

2023

ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

2023

DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

2023

TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

2021

KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2020

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Po novembri

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 25

2019

MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

II. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16.-23. júna, Hudobné centrum, Naša kultúra/Cultura nostra

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

2019

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba dneška v SNG: Recitations

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 3

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

2017

MACHAJDÍK, Peter: Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 52

2017

LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 8 – 9

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferská hudobná jar

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

2016

LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 50

2016

RAJTER, Adrian: Ladislav Kupkovič [nekrológ]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

2016

ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Ladislav Kupkovič: "Na Slovensko som nikdy nezanevrel." [rozhovor]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 4 – 5

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 9

2015

(kul): Slovenský komorný orchester si pripomenie Warchala

Pravda, 23. 1. 2015, year 24, no. 18, p. 48

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

Konvergencie na Konvergenciách

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 6

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Čižmarovič opäť doma

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 16

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 12

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 5

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 2

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 8

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2011

ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

2011

(hž): Spravodajstvo

V rámci benefičného koncertu v prospech japonského orchestra Sendai Philharmonic...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 6

2011

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

2010

KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 16 – 17

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život , 2009, Music Centre Slovakia, no. 4, p. 36

2008

FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

Hudba, 2008, year 3, no. 4, p. 70 – 71

2008

KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 73 – 75

2007

KUPKOVIČ, Ladislav: Elegické spomienky na 60. roky na pozadí kontaktov s českými hudobníkmi

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 3 – 4, p. 557 – 560

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (Marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

2006

BOKES, Vladimír: Jubileá... Ladislav Kupkovič

Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 31

2004

GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Ladislava Kupkoviča

Slovo, 2004, no. 10, p. 20

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

2003

JIRACEK, Petr: Slawisches Temperament, beherztes Spiel. Das Moyzes-Quartett aus Bratislava spielt in der Alten Kapelle

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 20. 5. 2003

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 20
(Sonáta č. 10 A dur pre husle a klavír (Karnoková, vn; Gajan, pf))

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

KUPKOVIČ, Ladislav: Písané pre Hudobný život

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 9

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Niečo sa stalo

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 47 – 48
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

STADRUCKER, Ivan: Prísť na svoj koncert

Hovoríme s hudobným skladateľom Ladislavom Kupkovičom

Literárny týždenník, 2003, year 16, no. 13 (26. 3.), p. 9

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hymny, procesie a profily nesvätých

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 42
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Kultúrny život 1968, č. 15)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia [recenzia]

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 35
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ladislav Kupkovič : Chamber Music [recenzia CD]

Hudobný život, 2001, year 33, no. 10, p. 47

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Jubilujúci rovesníci

Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 6

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič : Osemhran samoty, nudy a strachu

Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 13 – 16

2000

KUPKOVIČ, Ladislav: Za profesorom Vrteľom

Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 2

1997

KUPKOVIČ, Ladislav: Osud tonality v 20. storočí

Hudobný život, 1997, year 39, no. 21, p. 1, 7

1991

KUPKOVIČ, Ladislav: Hudba dneška

Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 289

1991

KUPKOVIČ, Ladislav: Úloha tonality v súčasnom a aktuálnom komponovaní

Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 286 – 288

1991

KUPKOVIČ, Ladislav: Auf meinem Schreibtisch

Musica, 1991, no. 4, p. 272 – 273

1991

KUPKOVIČ, Ladislav: Ako smieme komponovať

Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 290

1990

JURÍK, Marián: Bratislavské hudobné slávnosti '90

Cirkevný spolok – Ladislav Kupkovič

Hudobný život, 1990, year 22, no. 24, p. 5

1990

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Na spoločných vlnách

Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 6

1990

HANZELOVÁ, Martina: Kupkovič a jeho "hudba dneška"

Hudobný život, 1990, year 22, no. 14, p. 7

1990

JURÍK, Marián: Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby Ladislav Kupkovič [rozhovor]

Hudobný život, 1990, year 22, no. 12, p. 10 – 11

1982

VOGT, Hans: Neue Musik seit 1945 [New music after 1945]

Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart, p. 59, 480 – 481

1981

KUPKOVIČ, Ladislav: Die Rolle der Tonalität im zeitgenössischen und zeitgemäßen Komponieren

Zur „Neuen Einfachheit“ in der Musik, 1981, Wien-Graz, p. 90 – 95
(ed. Kollaritsch, Otto)

1969

KUPKOVIČ, Ladislav: Čo od nás očakávate?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 1

1969

KUPKOVIČ, Ladislav: Kompozičný materiál dnes

Slovenská hudba, 1969, no. 6 – 7, p. 228 – 233

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Hrozné dieťa slovenskej hudby?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 3

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Utvrdzovanie sa vo viere

Hudobný život, 1969, year 1, no. 5, p. 7

1969

BRIX, Karl: Pohľad z druhej strany

Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 5

1969

FALTIN, Peter: Priestor hudby a ľahostajnosť človeka

Marginálie po berlínskom koncerte Hudby dneška

Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 4

1969

KLIMO, Štefan: Darmstadt 68. Rozhovor s L. Kupkovičom

Slovenská hudba, 1969, no. 1, p. 14 – 15

1968

KUPKOVIČ, Ladislav: Komorná hudba zajtra

Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 422 – 425

1967

KUPKOVIČ, Ladislav: K interpretácii Novej hudby

Slovenská hudba, 1967, no. 10, p. 440 – 441

1966

KUPKOVIČ, Ladislav: Vytvorí naša hudba novú „náuku o harmónii“?

Slovenská hudba, 1966, no. 9, p. 400 – 403

1966

KUPKOVIČ, Ladislav: Aleatorika

Slovenská hudba, 1966, no. 8, p. 343 – 347

1966

KUPKOVIČ, Ladislav: Korešpondencia pokračuje

Slovenská hudba, 1966, no. 7, p. 311 – 312

1965

JURÍK, Marián: S Ladislavom Kupkovičom o hudbe, ktorá nás (ne)zaujíma

Slovenská hudba, 1965, no. 4, p. 164 – 166

1964

KUPKOVIČ, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 309 – 310

1964

AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 187
(Osemhran samoty nudy a strachu)

Personal bibliography

 • 2008

  KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 73 – 75

 • 2007

  KUPKOVIČ, Ladislav: Elegické spomienky na 60. roky na pozadí kontaktov s českými hudobníkmi

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 3 – 4, p. 557 – 560

 • 2003

  KUPKOVIČ, Ladislav: Písané pre Hudobný život

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 9

 • 2000

  KUPKOVIČ, Ladislav: Za profesorom Vrteľom

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 2

 • 1997

  KUPKOVIČ, Ladislav: Osud tonality v 20. storočí

  Hudobný život, 1997, year 39, no. 21, p. 1, 7

 • 1991

  KUPKOVIČ, Ladislav: Auf meinem Schreibtisch

  Musica, 1991, no. 4, p. 272 – 273

 • 1991

  KUPKOVIČ, Ladislav: Úloha tonality v súčasnom a aktuálnom komponovaní

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 286 – 288

 • 1991

  KUPKOVIČ, Ladislav: Hudba dneška

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 289

 • 1991

  KUPKOVIČ, Ladislav: Ako smieme komponovať

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 290

 • 1981

  KUPKOVIČ, Ladislav: Die Rolle der Tonalität im zeitgenössischen und zeitgemäßen Komponieren

  Zur „Neuen Einfachheit“ in der Musik, 1981, Wien-Graz, p. 90 – 95
  (ed. Kollaritsch, Otto)

 • 1969

  KUPKOVIČ, Ladislav: Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 1

 • 1969

  KUPKOVIČ, Ladislav: Kompozičný materiál dnes

  Slovenská hudba, 1969, no. 6 – 7, p. 228 – 233

 • 1968

  KUPKOVIČ, Ladislav: Komorná hudba zajtra

  Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 422 – 425

 • 1967

  KUPKOVIČ, Ladislav: K interpretácii Novej hudby

  Slovenská hudba, 1967, no. 10, p. 440 – 441

 • 1966

  KUPKOVIČ, Ladislav: Vytvorí naša hudba novú „náuku o harmónii“?

  Slovenská hudba, 1966, no. 9, p. 400 – 403

 • 1966

  KUPKOVIČ, Ladislav: Aleatorika

  Slovenská hudba, 1966, no. 8, p. 343 – 347

 • 1966

  KUPKOVIČ, Ladislav: Korešpondencia pokračuje

  Slovenská hudba, 1966, no. 7, p. 311 – 312

 • 1964

  KUPKOVIČ, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

  Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 309 – 310

Bibliography

 • 2023

  HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex... (Marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1982

  VOGT, Hans: Neue Musik seit 1945 [New music after 1945]

  Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart, p. 59, 480 – 481

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Hrozné dieťa slovenskej hudby?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 3

Bibliography – Analyses of Works

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič : Osemhran samoty, nudy a strachu

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 13 – 16

Bibliography – Reviews

 • 2022

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

 • 2021

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

 • 2021

  BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

  Hudební rozhledy, 2021, year 74, no. 11, p. 62 – 63

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

 • 2023

  TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 17

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Po novembri

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 25

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  II. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16.-23. júna, Hudobné centrum, Naša kultúra/Cultura nostra

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2019

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba dneška v SNG: Recitations

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

 • 2017

  MACHAJDÍK, Peter: Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 52

 • 2017

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 8 – 9

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferská hudobná jar

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 50

 • 2016

  RAJTER, Adrian: Ladislav Kupkovič [nekrológ]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Ladislav Kupkovič: "Na Slovensko som nikdy nezanevrel." [rozhovor]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 4 – 5

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 9

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

  Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 6

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Čižmarovič opäť doma

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 16

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 12

 • 2015

  (kul): Slovenský komorný orchester si pripomenie Warchala

  Pravda, 23. 1. 2015, year 24, no. 18, p. 48

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 2

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 8

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  (hž): Spravodajstvo

  V rámci benefičného koncertu v prospech japonského orchestra Sendai Philharmonic...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 6

 • 2010

  KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 16 – 17

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život , 2009, Music Centre Slovakia, no. 4, p. 36

 • 2008

  FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

  Hudba, 2008, year 3, no. 4, p. 70 – 71

 • 2006

  BOKES, Vladimír: Jubileá... Ladislav Kupkovič

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 3, p. 31

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Ladislava Kupkoviča

  Slovo, 2004, no. 10, p. 20

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 20
  (Sonáta č. 10 A dur pre husle a klavír (Karnoková, vn; Gajan, pf))

 • 2003

  JIRACEK, Petr: Slawisches Temperament, beherztes Spiel. Das Moyzes-Quartett aus Bratislava spielt in der Alten Kapelle

  Hannoversche Allgemeine Zeitung, 20. 5. 2003

 • 2003

  STADRUCKER, Ivan: Prísť na svoj koncert

  Hovoríme s hudobným skladateľom Ladislavom Kupkovičom

  Literárny týždenník, 2003, year 16, no. 13 (26. 3.), p. 9

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Niečo sa stalo

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 47 – 48
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hymny, procesie a profily nesvätých

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 42
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Kultúrny život 1968, č. 15)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia [recenzia]

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ladislav Kupkovič : Chamber Music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 10, p. 47

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Jubilujúci rovesníci

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 6

 • 1990

  JURÍK, Marián: Bratislavské hudobné slávnosti '90

  Cirkevný spolok – Ladislav Kupkovič

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 24, p. 5

 • 1990

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Na spoločných vlnách

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 6

 • 1990

  HANZELOVÁ, Martina: Kupkovič a jeho "hudba dneška"

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 14, p. 7

 • 1990

  JURÍK, Marián: Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby Ladislav Kupkovič [rozhovor]

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 12, p. 10 – 11

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Utvrdzovanie sa vo viere

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 5, p. 7

 • 1969

  BRIX, Karl: Pohľad z druhej strany

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 5

 • 1969

  FALTIN, Peter: Priestor hudby a ľahostajnosť človeka

  Marginálie po berlínskom koncerte Hudby dneška

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 4

 • 1969

  KLIMO, Štefan: Darmstadt 68. Rozhovor s L. Kupkovičom

  Slovenská hudba, 1969, no. 1, p. 14 – 15

 • 1965

  JURÍK, Marián: S Ladislavom Kupkovičom o hudbe, ktorá nás (ne)zaujíma

  Slovenská hudba, 1965, no. 4, p. 164 – 166

 • 1964

  AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 187
  (Osemhran samoty nudy a strachu)

x