2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Marek Štrbák : Organ Works by East Slovakian Composers [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2020

FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 13

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 16

2017

TURÁK, František: Výnimočný filharmonický večer

Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 2

2016

TORKOŠOVÁ, Petra: Slovenský filharmonický zbor oslavoval

Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 7

2016

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2016

Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 9

2015

TICHÝ, Stanislav: Cross-over organ

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 11

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 15

2013

JURKOVIČOVÁ, Margaréta: BHS 2013 : Vystúpenie SFZ v znamení dvojakej spirituality

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 2 – 3

2011

ŠTRBÁK, Marek: Medzinárodný organový festival Ars Organi v Nitre

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 19

2010

ŠTRBÁK, Marek: Vandrovali hudci... zo stepí do Karpát

2. ročník európskeho festivalu dávnej hudby

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 14

2010

IVANČO, Michal: Ars Organi Nitra

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 12 – 13

Personal bibliography

 • 2011

  ŠTRBÁK, Marek: Medzinárodný organový festival Ars Organi v Nitre

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 19

 • 2010

  ŠTRBÁK, Marek: Vandrovali hudci... zo stepí do Karpát

  2. ročník európskeho festivalu dávnej hudby

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 14

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Marek Štrbák : Organ Works by East Slovakian Composers [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 13

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 16

 • 2017

  TURÁK, František: Výnimočný filharmonický večer

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 2

 • 2016

  TORKOŠOVÁ, Petra: Slovenský filharmonický zbor oslavoval

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 7

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 9

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Cross-over organ

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 11

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 15

 • 2013

  JURKOVIČOVÁ, Margaréta: BHS 2013 : Vystúpenie SFZ v znamení dvojakej spirituality

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 2 – 3

 • 2010

  IVANČO, Michal: Ars Organi Nitra

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 12 – 13

x