2024

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Konvergencie a divergencie v slovenskej opernej tvorbe 21. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, year 50, no. 1, p. 68 – 81

2023

DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

2023

HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

2023

KOLÁŘ, Robert: Koncerty : 19. 9. 2023 Bratislava, Zichyho palác

Martin Ruman, Alena Hučková, Eva Šušková, Martin Krajčo, Irena Troupová, Alan Vizváry, Ján Krigovský – (Ne)známa hudba, Kubička

Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 6

2023

HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

Štátny komorný orchester Žilina, Milan Paľa, Marián Lejava – BHS, Zeljenka – Zimmer – Bizet

Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 13

2023

TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

2023

ŠČEPÁN, Michal: Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 51 – 58

2023

STAHL, Michal: Ilja Zeljenka – Spievať?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 109 – 124

2023

KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 27 – 28

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2022

KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

2022

VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

Moja kultúra, 10. 2. 2022

2022

JAROVÁ, Xénia: Jeho tvorivé vnútro sa dotklo mnohého

Múza (časopis VŠMU), 2022, year 4, no. 7, p. 47 – 48

2022

VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 34

2021

KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 9

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12 – 13

2021

ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21
(pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 36

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : 24 prelúdií pre klavír [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2020

KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 6

2020

VACHOVÁ, Zuzana: Konečne naživo: originálna dramaturgia koncertu Luptáka a Palovičovej

Moja kultúra, 12. 6. 2020

2020

DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. I. diel [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 2, p. 169 – 176

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

2020

DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. II. diel [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 353 – 357

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2019

GODÁR, Vladimír: Jedenásť stretnutí v Harmónii.

Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004-2006)

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 3, p. 23 – 25

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 12

2019

VESELÝ, Ondrej: Lalula: E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 38

2019

redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

Opera Slovakia, 31. 10. 2019

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

Festival, ktorý založil Ilja

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 20 – 21

2019

FELDEK, Ľubomír: Na uvítanie knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 13

2019

GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 28 – 30
(Hry pre Biancu)

2019

NEJTEK, Michal: Improvizace a sny

Harmonie, 2019, no. 10, p. 25

2019

NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie

Harmonie, 2019

2019

MARTON, Ivan: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty [recenzia knihy]

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 39

2019

KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 5

2018

ZELJENKA, Ilja: Rozhovory a texty

Music Centre Slovakia, Bratislava
(2 zv., 763 s., Ed. Vladimír Godár)

2018

VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

Opera Slovakia, 1. 1. 2018

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2018

ts: LALULA, to je Ilja Zeljenka v novom komornom šate

Pravda – Kultúra, 26. 12. 2018

2018

LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56 – 57

2018

LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 53

2018

KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 3

2017

TURÁK, František: Saint-Saënsov klavírny koncert ako vrchol večera

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

2017

GODÁR, Vladimír: Desať rokov po smrti veľkého skladateľa Ilju Zeljenku

Pravda – Kultúra, 2017, year 27, no. 156, p. 20 – 21

2017

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2017

ČORNÁ, Tina: Ten kontrast medzi láskou a dobou... [rozhovor]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 33 – 35

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina – záver sezóny

Koniec dobrý, všetko dobré

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 39

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudba pre jedného

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 6

2017

SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 4, p. 409, 415

2017

ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Ilja Zeljenka a jeho klavírna tvorba

Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 219 – 260

2017

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

2016

ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 19

2016

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 3

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Allegretto Žilina 2016

Vynikajúci Schumann na úvod

Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 8 – 9

2016

KOLÁŘ, Robert: Ilja Zeljenka : Symphonies [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

OperaPlus, 11. 5. 2015

2015

KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 37

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4 – 5

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Problematika zostavovania katalógu diel hudobného skladateľa na príklade Ilju Zeljenku

Pramene slovenskej hudby III : Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 61 – 66

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

Opera Plus, 17. 11. 2014

2014

REHÁK, Oliver: "Nežná" hudba

SME, 15. 11. 2014, year 22, no. 263, p. 19

2014

PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Harmónia kontrastov?

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 13

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

2013

BENICKÁ, Andrea: Slovenská husľová tvorba po roku 1989 z pohľadu interpreta

Reflexie II. : zborník o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2013, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 78 – 114

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Záverečný koncert

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 3

2013

STRENÁČIKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba Ilju Zeljenku a Ivana Paríka

Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3 : zborník z muzikologickej konferencie konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2013, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 53 – 70

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2013

FLOCHOVÁ-GREŇOVÁ, Katarína: Premeny hudobno-estetického myslenia v slovenskej hudbe (jeden z možných pohľadov)

Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 269 – 280

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

Muchovo kvarteto

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22 – 23

2013

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 6

2013

KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 11

2013

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 208 – 227

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pierot na scéne

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 3

2012

PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

2012

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

Cappella Istropolitana

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 14

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

2012

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

Večer nórskej hudby a poézie

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Pocta Zeljenkovi

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 7

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

Pravda, 2012, no. 289 (15. 12.), p. 34 – 35

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

2012

PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

Pravda, 2012, no. 227 (2. 10.), p. 38

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

Dva výnimočné koncerty v Dvorane

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 20 – 21

2012

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

Otvárací koncert

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 17

2012

HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

New Talent 2011 – Cena SPP

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 21

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

Sólo pre bicie

Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 12

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 8

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 2012, year 22, no. 234 (9. 10.), p. 39

2012

BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

2012

KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 35

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

2011

(hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

2011

ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 31 – 48

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa : Violin solo in the Works of Slovak Composers [recenzia CD]

Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 35

2010

KOLÁŘ, Robert: Ilja [glosa]

Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 6

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

2009

ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 18 – 25

2009

TOMANOVÁ, Mária: Krvstory, alebo, Báthoryčka ako ju nepoznáme

Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 26 – 30

2009

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2009, year 41, no. 11 – 12, p. 4

2008

MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej tvorby

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 63 – 68

2008

KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 73 – 75

2007

HRČKOVÁ, Naďa: Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom

SME, 19. 7. 2007

2007

ČORNÁ, Tina: Viem všetko, čo potrebujem [rozhovor]

FILM.SK, 2007, no. 9, p. 22 – 25

2007

ČORNÁ, Tina: Dnes sa tešíme – hráme Ilju Zeljenku!

SME, 14. 7. 2007, p. 10

2007

GREČNER, Eduard: Ilja Zeljenka (21.12.1932 – 13.7.2007)

Film.sk, 2007, year 8, no. 9, p. 26

2007

FELLEGL, Juraj: Tvorivý a jedinečný. Ilja Zeljenka zomrel

Pravda, 14. 6. 2007

2007

RADULOVÁ, Soňa: Koncert z diel slovenských skladateľov ...

Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 10
(Tri staršie tance pre akordeón (B. Lenko, akordeón))

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

2007

ZELJENKA, Ilja: Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom (1986)

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 3 – 4

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Posthumum

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 84

2007

BERGER, Roman: Rozlúčka s Iljom Zeljenkom: "Smrti sa nebojím"

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 77 – 79

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: ...odišiel hrdo, bez pátosu

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 80 – 83

2007

PIAČEK, Marek: Pri nohách majstra

Zosnulý Ilja Zeljenka očami jeho žiaka Mareka Piačeka

Hospodárske noviny, 16. 7. 2007, p. 21

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

Musicologica Istropolitana VI, 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 83 – 122

2007

TÓTH, Miroslav: Largo pre hoboj sólo Ilju Zeljenku – príspevok k dokumentácii individuálneho kompozičného procesu

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 283 – 294

2006

FÖLDESOVÁ, Marta: Ilja Zeljenka : Piano Works [recenzia CD]

Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 36 – 37

2006

ČORNÁ, Tina: Na návšteve: Saša Švolíková – Ilja Zeljenka

SME - Príloha TV Oko, 9. 6. 2006, no. 23, p. 10 – 11

2005

BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Ilju Zeljenku pre klavír

Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 110 – 115

2005

ČORNÁ, Tina: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Skladateľ Ilja Zeljenka

SME - Príloha TV oko, 2005, no. 6, p. 5 – 9

2004

BERGER, Igor: Koncerty

Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 20

2004

ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 61

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

ZELJENKA, Ilja: Spomíname... : Eugen Suchoň

Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 4
(príhovor I. Zeljenku na koncerte v Zichyho paláci)

2003

ZELJENKA, Ilja: Jubileá... : Naďa Földváriová

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 3

2003

ZELJENKA, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984)

Scriptorium Musicum, Bratislava

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas života a čas hudby [rozhovor]

S Iljom Zeljenkom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 51 – 56
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 15

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 25

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 133 – 142
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 21

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900

Formations and Styles

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 156 – 173

2002

KAJANOVÁ, Yvetta: Ilja Zeljenka: Profil

Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru (ed. Naďa Hrčková), 2002, Orman, Bratislava, p. 75 – 93

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

Slovenská hudba, 2002, year 28, no. 3 – 4, p. 447 – 475

2002

BERGER, Roman: Jubileá : Ilja Zeljenka

Hudobný život, 2002, year 34, no. 12, p. 6 – 7

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

Hudobný život, 2002, year 34, no. 10, p. 29 – 32

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

Hudobný život, 2001, year 33, no. 3, p. 17 – 21

2001

ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Štruktúry – filmová hudba Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 1, p. 30 – 50

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 21 – 24

2001

ZELJENKA, Ilja: Pozdrav priateľovi Bázlikovi

Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 2 – 3

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 52 – 53

2000

DIANOVSKÝ, Cyril: 32 invencií pre klvír Ilju Zeljenku

poznámky premierujúceho interpreta

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 245256

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 116

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

2000

ZELJENKA, Ilja: Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi (1930)

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 2

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 21

1999

KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom [recenzia knihy]

Hudobný život, 1999, year 31, no. 3, p. 38

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: Riavy hudby

Hudobný život, 1998, no. 2, p. 7

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: S prevahou premiér

Hudobný život, 1998, year 30, no. 22, p. 10

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka

100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 289 – 296

1997

-ij-: Premiéra v Redute

Hudobný život, 1997, year 29, no. 11, p. 6

1997

KAJANOVÁ, Yvetta: Rozhovory s Iljom

Publishing House of the Slovak Writers Society, Bratislava

1997

ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 211 – 233

1997

FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 175 – 210

1996

GLOCKOVÁ, Mária: Bátoryčka bez krvstory

Pravda , 1996, year 6, no. 252, p. 7

1996

HUBOVÁ, Dagmar: Prehliadka choreografického potenciálu

Hudobný život, 1996, year 28, no. 13, p. 5

1996

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Ľudové korene v baletoch 20. storočia : Prísľub mladých choreografov po premiére v SND

Pravda, 1996, year 6, no. 99 (29. 4. 1996), p. 7

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

1996

MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

Hudobný život, 1996, year 28, no. 22, p. 6

1996

UNGER, Pavel: Bátoryčka po prvý raz zaspievala

SME, 1996, year 49, no. 247, p. 8

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

Hudobný život, 1995, year 27, no. 5, p. 6

1994

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : Syn človeka [recenzia CD]

Hudobný život, 1994, year 26, no. 15, p. 5

1993

Slovensko v Benátkach

SME, 26. 6. 1993

1993

BACHLEDA, Stanislav: K hudbe sa záručný líst nedáva

Národná obroda, 5. 4. 1993

1993

CSERES, Jozef: Neskutočná hudobná rozprávka Ilju Zeljenku

Kultúrny život, 1993, year 27, no. 2, p. 3

1993

ŠVEHLÁK, Svetozár: Syn človeka – slovenské pašie

Dielo zo samých koreňov slovenskej spevnosti

Národná obroda, 1993, year 4, no. 81 (7. 4.), p. 7

1992

(ok): Zasiahli do genézy

Jubileum Ilju Zeljenku

Večerník, 4. 12. 1992, year 37

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

Večerník, 15. 12. 1992
(Capriccio)

1992

BERGER, Roman: Nolli Tangere! I.

(k šesťdesiatinám Ilju Zeljenku)

Kultúrny život, 1992, year 26, no. 51 /17. – 23.12.1992, p. 13

1992

KAMENISTÝ, Ján: Ako bolo, ako bude

Smena, 15. 5. 1992

1992

FELLEGI, Pavol: Husle vydávajú najčlovečejší tón

S Iljom Zeljenkom pred zajtrajšou premiérou jeho skladby

Večerník, 1992, year 37, no. 207 (21. 10.), p. 5

1992

BERGER, Igor: Hudobný svet Ilju Zeljenku

Hudobný život, 1992, year 24, no. 23 – 24, p. 12

1991

JURÍK, Marián: Festival Melos Etos skutočnosťou [rozhovor]

Hudobný život, 1991, year 23, no. 18, p. 1 – 2

1991

JURÍK, Marián: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy [rozhovor]

Hudobný život, 1991, year 23, no. 14, p. 3

1991

GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe

Čas, 1991, year 6, no. 37 (13. 2.), p. 3

1991

GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe (II.)

Čas, 1991, year 6, no. 38 (14. 2.), p. 3

1991

ZELJENKA, Ilja: Melos Etos

Hudobný život, 1991, year 23, no. 21, p. 2

1991

ZELJENKA, Ilja: Za Deziderom Kardošom

Hudobný život, 1991, year 23, no. 7, p. 2

1990

ZELJENKA, Ilja: Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu

Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 11

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
(z archívu HIS)

1990

FELLEGI, Pavol: Verím, že sa nájdu zdroje na podporu hudby

Hovorí skladateľ Ilja Zeljenka, predseda Rady Slovenskej hudobnej únie

Večerník, 1990, year 35, no. 239 (7. 12.), p. 6 – 7

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z Novej slovenskej hudby 1989 [recenzia LP]

Hudobný život, 1990, year 22, no. 11, p. 5

1990

JURÍK, Marián: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu

Hovoríme s predsedom Rady SHÚ Iljom Zeljenkom

Hudobný život, 1990, year 22, no. 17, p. 1, 9

1990

ZELJENKA, Ilja: Mimoriadny zjazd ZSSKU

Hudobný život, 1990, year 22, no. 2, p. 1

1990

ZELJENKA, Ilja: Pilier duchovných istôt : Pocta jubilujúcemu Bohdanovi Warchalovi

Pravda, 1990, year 71, no. 22, p. 5

1990

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Cesta talentov býva tŕnistá

Pravda, 5. 10. 1990, year 71, no. 234 (5. 10.)

1990

ZELJENKA, Ilja: Odišla legenda slovenskej hudby

Za národným umelcom Jánom Cikkerom (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)

Hudobný život, 1990, year 22, no. 1, p. 7

1989

ZELJENKA, Ilja: Anketa

Hudobný život, 1989, year 21, no. 1, p. 6

1989

DOHNALOVÁ, Lýdia: Helsinki inšpirujúce – s Iljom Zeljenkom o Bienále súčasnej hudby

Hudobný život, 1989, year 21, no. 12, p. 8

1989

BABÍN, Emil: Hudba ako dar

O blahodarnom účinku umenia s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom

Pravda, 1989, year 70, no. 5 (6. 1.), p. 5

1988

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hľadanie seba : Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom [rozhovor]

Hudobný život, 1988, year 20, no. 3, p. 5

1987

ZELJENKA, Ilja: Ako ďalej?

Hudobný život, 1987, year 19, no. 9, p. 1, 3

1986

BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Rozhovory pre violončelo sólo a komorný orchester

Hudobný život, 1986, year 18, no. 8, p. 3

1986

DEHNER, Jan: S Iljou Zeljenkou o hudbě, člověku a světe [rozhovor]

Opus musicum, 1986, year 18, no. 4, p. 123 – 127

1986

ZELJENKA, Ilja: Anketa Hudobného života pred XVII. zjazdom KSČ

Hudobný život, 1986, year 18, no. 4, p. 3

1985

KOVÁŘOVÁ, Anna: X. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 4
(Rozmar pre soprán a basklarinet)

1985

BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 3

1984

PLAVEC, Marián: Hudba ako poslanie

Roľnícke noviny, 28. 4. 1984

1984

-NA-: Ilja Zeljenka : Oswiecim, Slovo [recenzia LP]

Hudobný život, 1984, year 16, no. 8, p. 5

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3
(Capriccio pre klavír; Peter Toperczer, klavír)

1984

LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Husľové duetá; V. Šimčisko a A. Plaskurová, husle)

1984

ADAMČIAK, Milan: Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

Hudobný život, 1984, year 16, no. 10, p. 4

1983

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
(Ouvertura giocosa)

1983

HATRÍK, Juraj: Konfrontácie Ilju Zeljenku [rozhovor]

Hudobný život, 1983, year 15, no. 9, p. 4, 8

1983

MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
(Hassleriana)

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
("Slovo", malá kantáta na úryvok z básnickej zbierky M. Válka)

1982

ČÍŽIK, Vladimír: BHS : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 21, p. 2
(premiéra diela Ouvertura giocosa v podaní SF, dir. Libor Pešek)

1982

HATRÍK, Juraj: Hľadanie a návraty : Náš hosť Ilja Zeljenka

Rytmus, 1982, year 33, no. 12, p. 32 – 33

1982

BERGER, Igor: Tvorba : I. Zeljenka: 2. klavírny koncert

Hudobný život, 1982, year 14, no. 18, p. 5

1982

PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Ilju Zeljenku

Hudobný život, 1982, year 14, no. 24, p. 5

1981

PODRACKÝ, Igor: Dve pôvodné slovenské diela

Hudobný život, 1981, year 13, no. 23, p. 4
(Slovo, skladba pre recitátora, miešaný zbor a orchester)

1981

-uy-: Hudba pod letným slnkom

Večerník, 7. 7. 1981

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(III. sláčikové kvarteto)

1980

ŠUHAJDOVÁ, J.: Pokrok nemožno dosiahnuť bez "základného výskumu" : Hovorí hudobný skladateľ Ilja Zeljenka

Večerník, 1980, year 25, no. 82 (25. 4. 1980), p. 6

1980

PALOVČÍK, Michal: Nové vzťahy spoločnosti k umeniu

Pravda, 1980, year 61, no. 199 (23. 8.), p. 5

1980

ROM, Tom: Baletná premiéra Národného divadla v Prahe

Hudobný život, 1980, year 12, no. 14, p. 5

1980

PODRACKÝ, Igor: Ilja Zeljenka : Baletná symfónia v štyroch častiach [recenzia nahrávky]

Hudobný život, 1980, year 12, no. 11, p. 5

1980

BERGER, Igor: I. Zeljenka – Mutácie

Hudobný život, 1980, year 12, no. 15, p. 3

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(Mutácie)

1979

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3
(Šesť štúdií pre organ; Galgenlieder)

1979

URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z Piesne života

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
(Hry a riekanky, miešaný zbor)

1979

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1979, year 11, no. 8, p. 4
(SF s dir. Ladislavom Slovákom interpretovala skladateľovu III. symfóniu)

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Recenzujeme : Ilja Zeljenka

Hudobný život, 1979, year 11, no. 14, p. 5
(nahrávka autorových diel: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle, Koncert pre husle a sláčikový orchester, Hudba pre klavír a sláčikové nástroje)

1978

BYDLOŠKOVÁ, Libuša: Po organovom recitáli

Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 4

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
(Dychové kvinteto)

1978

ZELJENKA, Ilja: Nielen o hudbe

Hudobný život, 1978, year 10, no. 16, p. 4

1977

ADAMČIAK, Milan: Tvorba : Ilja Zeljenka III. symfónia

Hudobný život, 1977, year 9, no. 12, p. 5

1977

PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Koncert pre husle a sláčikový orchester)

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
(II. sonáta pre klavír)

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Zlatý veniec

Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 4
(Vajana)

1972

ra: Gramorecenzie: Ilja Zeljenka / Tadeáš Salva

Hudobný život, 1972, year 4, no. 10, p. 5
(Hry pre trinásť spievajúcich a hrajúcich na bicie nástroje)

1972

Správy HIS

Hudobný život, 1972, year 4, no. 5, p. 3
(Polymetrická hudba vybraná na ISCM)

1971

ZELJENKA, Ilja: Ilja Zeljenka o Hrách, hudbe a kritike

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 193 – 195

1971

ZELJENKA, Ilja: Cikkerovi učiteľovi

Slovenská hudba, 1971, year 6-7, no. 15, p. 227 – 228

1971

KLIMO, Štefan: Zaklínadlá Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 196

1971

LEXMAN, Juraj: Využitie Novej hudby vo filme

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 186 – 192

1970

r: SMOLENICE 70

III. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 7
(Hry)

1970

HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Druhý pohľad

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 3
(Hry)

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Slovenská hudba, 1970, year 14, no. 5 – 6, p. 168 – 171

1970

ADAMČIAK, Milan: …o Hrách, festivale ISCM a inom [rozhovor]

Hudobný život, 1970, year 2, no. 22, p. 3

1969

ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 9

1969

POSPÍŠIL, Juraj: SOBR

Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 2, p. 88

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Týždeň slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 1, p. 26

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 4

1969

ZELJENKA, Ilja: Myšlienky

Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 2

1969

ZELJENKA, Ilja: Čo od nás očakávate?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 7
(anketa)

1969

ZELJENKA, Ilja: Citová prizma dneška

Slovenská hudba, 1969, year 4-5, no. 13, p. 156 – 157

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

Pokus o konfrontáciu

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

1968

ZELJENKA, Ilja: Z aprílového aktívu ZSS

Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 8, p. 366

1967

ZELJENKA, Ilja: Medzi Prahou a Bratislavou

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 7, p. 299

1967

FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 8, p. 343 – 347

1967

JURÍK, Marián: Varšava

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 10, p. 464 – 467

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 4, p. 178 – 179

1967

AG: Diskotéka [recenzia LP]

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 6, p. 285 – 286

1967

HATRÍK, Juraj – POSPÍŠIL, Juraj – VAJDA, Igor: Prehliadka problémov

Nová tvorba slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 225

1967

RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 235

1967

DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

1966

POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 7, p. 318 – 319

1966

ZELJENKA, Ilja: Spomienky

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 240

1966

VAJDA, Igor: Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre sbor a orchester

Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 3, p. 142 – 143

1965

JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 9, p. 422 – 432

1965

MOKRÝ, Ladislav: Hudba

Slovenská kultúra 1945–1965 (zborník, ed. K. Rosenbaum), 1965, Obzor, Bratislava, p. 75 – 94

1965

POSPÍŠIL, Juraj: BHS : Len hra na festival

Symfonické koncerty

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 6, p. 272 – 273

1965

FALTIN, Peter: Ilja Zeljenka: Štruktúry pre symfonický orchester

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 1, p. 27 – 28

1965

BERGER, Roman: Úvod k analýze

(Pri príležitosti rozboru II-ej časti Kvarteta I. Zeljenku)

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 2, p. 49 – 52

1965

JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 7, p. 303 – 309

1964

KOVÁŘOVÁ, Anna: Vydarený experiment

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 3, p. 94 – 95

1964

VAJDA, Igor: Minulosť a súčasnosť

X. prehliadka čs. koncertného umenia

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 182 – 183

1964

VAJDA, Igor: Bratislava má "hudbu dneška"

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 3, p. 93 – 94

1964

BERGER, Roman: Úvaha podnietená Oswienczymom

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 229 – 232

1964

BURLAS, Ladislav – KOLMAN, Peter – KUPKOVIČ, Ladislav: Opäť o Zeljenkovom Oswieczyme : Úvahy podnietené úvahou

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 307 – 311

1964

JURÍK, Marián: Rozhodne kvalita tvorby

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 1, p. 11 – 13

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

State Music Publisher, Bratislava, p. 373 – 375

1964

MOKRÝ, Ladislav: Dejiny slovenskej hudby

Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 132 – 133

1963

ZELJENKA, Ilja: Nehoráznosť

Kultúrny život, 1963, year 18, no. 24 (15. 6. 1963), p. 2

1963

Sekretariát Sväzu slovenských skladateľov: Odpoveď Kultúrnemu životu

Slovenská hudba, 1963, year 7, no. 6, p. 191

1962

BERGER, Roman: Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1962, year 6, no. 1, p. 36 – 40

1961

ZELJENKA, Ilja: Živio! Majster Cikker!

Film a divadlo, 1961, year 5, no. 16, p. 17

1960

ZELJENKA, Ilja: Slovenská filharmónia na zájazde

Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 5, p. 260 – 261

1960

ZELJENKA, Ilja: Starosti filmového skladateľa

Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 10, p. 493 – 494

1960

Rozhovor o ešte mladej hudbe

Mladá tvorba, 1960, year 5, no. 6 – 7, p. 188

1960

-fn-: Večer mladej hudby

Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 8, p. 414

1960

FALTIN, Peter: Život sovietskeho človeka [rozhovor]

Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 11, p. 545 – 546

1959

ZELJENKA, Ilja: K premiére Symfonického triptychu Ladislava Burlasa

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 2, p. 79 – 80

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 322 – 324

1959

-žik-: Koncerty slovenskej filharmónie

Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 1, p. 37

Personal bibliography

 • 2018

  ZELJENKA, Ilja: Rozhovory a texty

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (2 zv., 763 s., Ed. Vladimír Godár)

 • 2007

  ZELJENKA, Ilja: Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom (1986)

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 3 – 4

 • 2003

  ZELJENKA, Ilja: Spomíname... : Eugen Suchoň

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 4
  (príhovor I. Zeljenku na koncerte v Zichyho paláci)

 • 2003

  ZELJENKA, Ilja: Jubileá... : Naďa Földváriová

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 3

 • 2003

  ZELJENKA, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984)

  Scriptorium Musicum, Bratislava

 • 2001

  ZELJENKA, Ilja: Pozdrav priateľovi Bázlikovi

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 2 – 3

 • 2000

  ZELJENKA, Ilja: Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi (1930)

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 2

 • 1991

  ZELJENKA, Ilja: Melos Etos

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 21, p. 2

 • 1991

  ZELJENKA, Ilja: Za Deziderom Kardošom

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 7, p. 2

 • 1990

  ZELJENKA, Ilja: Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 11

 • 1990

  ZELJENKA, Ilja: Odišla legenda slovenskej hudby

  Za národným umelcom Jánom Cikkerom (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 1, p. 7

 • 1990

  ZELJENKA, Ilja: Pilier duchovných istôt : Pocta jubilujúcemu Bohdanovi Warchalovi

  Pravda, 1990, year 71, no. 22, p. 5

 • 1990

  ZELJENKA, Ilja: Mimoriadny zjazd ZSSKU

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 2, p. 1

 • 1989

  ZELJENKA, Ilja: Anketa

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 1, p. 6

 • 1987

  ZELJENKA, Ilja: Ako ďalej?

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 9, p. 1, 3

 • 1986

  ZELJENKA, Ilja: Anketa Hudobného života pred XVII. zjazdom KSČ

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 4, p. 3

 • 1978

  ZELJENKA, Ilja: Nielen o hudbe

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 16, p. 4

 • 1971

  ZELJENKA, Ilja: Cikkerovi učiteľovi

  Slovenská hudba, 1971, year 6-7, no. 15, p. 227 – 228

 • 1971

  ZELJENKA, Ilja: Ilja Zeljenka o Hrách, hudbe a kritike

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 193 – 195

 • 1969

  ZELJENKA, Ilja: Citová prizma dneška

  Slovenská hudba, 1969, year 4-5, no. 13, p. 156 – 157

 • 1969

  ZELJENKA, Ilja: Myšlienky

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 2

 • 1969

  ZELJENKA, Ilja: Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 7
  (anketa)

 • 1968

  ZELJENKA, Ilja: Z aprílového aktívu ZSS

  Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 8, p. 366

 • 1967

  ZELJENKA, Ilja: Medzi Prahou a Bratislavou

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 7, p. 299

 • 1966

  ZELJENKA, Ilja: Spomienky

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 6, p. 240

 • 1963

  ZELJENKA, Ilja: Nehoráznosť

  Kultúrny život, 1963, year 18, no. 24 (15. 6. 1963), p. 2

 • 1961

  ZELJENKA, Ilja: Živio! Majster Cikker!

  Film a divadlo, 1961, year 5, no. 16, p. 17

 • 1960

  ZELJENKA, Ilja: Slovenská filharmónia na zájazde

  Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 5, p. 260 – 261

 • 1960

  ZELJENKA, Ilja: Starosti filmového skladateľa

  Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 10, p. 493 – 494

 • 1959

  ZELJENKA, Ilja: K premiére Symfonického triptychu Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 2, p. 79 – 80

Bibliography

 • 2023

  HAŠKOVÁ, Katarína: Peter Kolman a jeho ostrov slobody

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 59 – 69

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 1997

  KAJANOVÁ, Yvetta: Rozhovory s Iljom

  Publishing House of the Slovak Writers Society, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2024

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Konvergencie a divergencie v slovenskej opernej tvorbe 21. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, year 50, no. 1, p. 68 – 81

 • 2023

  DANIHEL, Lucia: Úvaha podnietená úvahami. O Zeljenkovom Osvienčime

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 99 – 108

 • 2023

  STAHL, Michal: Ilja Zeljenka – Spievať?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 109 – 124

 • 2023

  ŠČEPÁN, Michal: Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 51 – 58

 • 2017

  ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Ilja Zeljenka a jeho klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 219 – 260

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Problematika zostavovania katalógu diel hudobného skladateľa na príklade Ilju Zeljenku

  Pramene slovenskej hudby III : Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 61 – 66

 • 2013

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

  Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 208 – 227

 • 2013

  FLOCHOVÁ-GREŇOVÁ, Katarína: Premeny hudobno-estetického myslenia v slovenskej hudbe (jeden z možných pohľadov)

  Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 269 – 280

 • 2013

  BENICKÁ, Andrea: Slovenská husľová tvorba po roku 1989 z pohľadu interpreta

  Reflexie II. : zborník o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2013, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, , Banská Bystrica, p. 78 – 114

 • 2013

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba Ilju Zeljenku a Ivana Paríka

  Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3 : zborník z muzikologickej konferencie konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2013, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 53 – 70

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 31 – 48

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

 • 2009

  ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

  Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 18 – 25

 • 2009

  TOMANOVÁ, Mária: Krvstory, alebo, Báthoryčka ako ju nepoznáme

  Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 26 – 30

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej tvorby

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 63 – 68

 • 2007

  TÓTH, Miroslav: Largo pre hoboj sólo Ilju Zeljenku – príspevok k dokumentácii individuálneho kompozičného procesu

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 283 – 294

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Musicologica Istropolitana VI, 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 83 – 122

 • 2005

  BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Ilju Zeljenku pre klavír

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 110 – 115

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

  Slovenská hudba, 2002, year 28, no. 3 – 4, p. 447 – 475

 • 2002

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ilja Zeljenka: Profil

  Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru (ed. Naďa Hrčková), 2002, Orman, Bratislava, p. 75 – 93

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900

  Formations and Styles

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 156 – 173

 • 2001

  ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Štruktúry – filmová hudba Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 1, p. 30 – 50

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba, 2000, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 116

 • 2000

  DIANOVSKÝ, Cyril: 32 invencií pre klvír Ilju Zeljenku

  poznámky premierujúceho interpreta

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, p. 245256

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka

  100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 289 – 296

 • 1997

  ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

  Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 211 – 233

 • 1997

  FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

  Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 175 – 210

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

 • 1971

  LEXMAN, Juraj: Využitie Novej hudby vo filme

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 186 – 192

 • 1967

  FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 8, p. 343 – 347

 • 1965

  JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 9, p. 422 – 432

 • 1965

  JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 7, p. 303 – 309

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba

  Slovenská kultúra 1945–1965 (zborník, ed. K. Rosenbaum), 1965, Obzor, Bratislava, p. 75 – 94

 • 1964

  BURLAS, Ladislav – KOLMAN, Peter – KUPKOVIČ, Ladislav: Opäť o Zeljenkovom Oswieczyme : Úvahy podnietené úvahou

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 307 – 311

 • 1964

  BERGER, Roman: Úvaha podnietená Oswienczymom

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 229 – 232

 • 1964

  JURÍK, Marián: Rozhodne kvalita tvorby

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 1, p. 11 – 13

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Dejiny slovenskej hudby

  Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 132 – 133

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  State Music Publisher, Bratislava, p. 373 – 375

Bibliography – Analyses of Works

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 25

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 10, p. 29 – 32

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 21 – 24

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 3, p. 17 – 21

 • 1986

  BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Rozhovory pre violončelo sólo a komorný orchester

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 8, p. 3

 • 1985

  BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: Tvorba : I. Zeljenka: 2. klavírny koncert

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 18, p. 5

 • 1980

  BERGER, Igor: I. Zeljenka – Mutácie

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 15, p. 3

 • 1977

  ADAMČIAK, Milan: Tvorba : Ilja Zeljenka III. symfónia

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 12, p. 5

 • 1971

  KLIMO, Štefan: Zaklínadlá Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 5, p. 196

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 4, p. 178 – 179

 • 1965

  BERGER, Roman: Úvod k analýze

  (Pri príležitosti rozboru II-ej časti Kvarteta I. Zeljenku)

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 2, p. 49 – 52

 • 1965

  FALTIN, Peter: Ilja Zeljenka: Štruktúry pre symfonický orchester

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 1, p. 27 – 28

 • 1962

  BERGER, Roman: Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1962, year 6, no. 1, p. 36 – 40

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 7 – 8, p. 322 – 324

Bibliography – Reviews

 • 2023

  KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

  Tempo, 2023, year 20, no. 1 – 2, p. 27 – 28

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 34

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2021

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 36

 • 1972

  ra: Gramorecenzie: Ilja Zeljenka / Tadeáš Salva

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 10, p. 5
  (Hry pre trinásť spievajúcich a hrajúcich na bicie nástroje)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Koncerty : 19. 9. 2023 Bratislava, Zichyho palác

  Martin Ruman, Alena Hučková, Eva Šušková, Martin Krajčo, Irena Troupová, Alan Vizváry, Ján Krigovský – (Ne)známa hudba, Kubička

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 6

 • 2023

  HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

  Štátny komorný orchester Žilina, Milan Paľa, Marián Lejava – BHS, Zeljenka – Zimmer – Bizet

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 10, p. 13

 • 2023

  TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

 • 2022

  VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

  Moja kultúra, 10. 2. 2022

 • 2022

  JAROVÁ, Xénia: Jeho tvorivé vnútro sa dotklo mnohého

  Múza (časopis VŠMU), 2022, year 4, no. 7, p. 47 – 48

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 9

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12 – 13

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21
  (pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 36

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : 24 prelúdií pre klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2020

  DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. II. diel [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 353 – 357

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  VACHOVÁ, Zuzana: Konečne naživo: originálna dramaturgia koncertu Luptáka a Palovičovej

  Moja kultúra, 12. 6. 2020

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 6

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

 • 2020

  DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. I. diel [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 2, p. 169 – 176

 • 2019

  redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

  Opera Slovakia, 31. 10. 2019

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Lalula: E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 38

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 12

 • 2019

  GODÁR, Vladimír: Jedenásť stretnutí v Harmónii.

  Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004-2006)

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 3, p. 23 – 25

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 5

 • 2019

  MARTON, Ivan: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 39

 • 2019

  FELDEK, Ľubomír: Na uvítanie knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 13

 • 2019

  GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 28 – 30
  (Hry pre Biancu)

 • 2019

  NEJTEK, Michal: Improvizace a sny

  Harmonie, 2019, no. 10, p. 25

 • 2019

  NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie

  Harmonie, 2019

 • 2018

  ts: LALULA, to je Ilja Zeljenka v novom komornom šate

  Pravda – Kultúra, 26. 12. 2018

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56 – 57

 • 2018

  LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 53

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 3

 • 2018

  VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

  Opera Slovakia, 1. 1. 2018

 • 2017

  SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

  Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 4, p. 409, 415

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudba pre jedného

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 6

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina – záver sezóny

  Koniec dobrý, všetko dobré

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 39

 • 2017

  ČORNÁ, Tina: Ten kontrast medzi láskou a dobou... [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 33 – 35

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Desať rokov po smrti veľkého skladateľa Ilju Zeljenku

  Pravda – Kultúra, 2017, year 27, no. 156, p. 20 – 21

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

 • 2017

  TURÁK, František: Saint-Saënsov klavírny koncert ako vrchol večera

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 19

 • 2016

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 3

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Allegretto Žilina 2016

  Vynikajúci Schumann na úvod

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 8 – 9

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Ilja Zeljenka : Symphonies [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

  OperaPlus, 11. 5. 2015

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 37

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4 – 5

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 17. 11. 2014

 • 2014

  REHÁK, Oliver: "Nežná" hudba

  SME, 15. 11. 2014, year 22, no. 263, p. 19

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Harmónia kontrastov?

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 13

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 2013

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Muchovo kvarteto

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22 – 23

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 3

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Záverečný koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 24

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

  Pravda, 2012, no. 289 (15. 12.), p. 34 – 35

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Pocta Zeljenkovi

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 7

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

  Večer nórskej hudby a poézie

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11

 • 2012

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

  Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 14

 • 2012

  PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

  Pravda, 2012, year 22, no. 267 (20. 11.), p. 38

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 3

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 2012, year 22, no. 234 (9. 10.), p. 39

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2012, no. 227 (2. 10.), p. 38

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 17

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Sólo pre bicie

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 12

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 10

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  Dva výnimočné koncerty v Dvorane

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 20 – 21

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  New Talent 2011 – Cena SPP

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 21

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 8

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa : Violin solo in the Works of Slovak Composers [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 35

 • 2010

  KOLÁŘ, Robert: Ilja [glosa]

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 6

 • 2009

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 11 – 12, p. 4

 • 2008

  KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 73 – 75

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

 • 2007

  ČORNÁ, Tina: Viem všetko, čo potrebujem [rozhovor]

  FILM.SK, 2007, no. 9, p. 22 – 25

 • 2007

  HRČKOVÁ, Naďa: Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom

  SME, 19. 7. 2007

 • 2007

  PIAČEK, Marek: Pri nohách majstra

  Zosnulý Ilja Zeljenka očami jeho žiaka Mareka Piačeka

  Hospodárske noviny, 16. 7. 2007, p. 21

 • 2007

  ČORNÁ, Tina: Dnes sa tešíme – hráme Ilju Zeljenku!

  SME, 14. 7. 2007, p. 10

 • 2007

  GREČNER, Eduard: Ilja Zeljenka (21.12.1932 – 13.7.2007)

  Film.sk, 2007, year 8, no. 9, p. 26

 • 2007

  FELLEGL, Juraj: Tvorivý a jedinečný. Ilja Zeljenka zomrel

  Pravda, 14. 6. 2007

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Koncert z diel slovenských skladateľov ...

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 4, p. 10
  (Tri staršie tance pre akordeón (B. Lenko, akordeón))

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Posthumum

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 84

 • 2007

  BERGER, Roman: Rozlúčka s Iljom Zeljenkom: "Smrti sa nebojím"

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 77 – 79

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ...odišiel hrdo, bez pátosu

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 1, p. 80 – 83

 • 2006

  ČORNÁ, Tina: Na návšteve: Saša Švolíková – Ilja Zeljenka

  SME - Príloha TV Oko, 9. 6. 2006, no. 23, p. 10 – 11

 • 2006

  FÖLDESOVÁ, Marta: Ilja Zeljenka : Piano Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 36 – 37

 • 2005

  ČORNÁ, Tina: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Skladateľ Ilja Zeljenka

  SME - Príloha TV oko, 2005, no. 6, p. 5 – 9

 • 2004

  ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 61

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 20

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 15

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 133 – 142
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 21

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas života a čas hudby [rozhovor]

  S Iljom Zeljenkom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 51 – 56
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2002

  BERGER, Roman: Jubileá : Ilja Zeljenka

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 12, p. 6 – 7

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 52 – 53

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 21

 • 1999

  KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 3, p. 38

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: S prevahou premiér

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 22, p. 10

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Riavy hudby

  Hudobný život, 1998, no. 2, p. 7

 • 1997

  -ij-: Premiéra v Redute

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 11, p. 6

 • 1996

  MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 22, p. 6

 • 1996

  GLOCKOVÁ, Mária: Bátoryčka bez krvstory

  Pravda , 1996, year 6, no. 252, p. 7

 • 1996

  UNGER, Pavel: Bátoryčka po prvý raz zaspievala

  SME, 1996, year 49, no. 247, p. 8

 • 1996

  HUBOVÁ, Dagmar: Prehliadka choreografického potenciálu

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 13, p. 5

 • 1996

  SUBALLYOVÁ, Ľubica: Ľudové korene v baletoch 20. storočia : Prísľub mladých choreografov po premiére v SND

  Pravda, 1996, year 6, no. 99 (29. 4. 1996), p. 7

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 5, p. 6

 • 1994

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : Syn človeka [recenzia CD]

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 15, p. 5

 • 1993

  Slovensko v Benátkach

  SME, 26. 6. 1993

 • 1993

  BACHLEDA, Stanislav: K hudbe sa záručný líst nedáva

  Národná obroda, 5. 4. 1993

 • 1993

  CSERES, Jozef: Neskutočná hudobná rozprávka Ilju Zeljenku

  Kultúrny život, 1993, year 27, no. 2, p. 3

 • 1993

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Syn človeka – slovenské pašie

  Dielo zo samých koreňov slovenskej spevnosti

  Národná obroda, 1993, year 4, no. 81 (7. 4.), p. 7

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15. 12. 1992
  (Capriccio)

 • 1992

  (ok): Zasiahli do genézy

  Jubileum Ilju Zeljenku

  Večerník, 4. 12. 1992, year 37

 • 1992

  KAMENISTÝ, Ján: Ako bolo, ako bude

  Smena, 15. 5. 1992

 • 1992

  FELLEGI, Pavol: Husle vydávajú najčlovečejší tón

  S Iljom Zeljenkom pred zajtrajšou premiérou jeho skladby

  Večerník, 1992, year 37, no. 207 (21. 10.), p. 5

 • 1992

  BERGER, Roman: Nolli Tangere! I.

  (k šesťdesiatinám Ilju Zeljenku)

  Kultúrny život, 1992, year 26, no. 51 /17. – 23.12.1992, p. 13

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudobný svet Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 23 – 24, p. 12

 • 1991

  JURÍK, Marián: Festival Melos Etos skutočnosťou [rozhovor]

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 18, p. 1 – 2

 • 1991

  JURÍK, Marián: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy [rozhovor]

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 14, p. 3

 • 1991

  GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe

  Čas, 1991, year 6, no. 37 (13. 2.), p. 3

 • 1991

  GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe (II.)

  Čas, 1991, year 6, no. 38 (14. 2.), p. 3

 • 1990

  ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Cesta talentov býva tŕnistá

  Pravda, 5. 10. 1990, year 71, no. 234 (5. 10.)

 • 1990

  JURÍK, Marián: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu

  Hovoríme s predsedom Rady SHÚ Iljom Zeljenkom

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 17, p. 1, 9

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z Novej slovenskej hudby 1989 [recenzia LP]

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 11, p. 5

 • 1990

  FELLEGI, Pavol: Verím, že sa nájdu zdroje na podporu hudby

  Hovorí skladateľ Ilja Zeljenka, predseda Rady Slovenskej hudobnej únie

  Večerník, 1990, year 35, no. 239 (7. 12.), p. 6 – 7

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1989

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Helsinki inšpirujúce – s Iljom Zeljenkom o Bienále súčasnej hudby

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 12, p. 8

 • 1989

  BABÍN, Emil: Hudba ako dar

  O blahodarnom účinku umenia s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom

  Pravda, 1989, year 70, no. 5 (6. 1.), p. 5

 • 1988

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hľadanie seba : Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom [rozhovor]

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 3, p. 5

 • 1986

  DEHNER, Jan: S Iljou Zeljenkou o hudbě, člověku a světe [rozhovor]

  Opus musicum, 1986, year 18, no. 4, p. 123 – 127

 • 1985

  KOVÁŘOVÁ, Anna: X. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 4
  (Rozmar pre soprán a basklarinet)

 • 1984

  ADAMČIAK, Milan: Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 10, p. 4

 • 1984

  PLAVEC, Marián: Hudba ako poslanie

  Roľnícke noviny, 28. 4. 1984

 • 1984

  -NA-: Ilja Zeljenka : Oswiecim, Slovo [recenzia LP]

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 8, p. 5

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3
  (Capriccio pre klavír; Peter Toperczer, klavír)

 • 1984

  LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Husľové duetá; V. Šimčisko a A. Plaskurová, husle)

 • 1983

  HATRÍK, Juraj: Konfrontácie Ilju Zeljenku [rozhovor]

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 9, p. 4, 8

 • 1983

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
  (Ouvertura giocosa)

 • 1983

  MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
  (Hassleriana)

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 24, p. 5

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: Hľadanie a návraty : Náš hosť Ilja Zeljenka

  Rytmus, 1982, year 33, no. 12, p. 32 – 33

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 21, p. 2
  (premiéra diela Ouvertura giocosa v podaní SF, dir. Libor Pešek)

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 3
  ("Slovo", malá kantáta na úryvok z básnickej zbierky M. Válka)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Dve pôvodné slovenské diela

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 23, p. 4
  (Slovo, skladba pre recitátora, miešaný zbor a orchester)

 • 1981

  -uy-: Hudba pod letným slnkom

  Večerník, 7. 7. 1981

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (III. sláčikové kvarteto)

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Nové vzťahy spoločnosti k umeniu

  Pravda, 1980, year 61, no. 199 (23. 8.), p. 5

 • 1980

  ROM, Tom: Baletná premiéra Národného divadla v Prahe

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 14, p. 5

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: Ilja Zeljenka : Baletná symfónia v štyroch častiach [recenzia nahrávky]

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 11, p. 5

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, J.: Pokrok nemožno dosiahnuť bez "základného výskumu" : Hovorí hudobný skladateľ Ilja Zeljenka

  Večerník, 1980, year 25, no. 82 (25. 4. 1980), p. 6

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (Mutácie)

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Recenzujeme : Ilja Zeljenka

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 14, p. 5
  (nahrávka autorových diel: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle, Koncert pre husle a sláčikový orchester, Hudba pre klavír a sláčikové nástroje)

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 8, p. 4
  (SF s dir. Ladislavom Slovákom interpretovala skladateľovu III. symfóniu)

 • 1979

  URSÍNYOVÁ, Terézia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z Piesne života

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 4
  (Hry a riekanky, miešaný zbor)

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3
  (Šesť štúdií pre organ; Galgenlieder)

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
  (Dychové kvinteto)

 • 1978

  BYDLOŠKOVÁ, Libuša: Po organovom recitáli

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 4

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Koncert pre husle a sláčikový orchester)

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
  (II. sonáta pre klavír)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Zlatý veniec

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 4
  (Vajana)

 • 1972

  Správy HIS

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 5, p. 3
  (Polymetrická hudba vybraná na ISCM)

 • 1970

  ADAMČIAK, Milan: …o Hrách, festivale ISCM a inom [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 22, p. 3

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Slovenská hudba, 1970, year 14, no. 5 – 6, p. 168 – 171

 • 1970

  HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Druhý pohľad

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 3
  (Hry)

 • 1970

  r: SMOLENICE 70

  III. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 7
  (Hry)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: SOBR

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 2, p. 88

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Týždeň slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1969, year 13, no. 1, p. 26

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 9

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

 • 1967

  JURÍK, Marián: Varšava

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 10, p. 464 – 467

 • 1967

  AG: Diskotéka [recenzia LP]

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 6, p. 285 – 286

 • 1967

  HATRÍK, Juraj – POSPÍŠIL, Juraj – VAJDA, Igor: Prehliadka problémov

  Nová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 225

 • 1967

  RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 5, p. 235

 • 1967

  DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 92

 • 1966

  POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 7, p. 318 – 319

 • 1966

  VAJDA, Igor: Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre sbor a orchester

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 3, p. 142 – 143

 • 1965

  POSPÍŠIL, Juraj: BHS : Len hra na festival

  Symfonické koncerty

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 6, p. 272 – 273

 • 1964

  VAJDA, Igor: Minulosť a súčasnosť

  X. prehliadka čs. koncertného umenia

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 182 – 183

 • 1964

  VAJDA, Igor: Bratislava má "hudbu dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 3, p. 93 – 94

 • 1964

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Vydarený experiment

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 3, p. 94 – 95

 • 1963

  Sekretariát Sväzu slovenských skladateľov: Odpoveď Kultúrnemu životu

  Slovenská hudba, 1963, year 7, no. 6, p. 191

 • 1960

  Rozhovor o ešte mladej hudbe

  Mladá tvorba, 1960, year 5, no. 6 – 7, p. 188

 • 1960

  -fn-: Večer mladej hudby

  Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 8, p. 414

 • 1960

  FALTIN, Peter: Život sovietskeho človeka [rozhovor]

  Slovenská hudba, 1960, year 4, no. 11, p. 545 – 546

 • 1959

  -žik-: Koncerty slovenskej filharmónie

  Slovenská hudba, 1959, year 3, no. 1, p. 37

x