2024

HAVERDA, Andi Ray: Vychádza knižná autobiografia Mariána Vargu

Nový Popular, 2024, year 17, no. 1, p. 18 – 20

2023

VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

2019

VACHOVÁ, Zuzana: Veľkú cenu SOZA si prevzal Vladimír Bokes

Moja kultúra, 3. 10. 2019

2019

VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 15 – 17

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019

15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 6

2019

VACHOVÁ, Zuzana: Vladimír Bokes: Mladý skladateľ sa potrebuje búriť a hnevať

Moja kultúra, 2019

2017

red.: Ceny Hudobného fondu 2017

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 6

2016

JAVORKA, Peter: Skica ku piesňovej tvorbe Vladimíra Bokesa

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 1 – 2, p. 2 – 3

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

2016

KOLÁŘ, Robert: Vladimír Bokes : Symphonies [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Vladimír Bokes

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 3

2016

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 3 – 4, p. 26 – 29

2016

FERENČÍK, Peter Dan: Vladimír Bokes: Spokojnosť... spokojnosť s tým čo som urobil. Ten pocit je nezaplatiteľný...

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 1 – 2, p. 28 – 36

2015

BOKES, Vladimír: Pierre Boulez est vivant

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 4

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

Opera Plus, 2014

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci

Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

2013

KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 55

2013

KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

Primát komornej hudby

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 12 – 13

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 9

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia [Symfonický orchester VŠMU]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011. 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

2011

BOKES, Vladimír: Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 357 – 362

2011

BOKES, Vladimír: Reagujete : AD HŽ 3/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Borisa Lenka

Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 2

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Poznámky ku komornej tvorbe Vladimíra Bokesa

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 363 – 368

2010

KOLÁŘ, Robert: V. Bokes: Študent kompozície má byť vo svojom odbore na čele vývoja [rozhovor]

Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 17 – 19

2010

BOKES, Vladimír: Melos-Étos včera, dnes a zajtra

Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 15

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Vladimír Bokes : Chamber Music [recenzia CD]

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 55

2009

BOKES, Vladimír: K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 219 – 234

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, 2008, Kraków, p. 239 – 245

2008

BOKES, Vladimír: Krútňava okolo Krútňavy

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 3 – 4, p. 271 – 281

2006

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 10

2006

BOKES, Vladimír: Wahrheit nach 50 Jahren. Das Christliche und Westliche in Eugen Suchoňs "Katrena" (Rekonstruktion des Urtextes)

Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 57 – 66

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Súčasná hudba z Košíc

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 34 – 35

2006

HATRÍK, Juraj: Jubilanti... Vladimír Bokes

Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 2, p. 30

2006

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 10

2005

BOKES, Vladimír: Minimal or Maximal?

From Perotinus to Reich (almanac from the scientific conference Melos-Ethos 2005), 2005, Music Centre Slovakia, p. 212 – 216

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18

Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 34 – 37

2003

BOKES, Vladimír: Opäť hudba bez hraníc

Hudobný život, 2003, year 35, no. 7 – 8, p. 6

2002

ŠUŠKA, Pavol: "Bokesovský" koncert v Mirbachu

Hudobný život, 2002, year 34, no. 2, p. 19

2001

KRÁK, Egon: S hudobným skladateľom a pedagógom Vladimírom Bokesom

Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 1, p. 92 – 98

2000

BOKES, Vladimír: V núdzi poznáš priateľa alebo Večery novej hudby s Bachom

Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 17 – 18

1998

BOKES, Vladimír: Medzi Východom a Západom

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 201 – 205

1998

BOKES, Vladimír: Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii

Slovenská hudba, 1998, no. 1 – 2, p. 59 – 64

1998

KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53 (Nachádzanie súvislostí súčasného diela)

Hudobný život, 1998, year 30, no. 21, p. 3, 11

1995

BOKES, Vladimír: Metamorfózy komunikatívnosti

Zborník Hudba a totalita/Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, 1995, Bratislava, p. 222 – 225

1995

BOKES, Vladimír: Cantate Domino Canticum Novum. Sakrálna tvorba Igora Stravinského

Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 38 – 53

1994

BOKES, Vladimír: Pozdravný list od Prof. Vladimíra Bokesa

Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 6
(55 s., 1. vyd.)

1994

BOKES, Vladimír: Skladateľ a spoločnosť

Zborník prednášok pedagógov VŠMU, 1994, p. 17

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

Večerník, 15. 12. 1992
(III. dychové kvinteto)

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba vzdoru – s Vladimírom Bokesom

Hudobný život, 1990, year 22, no. 7, p. 9

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
(z archívu HIS)

1988

BOKES, Vladimír: Úvaha o komunikatívnosti

Hudobný život, 1988, no. 14, p. 5

1985

FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
(Sonáta pre klarinet a klavír, op. 27; P. Drlička, klarinet, Alena Ulická, klavír)

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
(2. sonáta pre klavír, op. 29)

1983

DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 4
(Osem kánonov pre dve flauty)

1980

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Otvárací koncert

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 1

1979

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3

1979

-š-: Nová tvorba v Klariskách

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

1979

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3
(Na svoj spôsob, piesňový cyklus)

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
(Línie pre 12 spevákov)

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

1978

PODRACKÝ, Igor: V znamení premiér

Hodnotíme otvárací koncert III. Týždňa novej slovenskej hudby

Večerník, 21. 2. 1978, year 23, no. 37, p. 5

1977

BOKES, Vladimír: Bienále novej hudby

Záhreb 1977

Hudobný život, 1977, year 9, no. 12, p. 8

1977

BOKES, Vladimír: Možnosť sebarealizácie

Hudobný život, 1977, year 9, no. 3, p. 3

1977

MZ: Rozhovor nad pěti linkami

Tvorba, 20. 4. 1977, Praha

1976

BOKES, Vladimír: Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

Hudobný život, 1976, year 8, no. 16, p. 3

1976

ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia

Hudobný život, 1976, year 8, no. 11, p. 5

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
(Nokturno pre flautu a gitaru)

1975

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vladimír Bokes: Detský cyklus pre klavír, dielo 13

Hudobný život, 1975, year 7, no. 6, p. 2

1975

Výborná reprezentácia

Hudobný život, 1975, year 7, no. 4, p. 2

1975

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

Hudobný život, 1975, year 7, no. 23, p. 3

1974

KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Matiné mladých

Hudobný život, 1974, year 6, no. 8, p. 7

1974

ČÁRSKA, Etela: Letné komorné koncerty

Hudobný život, 1974, year 6, no. 17, p. 4

1973

MÉSÁROŠOVÁ, M.: Na čom pracujete?

...odpovedá skladateľ Vladimír Bokes, profesor Konzervatória

Hudobný život, 1973, year 5, no. 1, p. 2

1973

KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Vladimír Bokes: Dychové kvinteto

Hudobný život, 1973, year 5, no. 23, p. 5

1973

ČÍŽIK, Vladimír: Košické koncerty

Hudobný život, 1973, year 5, no. 8, p. 4

1973

ab: Superlatívy zo Solúna

Prvé správy o zájazde opery SND do Grécka

Večerník, 24. 10. 1973, Bratislava

1972

GRS: Na začiatku cesty

Hudobný život, 1972, year 4, no. 11, p. 4 – 5

1971

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Predstavuje sa : Vladimír Bokes

Hudobný život, 1971, year 3, no. 23, p. 2

1971

KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia

Hudobný život, 1971, year 3, no. 5, p. 4

1970

VAJDA, Igor: Noví absolventi VŠMU

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 4

1970

VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou

Hudobný život, 1970, year 2, no. 2, p. 4

1970

Výsledky súťaže k 25. výročiu oslobodenia

Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 5
(Movimento)

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Pokus o konfrontáciu

Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

1968

ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 9 – 10, p. 442

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2011

  BOKES, Vladimír: Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 357 – 362

 • 2009

  BOKES, Vladimír: K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 219 – 234

 • 2008

  BOKES, Vladimír: Krútňava okolo Krútňavy

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 3 – 4, p. 271 – 281

 • 2006

  BOKES, Vladimír: Wahrheit nach 50 Jahren. Das Christliche und Westliche in Eugen Suchoňs "Katrena" (Rekonstruktion des Urtextes)

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 57 – 66

 • 2005

  BOKES, Vladimír: Minimal or Maximal?

  From Perotinus to Reich (almanac from the scientific conference Melos-Ethos 2005), 2005, Music Centre Slovakia, p. 212 – 216

 • 1998

  BOKES, Vladimír: Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii

  Slovenská hudba, 1998, no. 1 – 2, p. 59 – 64

 • 1998

  BOKES, Vladimír: Medzi Východom a Západom

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 201 – 205

 • 1995

  BOKES, Vladimír: Cantate Domino Canticum Novum. Sakrálna tvorba Igora Stravinského

  Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 38 – 53

 • 1995

  BOKES, Vladimír: Metamorfózy komunikatívnosti

  Zborník Hudba a totalita/Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, 1995, Bratislava, p. 222 – 225

 • 1994

  BOKES, Vladimír: Skladateľ a spoločnosť

  Zborník prednášok pedagógov VŠMU, 1994, p. 17

 • 1994

  BOKES, Vladimír: Pozdravný list od Prof. Vladimíra Bokesa

  Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa – 8. júna 1994.

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I., 1994, Hemerkovci Foundation in Košice, Regional Society of the Slovak Music Union in Košice, Košice, p. 6
  (55 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2015

  BOKES, Vladimír: Pierre Boulez est vivant

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 4

 • 2011

  BOKES, Vladimír: Reagujete : AD HŽ 3/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Borisa Lenka

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 2

 • 2010

  BOKES, Vladimír: Melos-Étos včera, dnes a zajtra

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 15

 • 2003

  BOKES, Vladimír: Opäť hudba bez hraníc

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 7 – 8, p. 6

 • 2000

  BOKES, Vladimír: V núdzi poznáš priateľa alebo Večery novej hudby s Bachom

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 17 – 18

 • 1988

  BOKES, Vladimír: Úvaha o komunikatívnosti

  Hudobný život, 1988, no. 14, p. 5

 • 1977

  BOKES, Vladimír: Možnosť sebarealizácie

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 3, p. 3

 • 1977

  BOKES, Vladimír: Bienále novej hudby

  Záhreb 1977

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 12, p. 8

 • 1976

  BOKES, Vladimír: Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 16, p. 3

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

 • 2016

  JAVORKA, Peter: Skica ku piesňovej tvorbe Vladimíra Bokesa

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 1 – 2, p. 2 – 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Poznámky ku komornej tvorbe Vladimíra Bokesa

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 363 – 368

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

  Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, 2008, Kraków, p. 239 – 245

Bibliography – Analyses of Works

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 34 – 37

 • 1998

  KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53 (Nachádzanie súvislostí súčasného diela)

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 21, p. 3, 11

 • 1975

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vladimír Bokes: Detský cyklus pre klavír, dielo 13

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 6, p. 2

 • 1973

  KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Vladimír Bokes: Dychové kvinteto

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 23, p. 5

Bibliography – Reviews

 • 2024

  HAVERDA, Andi Ray: Vychádza knižná autobiografia Mariána Vargu

  Nový Popular, 2024, year 17, no. 1, p. 18 – 20

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, year 19, no. 1 – 2, p. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 12, p. 5

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2019

  VACHOVÁ, Zuzana: Veľkú cenu SOZA si prevzal Vladimír Bokes

  Moja kultúra, 3. 10. 2019

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 15 – 17

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 6

 • 2019

  VACHOVÁ, Zuzana: Vladimír Bokes: Mladý skladateľ sa potrebuje búriť a hnevať

  Moja kultúra, 2019

 • 2017

  red.: Ceny Hudobného fondu 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 6

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Vladimír Bokes : Symphonies [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Vladimír Bokes

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 3

 • 2016

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 3 – 4, p. 26 – 29

 • 2016

  FERENČÍK, Peter Dan: Vladimír Bokes: Spokojnosť... spokojnosť s tým čo som urobil. Ten pocit je nezaplatiteľný...

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 1 – 2, p. 28 – 36

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci

  Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

 • 2013

  KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 55

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Primát komornej hudby

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 12 – 13

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 9

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia [Symfonický orchester VŠMU]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 3

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011. 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2010

  KOLÁŘ, Robert: V. Bokes: Študent kompozície má byť vo svojom odbore na čele vývoja [rozhovor]

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 11, p. 17 – 19

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Vladimír Bokes : Chamber Music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 55

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Súčasná hudba z Košíc

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 34 – 35

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 10

 • 2006

  HATRÍK, Juraj: Jubilanti... Vladimír Bokes

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 2, p. 30

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 10

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: "Bokesovský" koncert v Mirbachu

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 2, p. 19

 • 2001

  KRÁK, Egon: S hudobným skladateľom a pedagógom Vladimírom Bokesom

  Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 1, p. 92 – 98

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15. 12. 1992
  (III. dychové kvinteto)

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba vzdoru – s Vladimírom Bokesom

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 7, p. 9

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1985

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: X. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 3 – 4
  (Sonáta pre klarinet a klavír, op. 27; P. Drlička, klarinet, Alena Ulická, klavír)

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2
  (2. sonáta pre klavír, op. 29)

 • 1983

  DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 4
  (Osem kánonov pre dve flauty)

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 1

 • 1979

  -š-: Nová tvorba v Klariskách

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3
  (Na svoj spôsob, piesňový cyklus)

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
  (Línie pre 12 spevákov)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: V znamení premiér

  Hodnotíme otvárací koncert III. Týždňa novej slovenskej hudby

  Večerník, 21. 2. 1978, year 23, no. 37, p. 5

 • 1977

  MZ: Rozhovor nad pěti linkami

  Tvorba, 20. 4. 1977, Praha

 • 1976

  ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 11, p. 5

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
  (Nokturno pre flautu a gitaru)

 • 1975

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 23, p. 3

 • 1975

  Výborná reprezentácia

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 4, p. 2

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 17, p. 4

 • 1974

  KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Matiné mladých

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 8, p. 7

 • 1973

  ab: Superlatívy zo Solúna

  Prvé správy o zájazde opery SND do Grécka

  Večerník, 24. 10. 1973, Bratislava

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: Košické koncerty

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 8, p. 4

 • 1973

  MÉSÁROŠOVÁ, M.: Na čom pracujete?

  ...odpovedá skladateľ Vladimír Bokes, profesor Konzervatória

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 1, p. 2

 • 1972

  GRS: Na začiatku cesty

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 11, p. 4 – 5

 • 1971

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Predstavuje sa : Vladimír Bokes

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 23, p. 2

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 5, p. 4

 • 1970

  VAJDA, Igor: Noví absolventi VŠMU

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 4

 • 1970

  VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 2, p. 4

 • 1970

  Výsledky súťaže k 25. výročiu oslobodenia

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 5
  (Movimento)

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 1

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 1, 3

 • 1968

  ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 9 – 10, p. 442

x