2016

Ferenc Snétberger : In Concert [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 57

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, no. 7 – 8, p. 13

Personálna bibliografia

  • 2016

    Ferenc Snétberger : In Concert [recenzia CD]

    Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 57

Bibliografia

  • 2012

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život, 2012, no. 7 – 8, p. 13

x