20.06.

2014

Zdenka Fekiačová Skruteková: Psalm 121

for alto and guitar

First performances in Slovakia

Psalms by Slovak Composers, Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK

PERFORMERS: Terézia Kružliaková (ms), Miloš Slobodník (gui)

13.12.

2012

Ján Melíšek: Children's Fantasia

First performances in Slovakia

Ceremonial Hall of the Municipal Office, Detva, SK

PERFORMERS: Katarína Peťková (fl), Katarína Tučeková (vl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

10.05.

2012

Zdenka Fekiačová Skruteková: Prelude

for children's string orchestra

First performances in Slovakia

Ceremonial Hall of the Municipal Office, Detva, SK

PERFORMERS: Chamber orchestra of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva

10.05.

2012

Ján Melíšek: Variations on the Song "Kohútik jarabý"

First performances in Slovakia

Ceremonial Hall of the Municipal Office, Detva, SK

PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

30.04.

2012

Zdenka Fekiačová Skruteková: Inizio

First performances in Slovakia

State Opera, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)

27.05.

2011

Zdenka Fekiačová Skruteková: Laura's Night Dreams

Musical for children

First performances in Slovakia

Andrej Sládkovič Cultural Centre, Detva, SK

PERFORMERS: Chamber orchestra of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva, Zdenka Fekiačová Skruteková (dir.)

13.04.

2011

Zdenka Fekiačová Skruteková: Pod oblôčkom záhradečka

for soprano and piano

First performances in Slovakia

Concert Hall of the J. Rosinský Elementary School of Art, Nitra, SK

PERFORMERS: Jozefína Sihelská (s), Andrea Ľalíková (pf)

12.

2010

Zdenka Fekiačová Skruteková: Vločka-Striebroočka

First performances in Slovakia

Ceremonial Hall of the Municipal Office, Detva, SK

PERFORMERS: Pupils of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva, Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

29.04.

2010

Zdenka Fekiačová Skruteková: Three Witches

Musical for children

First performances in Slovakia

Jozef Gregor Tajovský Theatre, Zvolen, SK

PERFORMERS: Chamber orchestra of the Elementary School of Art Zvolen, Júlia Miščíková (dir.)

20.04.

2010

Zdenka Fekiačová Skruteková: Elevato

for vibraphone, xylophone and percussion

First performances in Slovakia

Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Michal Bartánus (bat), Marek Bednarčík (bat)

20.04.

2010

Marián Gregor: Fantázia a passacaglia

First performances in Slovakia

Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

20.04.

2010

Zdenka Fekiačová Skruteková: Sonáta

First performances in Slovakia

Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Denisa Kuviková (sxa), Milan Maťaš (cb), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

2009

Zdenka Fekiačová Skruteková: Squeal Story

Musical for children

First performances in Slovakia

K-Club, Detva, SK

PERFORMERS: Pupils of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva

02.12.

2008

Marián Gregor: Adventná fantázia

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Renáta Rošková (fl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf), Zuzana Hutníková (vn), Michal Oťapka (vn), Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc)

02.12.

2008

Zdenka Fekiačová Skruteková: Piesne na texty Rudolfa Dilonga

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Mária Sedlárová (s), Peter Koneval (cl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

12.05.

2008

Ján Králik: Trio

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Vejana Faboková (ob), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

12.05.

2008

Zdenka Fekiačová Skruteková: Vánok

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Dana Demeová Zakhariya (pf)

2008

Katarína Máliková: Mon preférerer, Allons Donc!

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

2007

Zdenka Fekiačová Skruteková: Večné trvanie

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Michal Dobiáš (fg)

15.05.

2006

Katarína Koreňová: Variácie na tému ľudovej piesne „Čo sa stalo tejto noci v bráne“

First performances in Slovakia

Concert Hall of the Academy of Arts, Banská Bystrica, SK

PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

1986

First performances in Slovakia

 • 20.06.

  2014

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Psalm 121

  for alto and guitar

  First performances in Slovakia

  Psalms by Slovak Composers , Concert Hall Klarisky , Bratislava , SK

  PERFORMERS: Terézia Kružliaková (ms), Miloš Slobodník (gui)

 • 13.12.

  2012

  Ján Melíšek: Children's Fantasia

  First performances in Slovakia

  Ceremonial Hall of the Municipal Office , Detva , SK

  PERFORMERS: Katarína Peťková (fl), Katarína Tučeková (vl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 10.05.

  2012

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Prelude

  for children's string orchestra

  First performances in Slovakia

  Ceremonial Hall of the Municipal Office , Detva , SK

  PERFORMERS: Chamber orchestra of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva

 • 10.05.

  2012

  Ján Melíšek: Variations on the Song "Kohútik jarabý"

  First performances in Slovakia

  Ceremonial Hall of the Municipal Office , Detva , SK

  PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 30.04.

  2012

  Zdenka Fekiačová SkrutekováInizio

  First performances in Slovakia

  State Opera , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)

 • 27.05.

  2011

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Laura's Night Dreams

  Musical for children

  First performances in Slovakia

  Andrej Sládkovič Cultural Centre , Detva , SK

  PERFORMERS: Chamber orchestra of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva, Zdenka Fekiačová Skruteková (dir.)

 • 13.04.

  2011

  Zdenka Fekiačová SkrutekováPod oblôčkom záhradečka

  for soprano and piano

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the J. Rosinský Elementary School of Art , Nitra , SK

  PERFORMERS: Jozefína Sihelská (s), Andrea Ľalíková (pf)

 • 30.11.

  2010

  Zdenka Fekiačová SkrutekováVločka-Striebroočka

  First performances in Slovakia

  Ceremonial Hall of the Municipal Office , Detva , SK

  PERFORMERS: Pupils of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva, Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 29.04.

  2010

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Three Witches

  Musical for children

  First performances in Slovakia

  Jozef Gregor Tajovský Theatre , Zvolen , SK

  PERFORMERS: Chamber orchestra of the Elementary School of Art Zvolen, Júlia Miščíková (dir.)

 • 20.04.

  2010

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Elevato

  for vibraphone, xylophone and percussion

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Michal Bartánus (bat), Marek Bednarčík (bat)

 • 20.04.

  2010

  Marián GregorFantázia a passacaglia

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 20.04.

  2010

  Zdenka Fekiačová SkrutekováSonáta

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the J. L. Bella Conservatory , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Denisa Kuviková (sxa), Milan Maťaš (cb), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 30.11.

  2008

  Zdenka Fekiačová Skruteková: Squeal Story

  Musical for children

  First performances in Slovakia

  K-Club , Detva , SK

  PERFORMERS: Pupils of the S. Stračina Elementary School of Art in Detva

 • 02.12.

  2008

  Marián GregorAdventná fantázia

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Renáta Rošková (fl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf), Zuzana Hutníková (vn), Michal Oťapka (vn), Andrej Krajčovič (vl), Branislav Bielik (vc)

 • 02.12.

  2008

  Zdenka Fekiačová SkrutekováPiesne na texty Rudolfa Dilonga

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Mária Sedlárová (s), Peter Koneval (cl), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 12.05.

  2008

  Ján KrálikTrio

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Vejana Faboková (ob), Branislav Bielik (vc), Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 12.05.

  2008

  Zdenka Fekiačová SkrutekováVánok

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Dana Demeová Zakhariya (pf)

 • 30.11.

  2007

  Katarína MálikováMon preférerer, Allons Donc!

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

 • 30.11.

  2006

  Zdenka Fekiačová SkrutekováVečné trvanie

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Michal Dobiáš (fg)

 • 15.05.

  2006

  Katarína KoreňováVariácie na tému ľudovej piesne „Čo sa stalo tejto noci v bráne“

  First performances in Slovakia

  Concert Hall of the Academy of Arts , Banská Bystrica , SK

  PERFORMERS: Zdenka Fekiačová Skruteková (pf)

x