Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2011

  GLOCKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba v diele Igora Dibáka a Vojtecha Didiho

  Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3, 2011, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 71 – 97

 • 2006

  GLOCKOVÁ, Mária: Folklórne prejavy v liturgickom svete Vojtecha Didiho alebo Stretnutie s liturgiou ľudského ducha

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 87 – 93

 • 2006

  MICHALOVÁ, Eva: Missa Novisoliensis Vojtecha Didiho a Veni Sancte Ivana Hrušovského

  Modlitba v umení, 2006, p. 285 – 288
  (Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela)

 • 2005

  ČERVENÁ, Ľudmila: Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí

  Slovenská hudba, 2005, year 31, no. 3 – 4, p. 392 – 400

 • 2005

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba pre deti Vojtecha Didiho

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 105 – 109

 • 1996

  MELICHER, Alexander: Zborová tvorba hudobného skladateľa Vojtecha Didiho

  Cantus choralis Slovaca. Zborník z konferencie, 1996, Banská Bystrica, p. 136 – 138

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka

  Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 6 – 40

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 4, p. 9

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Premiéra na Radnici [Päť sĺz pre violu a alt]

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 11

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Nová tvorba z mesta pod Urpínom

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 8

 • 2007

  HOLKA, Peter: Kľúč od kráľovstva hudby : stretnutie s hudobným skladateľom a dirigentom Vojtechom Didim

  Učiteľské noviny, 2007, no. 2, p. 9 – 10

 • 1992

  (rs): Vojtech Didi, skladateľ

  Národná obroda, 8. 12. 1992, no. 289, p. 7

x