Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1994

  KEREKANIČ, Miroslav: S bravúrou jemu vlastnou. Jubilant a dirigent Albert Hrubovčák medzi dychovkármi

  Ozveny Karpát, 1994, p. 6

 • -1

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 20 – 24

 • -1

  TICHÝ, Stanislav: Pocta Bohdanovi Warchalovi

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 7

 • -1

  ŠUBA, Andrej: Jeseň so Solamente naturali

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 4

 • -1

  BERÁTS, Juraj: Apolloopera - zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky"

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 4

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 6

 • -1

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 21

 • -1

  HORKAY, Tomáš: Koncerty SF

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 2, p. 14

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Nedeľné matiné

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 5, p. 28

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Hrubovčák – Štefko

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 8, p. 4

 • -1

  JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 4, p. 4

 • -1

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 8, p. 4

 • -1

  BERGER, Igor: Slovo mali mladí

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 9, p. 3

 • -1

  LINNOVÁ, Katarína: Pozaunový recitál

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 1, p. 3

 • -1

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Interpretačná súťaž SSR ´87

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 1, p. 1

x