2022

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fujary a píšťaly I. diel

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 39
(recenzia knihy)

2010

KOVAČOVIČ, Igor: Pocta Ladislavovi Lengovi

Slovenské národné noviny, 2010, Matica slovenská, Martin, year 21 (25), no. 45, p. 10

2010

kol.: PhDr. Ladislav Leng, CSc.

Spomienková slávnosť z príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia, Poltár, 8. októbra 2010

Lučenec
(bulletin, Pamätný list, kolektív autorov, Novohradské osvetové stredisko, Lučenec)

1998

MÓŽI, Alexander: Ladislav Leng, priekopník slovenskej etnoorganológie

Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 14 – 15, p. 13

1995

ŠVEHLÁK, Svetozár: Cudzinci už objavujú kultúru našich predkov

Národná obroda, 1995, Bratislava, year 6, no. 268 (20. 11.), p. 8

1993

DÚŽEK, Stanislav: Ladislav Leng

Osobnosť slovenskej etnomuzikológie

Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 16, p. 2

1993

LENG, Ladislav: Slovenské hudobné nárečia

Základná orientácia v hudobno-nárečových oblastiach Slovenska

National Cultural Centre, Bratislava
(68 s., 1. vyd.)

1990

DEMO, Ondrej: K nedožitým šesťdesiatinám

Rytmus, 1990, year 41, no. 11, p. 5

1990

ELSCHEK, Oskár: K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 7

1984

LENG, Ladislav (zost.) a kol.: Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska

Institute of Culture, Bratislava
(304 s., 1. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

1973

LENG, Ladislav: Niekoľko slov na záver

Ľudová hudba v rozhlase 3, 1973, Czechoslovak Radio, Bratislava
(47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely. Úvodné slovo: František Braniš)

1973

LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí západného Slovenska

Institute of Culture, Bratislava
(75 s., 1. vyd.)

1973

ŠVEHLÁK, Svetozár: Za Ladislavom Lengom

Smena, 1973, Bratislava, no. (22. 8.), p. 6

1973

LENG, Ladislav – MÓŽI, Alexander: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre

Comenius University in Bratislava, Bratislava
(1973 - 1. vyd., 313 s., 1977 - 2. vyd., 315 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

1973

FEDOR, Viliam: Za Ladislavom Lengom

Hudební nástroje, 1973, year 10, no. 4, p. 131

1973

LENG, Ladislav: Prix de musique folklorique de Radio Bratislava

Ľudová hudba v rozhlase 3, 1973, Czechoslovak Radio, Bratislava, year 3
(47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely)

1973

LENG, Ladislav: Výstava Hudba deťom v Bratislave

Hudební nástroje, 1973, year 10, no. 1

1972

LENG, Ladislav: Prix de musique folklorique ’72

Rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru

Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4

1972

LENG, Ladislav – FEDOR, Viliam: Záver

Elaborát o súčasných problémoch hudobnej výchovy, 1972, Slovak Society for Music Education, Slovak Composers Union, Bratislava
(89 s., 1. vyd.)

1972

LENG, Ladislav: Východná 1972

19. ročník folklórneho festivalu

Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4, no. 4

1971

LENG, Ladislav: Ľudová hudba Zubajovcov

Musicologica Slovaca, 1971, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 3, p. 25 – 140

1971

LENG, Ladislav: Malí muzikanti

Institute of Culture, Bratislava
(39 s., 1. vyd.)

1971

LENG, Ladislav: Na úvod. Predslov

Problémy a perspektívy hudobnej výchovy na základnej deväťročnej škole. Zborník štúdií, 1971, Slovak Society for Music Education, Bratislava
(148 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie, zv. 2)

1970

LENG, Ladislav: Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu

Slovak Society for Music Education, Bratislava, Praha
(360 s., 1. vyd., Česká společnost pro hudební výchovu)

1969

LENG, Ladislav: Piesňový zemepis – Kysuce

Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, 1969, State Pedagogical Publishing House, Praha, year 1, no. 2

1969

LENG, Ladislav: Piesňový zemepis

Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, 1969, State Pedagogical Publishing House, Praha, year 1, no. 1

1969

LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska

Institute of Culture, Bratislava
(92 s., 1. vyd.)

1969

LENG, Ladislav: Hráme na fujare

Martin, Banská Bystrica
(105 s., 1969 - 1. vyd., Nadas, Martin, 1970 - 2. vyd., Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica)

1968

LENG, Ladislav: Rejdovská svadba

Folklórne pásmo z východogemerskej obce Rejdová

Hudba, spev, tanec. Časopis pre hudobné, spevácke a tanečné súbory ľudovej umeleckej tvorivosti, 1968, Obzor, Bratislava, no. 2

1967

LENG, Ladislav: Slovenské ľudové hudobné nástroje

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(301 s., 1. vyd., príloha 1 gramoplatňa)

1966

LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí stredného Slovenska

Institute of Culture, Bratislava
(92 s., 1. vyd.)

1964

LENG, Ladislav: Začiatky zvukovej fixácie slovenskej ľudovej hudby

Zborník, 1964 – 1965, 1968, Strážnice

1964

LENG, Ladislav – SEDLICKÝ, Tibor: Hudobná výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(1964 - 1. vyd., 187 s., 1972 - 2. vyd., 187 s., 1974 - 3. vyd., 185 s., 1977 - 4. vyd., 181 s.)

1964

LENG, Ladislav: Slovenské hudobné nárečia

Institute of Culture, Bratislava
(40 s., 1. vyd.)

1963

KANTOR, Štefan – LENG, Ladislav: Hudobná výchova s metodikou pre 1. ročník pedagogických škôl

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(303 s., 1. vyd., Štefan Kantor - spracoval hudobnú teóriu s piesňovým materiálom, Ladislav Leng - spracoval ľudovú pieseň a dejiny hudby)

1962

LENG, Ladislav: Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(kandidátska dizertačná práca)

1961

FEDOR, Viliam – LENG, Ladislav: Hudobná výchova pre 6. ročník základnej deväťročnej školy

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(1961 - 1. vyd., 141 s., 1964 - 2. vyd., 141 s., 1969 - 3. vyd., 97 s., 1971 - 4. vyd., 103 s., 1973 - 5. vyd., 103 s., 1976 - 6. vyd., 102 s.)

1961

LENG, Ladislav: Slovenský hudobný folklór

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(176 s., 1. vyd., Dočasné vysokoškolské učebnice)

1960

LENG, Ladislav: Spevy a tance z Myjavy

(podľa ľudovej hudby Samka Dudíka)

Institute of Culture, Bratislava
(1. vyd.)

1960

LENG, Ladislav: Škola hry na fujaru

Institute of Culture, Bratislava
(1. vyd.)

1958

LENG, Ladislav: Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje, 1. časť

Slovak House of Folk Art Production, Bratislava
(41 s., 1. vyd.)

1958

FEDOR, Viliam – LENG, Ladislav: Intonácia a sluchová analýza

Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(1958 - 1. vyd., 201 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty, 1963 - 2. vyd., 181 s., 1965 - 3. vyd., Bratislava, Osvetový ústav, 1967 - 4. vyd., 179 s., Bratislava, Panton)

1958

TVRDOŇ, Jozef – LENG, Ladislav: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby

Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1957

LENG, Ladislav: Slovenský ľudový spev a ľudová hudba

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(330 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personal bibliography – Books

 • 1993

  LENG, Ladislav: Slovenské hudobné nárečia

  Základná orientácia v hudobno-nárečových oblastiach Slovenska

  National Cultural Centre, Bratislava
  (68 s., 1. vyd.)

 • 1967

  LENG, Ladislav: Slovenské ľudové hudobné nástroje

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (301 s., 1. vyd., príloha 1 gramoplatňa)

 • 1964

  LENG, Ladislav: Slovenské hudobné nárečia

  Institute of Culture, Bratislava
  (40 s., 1. vyd.)

 • 1962

  LENG, Ladislav: Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (kandidátska dizertačná práca)

 • 1958

  LENG, Ladislav: Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje, 1. časť

  Slovak House of Folk Art Production, Bratislava
  (41 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1973

  LENG, Ladislav: Niekoľko slov na záver

  Ľudová hudba v rozhlase 3, 1973, Czechoslovak Radio, Bratislava
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely. Úvodné slovo: František Braniš)

 • 1972

  LENG, Ladislav – FEDOR, Viliam: Záver

  Elaborát o súčasných problémoch hudobnej výchovy, 1972, Slovak Society for Music Education, Slovak Composers Union, Bratislava
  (89 s., 1. vyd.)

 • 1971

  LENG, Ladislav: Ľudová hudba Zubajovcov

  Musicologica Slovaca, 1971, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 3, p. 25 – 140

 • 1971

  LENG, Ladislav: Na úvod. Predslov

  Problémy a perspektívy hudobnej výchovy na základnej deväťročnej škole. Zborník štúdií, 1971, Slovak Society for Music Education, Bratislava
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie, zv. 2)

 • 1970

  LENG, Ladislav: Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu

  Slovak Society for Music Education, Bratislava, Praha
  (360 s., 1. vyd., Česká společnost pro hudební výchovu)

 • 1964

  LENG, Ladislav: Začiatky zvukovej fixácie slovenskej ľudovej hudby

  Zborník, 1964 – 1965, 1968, Strážnice

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 1973

  LENG, Ladislav – MÓŽI, Alexander: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre

  Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (1973 - 1. vyd., 313 s., 1977 - 2. vyd., 315 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

 • 1971

  LENG, Ladislav: Malí muzikanti

  Institute of Culture, Bratislava
  (39 s., 1. vyd.)

 • 1969

  LENG, Ladislav: Hráme na fujare

  Martin, Banská Bystrica
  (105 s., 1969 - 1. vyd., Nadas, Martin, 1970 - 2. vyd., Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica)

 • 1964

  LENG, Ladislav – SEDLICKÝ, Tibor: Hudobná výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (1964 - 1. vyd., 187 s., 1972 - 2. vyd., 187 s., 1974 - 3. vyd., 185 s., 1977 - 4. vyd., 181 s.)

 • 1963

  KANTOR, Štefan – LENG, Ladislav: Hudobná výchova s metodikou pre 1. ročník pedagogických škôl

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (303 s., 1. vyd., Štefan Kantor - spracoval hudobnú teóriu s piesňovým materiálom, Ladislav Leng - spracoval ľudovú pieseň a dejiny hudby)

 • 1961

  FEDOR, Viliam – LENG, Ladislav: Hudobná výchova pre 6. ročník základnej deväťročnej školy

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (1961 - 1. vyd., 141 s., 1964 - 2. vyd., 141 s., 1969 - 3. vyd., 97 s., 1971 - 4. vyd., 103 s., 1973 - 5. vyd., 103 s., 1976 - 6. vyd., 102 s.)

 • 1961

  LENG, Ladislav: Slovenský hudobný folklór

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (176 s., 1. vyd., Dočasné vysokoškolské učebnice)

 • 1960

  LENG, Ladislav: Spevy a tance z Myjavy

  (podľa ľudovej hudby Samka Dudíka)

  Institute of Culture, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1960

  LENG, Ladislav: Škola hry na fujaru

  Institute of Culture, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1958

  FEDOR, Viliam – LENG, Ladislav: Intonácia a sluchová analýza

  Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (1958 - 1. vyd., 201 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty, 1963 - 2. vyd., 181 s., 1965 - 3. vyd., Bratislava, Osvetový ústav, 1967 - 4. vyd., 179 s., Bratislava, Panton)

 • 1958

  TVRDOŇ, Jozef – LENG, Ladislav: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby

  Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

 • 1957

  LENG, Ladislav: Slovenský ľudový spev a ľudová hudba

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (330 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personal bibliography – Editorial Work

 • 1984

  LENG, Ladislav (zost.) a kol.: Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska

  Institute of Culture, Bratislava
  (304 s., 1. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

 • 1973

  LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí západného Slovenska

  Institute of Culture, Bratislava
  (75 s., 1. vyd.)

 • 1969

  LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska

  Institute of Culture, Bratislava
  (92 s., 1. vyd.)

 • 1966

  LENG, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí stredného Slovenska

  Institute of Culture, Bratislava
  (92 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1973

  LENG, Ladislav: Prix de musique folklorique de Radio Bratislava

  Ľudová hudba v rozhlase 3, 1973, Czechoslovak Radio, Bratislava, year 3
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely)

 • 1973

  LENG, Ladislav: Výstava Hudba deťom v Bratislave

  Hudební nástroje, 1973, year 10, no. 1

 • 1972

  LENG, Ladislav: Východná 1972

  19. ročník folklórneho festivalu

  Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4, no. 4

 • 1972

  LENG, Ladislav: Prix de musique folklorique ’72

  Rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru

  Hudobný život, 1972, Bratislava, year 4

 • 1969

  LENG, Ladislav: Piesňový zemepis – Kysuce

  Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, 1969, State Pedagogical Publishing House, Praha, year 1, no. 2

 • 1969

  LENG, Ladislav: Piesňový zemepis

  Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, 1969, State Pedagogical Publishing House, Praha, year 1, no. 1

 • 1968

  LENG, Ladislav: Rejdovská svadba

  Folklórne pásmo z východogemerskej obce Rejdová

  Hudba, spev, tanec. Časopis pre hudobné, spevácke a tanečné súbory ľudovej umeleckej tvorivosti, 1968, Obzor, Bratislava, no. 2

Bibliography

 • 2010

  KOVAČOVIČ, Igor: Pocta Ladislavovi Lengovi

  Slovenské národné noviny, 2010, Matica slovenská, Martin, year 21 (25), no. 45, p. 10

 • 2010

  kol.: PhDr. Ladislav Leng, CSc.

  Spomienková slávnosť z príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia, Poltár, 8. októbra 2010

  Lučenec
  (bulletin, Pamätný list, kolektív autorov, Novohradské osvetové stredisko, Lučenec)

 • 1998

  MÓŽI, Alexander: Ladislav Leng, priekopník slovenskej etnoorganológie

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 14 – 15, p. 13

 • 1995

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Cudzinci už objavujú kultúru našich predkov

  Národná obroda, 1995, Bratislava, year 6, no. 268 (20. 11.), p. 8

 • 1993

  DÚŽEK, Stanislav: Ladislav Leng

  Osobnosť slovenskej etnomuzikológie

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 16, p. 2

 • 1990

  DEMO, Ondrej: K nedožitým šesťdesiatinám

  Rytmus, 1990, year 41, no. 11, p. 5

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár: K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 7

 • 1973

  FEDOR, Viliam: Za Ladislavom Lengom

  Hudební nástroje, 1973, year 10, no. 4, p. 131

 • 1973

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Za Ladislavom Lengom

  Smena, 1973, Bratislava, no. (22. 8.), p. 6

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fujary a píšťaly I. diel

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 39
  (recenzia knihy)

x