Personálna bibliografia

 • 1996

  Symbol i.

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 196 – 200

 • 1996

  Mýtus obrov sa rozpadá!?

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 136 – 140

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11
  (Portrét)

 • 2018

  FUJAK, Július: Nielen o abrahámovinách Experimentálneho štúdia

  Vis à vis, 2018, , Vlna, Bratislava, p. 51 – 58

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2014

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, year 11, no. 3 – 4, p. 8 – 10

 • 2014

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, year 11, no. 3 – 4, p. 8 – 10

Bibliografia

 • 1996

  BÁZLIK, M. – ĎURIŠ, J. – GODÁR, V.: Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 215 – 246

 • 1996

  kol.: Slovenská elektroakustická hudba

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2

 • 1995

  ZAJÍČEK, L.: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics


  (Diss. San Jose State University)

 • 1994

  KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994. Osobní slovník

  Ostrava, p. 39 – 40

x