• 2021

  ONE HUNDRED YEARS WITH THE SLOVAK TEACHERS' CHOIR

  CD R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Three Slovak Folk Songs ESD 74 – What´s the News

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Listen, Listen

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Three East-Slovak Folk Songs

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Two Recruit Songs

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis Op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: From the Book of Psalms

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2020

  SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR : SLOVAK CHORAL MUSIC

  CD - Slovak Philharmonic SLF 0038-2-231

  1. Eugen Suchoň: About Mountains Op. 8 ESD 67

   Pavol Oravec (t), Ľubomír Popik (b), Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  2. Viliam Gräffinger: Slovak Ballads

   Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Katarína Turnerová (ar), Peter Kosorín, jr. (bat), Kiril Stoyanov (bat), Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  4. Peter Cón: Amor vincit omnia

   Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

   Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  6. Egon Krák: Ave Regina coelorum

   Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

  7. Jevgenij Iršai: Epigraphs

   Henrieta Lednárová (s), Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (dir.)

 • 2019

  WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY

  CD - Hevhetia HV-0180-2-331

  1. Witold Lutosławski: Dance Preludes

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals

   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2012

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song

   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71

   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71

   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Amoebas

   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41

   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Concerto

   Jozef Luptáčik st. (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symphony No. 2 "Heroic" – Fight

   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43

   Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo

   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia

   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Scherzo

   Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonata for Cello

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Solo For Piano

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2009

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: That Slovak Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: I Would Sing

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: To My Dear One

   Eduard Čisár (t), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Ľubica Orgonášová (s), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Blow, Wind ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Four Slovak Folk Songs for mixed choir and piano

   Lúčnica Choir, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: My Native Country Op. 19b

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorphoses of Beauties

   Lúčnica Choir, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Odes – Hymn (for two female choirs and male choir)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Choirplay

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fugue

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: To My Dear One

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Wedding Songs

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

 • 2004

  THE MIXED CHOIR TIRNAVIA : THE 20TH CENTURY SLOVAK CHORAL MUSIC

  CD - Slovart SR-0054

  1. Ivan Hrušovský: Macek has gone

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Love Songs

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Songs from the Gemer Region

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá

   Lenka Demovičová (s), The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  7. Ivan Hrušovský: The Cold Winds Blew in the Valley

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Three Slovak Folk Songs ESD 74 – Dziny, dziny

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  9. Ján Cikker: Three Slovak Folk Songs – Beyond the Mountains and Lowlands

   Lenka Demovičová (s), The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  12. Peter Cón: The Dear Went to Plough

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  13. Ilja Zeljenka: Bagatelles

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  14. Peter Cón: Tempus

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  16. Ivan Hrušovský: Three Etudes for mixed choir – Rhythm

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23

   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

 • 2000

  BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

  CD - Discant DK-0054-2 231

  1. Michael Haydn:

   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum

   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  4. André Caplet: Sanctus

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  5. Benjamin Britten: Procession

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  6. Béla Bartók: Wandering

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  7. Paraškev Chadžijev: Festival Waltz

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  8. Nakato Jošinoo: Song of Happy Children

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  9. Kabalevskij Dmitrij: Good Night

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  10. Klement Slavický: Spring Carousel

   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  11. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  12. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  13. Eugen Suchoň: In March ESD 90 – Swallow

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  14. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  15. Ladislav Burlas: Golden Leaves Are Falling

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  16. Oto Ferenczy: Children's Pictures

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  17. Jaroslav Křička: Lullaby from the Hermitage

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  18. Tibor Andrašovan: Winter in a Village

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  19. Tibor Andrašovan: Winter in a Village

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

 • 1994

  CLASSICAL MUSIC VOL. 3

  CD - Opus OP 0007 2 131

  1. Manuel de Falla: 7 Spanish Songs

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  2. Oto Ferenczy: Three Poems from Stepan Shchipachev – Poem of a Philandering Wind

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  3. Georges Bizet: Habanera from the opera Carmen

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  4. Paul McCartney: Nurse's Aria from the Liverpool Oratorio

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  5. Andrew Lloyd Webber: (Memory (from the musical Cats)

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Five songs

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  7. Anton Rubinstein: Ballad "Pered voevodoy molea on stoit"

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  8. Fiodor Keneman: Ballad "Kak korol šiol na vojnu"

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  9. D. Stolypin: Song "Dva velikana"

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  10. Jacques Ibert: Four Songs Don Quichotte

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  11. Eugen Suchoň: Chief Sheperd`s Songs ESD 43

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

 • 1984

  OTO FERENCZY

  LP - Opus 9112 1558

  1. Oto Ferenczy: The Northern Star

   Peter Mikuláš (br), Slovak Philharmonic Choir, Štefan Klimo (zbm.), Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti

   Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0755

  1. Vladimír Bokes: Concerto for piano and orchestra No. 1, op. 21

   Stanislav Zamborský (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Music for Violin and Orchestra

   Peter Michalica (vn), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Overture

   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1977

  ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY

  LP - Opus 9111 0500

  1. Alexander Moyzes: Poetic Suite op. 35

   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)

  2. Oto Ferenczy: Sonata

   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová

 • 1977

  FEBRUÁROVÁ

  LP - Opus 9110 0586

  1. Oto Ferenczy: Prologue

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Milan Novák: Cross Our Time

   Róbert Szücs (br), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Alexander Moyzes: The February, Op. 48

   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1975

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43

   Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo

   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia

   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Finale

   Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonata for Flute

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Solo For Piano

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1973

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Dance Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: To the Executed

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Forward, Friends

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Three Choirs – A Falcon Flew (CM)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: My Native

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

 • 1970

  SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  LP - Supraphon 1 10 0482

  1. Oto Ferenczy: Partita

   Bohuslav Martinů Chamber Orchestra, Otakar Trhlík (dir.)

  2. Ján Cikker: Dramatic Phantasy

   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Ouverture concertante

   Orchestra of the National Theatre in Prague, Zdeněk Košler (dir.)

 • 1967

  OTO FERENCZY, ALEXANDER MOYZES, ŠIMON JUROVSKÝ

  LP - Supraphon 0 11 0228

  1. Oto Ferenczy: Sonata

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

  2. Alexander Moyzes: Poetic Suite op. 35

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

  3. Šimon Jurovský: Romanca

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

 • 1964

  SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA

  LP - Supraphon SV 8234

  1. Andrej Očenáš: Concertino Op. 27

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Oto Ferenczy: String Quartet No. 1

   The Janáček Quartet

 • 1962

  JÁN CIKKER, OTO FERENCZY

  LP - Supraphon DV 5772

  1. Ján Cikker: Symfonietta Op. 16 No. 1

   Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Oto Ferenczy: Serenade

   František Schmidt (fl), Rudolf Červenka (cl), Lubomír Scháněl (fg), Jaroslav Klika (ar), Vojtech Gabriel (vn), Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)

x