1998

Castle on the Black Rock

1997

Little Sparrow Mojček

Children's opera

1996

Around the Tatras

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

1996

Vlachiko

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

1996

Alive in Bystrica

Obsadenie: vv, CM

1996

Kade ja chodieval

Obsadenie: b, orch

1996

Around the Tatras

Obsadenie: pf4m

1995

People and Birds

Obsadenie: CM

1994

Slovak Duets

Obsadenie: 2v/CF, pf

1994

Slovak Duets

Obsadenie: 2vf/CF, orch: fl, ob, cl, fg, 2ar, archi

1994

On Amours

Obsadenie: CMa

1994

The Rings of a Tree (Slovakia in Dance)

1993

Slovak Bethlehem Op. 3

Obsadenie: vv, CM, org

1993

Our Majorettes

Obsadenie: orch

1992

Saint Gorazd

Obsadenie: b, CM

1992

Silent Waters

Obsadenie: ms, pf

1992

Christmas at School

Obsadenie: CB

1992

Christmas in the Church

Obsadenie: CM, org

1992

Christmas in the Mountains

Obsadenie: CF

1992

To Dear Little Jesus

Obsadenie: CB

1992

Vŕšky okopneli op. 8

Obsadenie: CB

1991

Three Songs from "Záhorie" Region

1991

Songs of Recruits

Obsadenie: br, orch

1991

Four Songs from the “Záhorie” Region

Obsadenie: t, orch

1991

The Shah and Sheherazade

1990

When I Will Leave Pazov

Obsadenie: vn, orch

1990

Girls from Pazov

Obsadenie: CF, orch

1989

Music to the “Spartakiáda”

Obsadenie: orch

1989

The “Myjava” Variations

Obsadenie: cl, orch

1988

Three Hunting Songs

Obsadenie: CMa

1988

Terchová, Terchová

Obsadenie: vv, CM, archi

1987

Dance from “Podhalie” Region

Obsadenie: orch

1987

Below the Pine Forest

Obsadenie: crm, orch

1987

Christmas Game

Obsadenie: CB, bu, trg, cmp

1987

Z tej doliny na tú

Obsadenie: fu, folkb

1987

Tri starodávne z Dúbrav

Obsadenie: folkb

1987

Švihrovská

Obsadenie: vn, folkb

1987

Keď sa Janík do vojny bral

Obsadenie: b, folkb

1987

Ej, tá píšťalôčka

Obsadenie: fsch, orch

1987

Ej, fujarôčka moja

Obsadenie: fu, folkb

1987

Cimbalista zo Spiša

Obsadenie: zmb, archi

1987

Bola som ja, bola

Obsadenie: v, folkb

1987

Z vŕšku do doliny

Obsadenie: C+(fsch, fu)

1987

Za valáškom

Obsadenie: fsch, v, orch

1987

Old Shepherd Am I

Obsadenie: fu, orch

1987

Constantine and Methodius

Obsadenie: s, a, t, b, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, xlf, cpl, vbf, pf, archi

1986

The Little Shepherd with a Whistle

Obsadenie: fl, ar

1986

I Lost My Sheep

Obsadenie: br, orch

1986

Dance from the “Zemplín” Region

Obsadenie: orch

1986

Memory

Obsadenie: vn, pf

1986

Ej, zahoreli zore

Obsadenie: 2v, CM, folkb

1986

Ďaleká paseka

Obsadenie: 2v, CF, folkb

1985

Lark, Carry the Song

Obsadenie: CM

1984

Veje vietor – Janíčko žltovlas

Obsadenie: v, folkb

1984

A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

Obsadenie: v, folkb

1984

Mothers From Čierny Balog

Obsadenie: KD

1984

Toccata

Obsadenie: pf

1983–1984

Homecoming

TV opera

1983

Beneath the mountain of Ždiarska vidla

A medley of highlander's songs.

1983

Partita romantica per piano solo

Obsadenie: pf

1981

Flying Machines In Slovakia From The Year 700 To 1918

Obsadenie: KD

1981

Three Songs from the “Záhorie” Region Op. 11

Obsadenie: v, pf

1981

Three Songs from the “Záhorie” Region Op. 9

Obsadenie: v, orch

1979

MVS I, II

Obsadenie: KD

1979

Our Children

Obsadenie: KD

1979

Echoes from the Rebel Mountains

Obsadenie: spk, s, t, orch

1978

Valaská postava

Obsadenie: vm, fsch, zmb, archi

1978

Legend of Jánošík

Obsadenie: CM, orch

1978

The Radvaň Fair

Obsadenie: CM, orch

1978

World of Mária Turková

Obsadenie: KD

1978

It's Raining, My Shirt Will Get Wet

Obsadenie: CM, orch

1978

About Girl, Mother and Granny

Obsadenie: CM

1978

No

Obsadenie: DH

1978

A Man - Master Of Element

Obsadenie: KD

1977

Views to History

Obsadenie: KD

1976

Souvenir from Slovakia

Obsadenie: KD

1976

Ten Percent of Hope

Obsadenie: DH

1975

Meeting

Obsadenie: DH

1975

Tin...

Obsadenie: KD

1975

Sebechlebskí hudci

Obsadenie: DH

1974

Environment - rivers are dyeing

Obsadenie: KD

1974

New Programme AVS I, II, III

Obsadenie: KD

1974

Praise Of Wooden Houses And Beauty Of Wood

Obsadenie: KD

1974

The Way of Women

Obsadenie: DH

1974

Dialogues

Obsadenie: CF

1973

The “Očová” Pastoral

Obsadenie: DH

1973

Socialistic Slovakia

Obsadenie: KD

1973

A Long Way

Obsadenie: KD

1971

The Gentry is Having a Party

Obsadenie: DH

1971

Exceptional Exercise

Obsadenie: KD

1971

Zlozor

Obsadenie: DH

1971

P. Bielik

Obsadenie: KD

1971

On a Spring Sunday

Obsadenie: CM, orch

1970

Flowers and the Breeze

Obsadenie: CF

1970

Herodes and Herodias

1970

The Harvest Adventure

1969

By Važec Op. 8

Obsadenie: vv, CM, orch

1968

Scything under Rozsutec

Obsadenie: CM, orch

1968

Marína Havranová

1967

Cyrano de Bergerac

Obsadenie: orch, cmb

1967

One Year in the village

Obsadenie: DH

1966

Master Executioner

Obsadenie: DH

1966

Roztrhla sa hudáčkovi struna

Obsadenie: STv

1965

Eye for Eye

Obsadenie: DTv

1965

Icarus

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi

1965

Solstice Celebrations

Obsadenie: CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi

1964

“Jánske” Songs Op. 5

Obsadenie: CF

1964

Ballad about Vojto´s Marina

Obsadenie: DTv

1963

Jánošík II.

Obsadenie: DH

1963

Legend about Bandits

Obsadenie: KD

1963

Mountain Ballad

Obsadenie: CM, orch

1963

Robbery Overture

Obsadenie: orch

1962

“Gorali”- style Romance

Obsadenie: CM, orch

1962

Widening of Seeds

Obsadenie: KD

1962

Smith From Medzev

Obsadenie: KD

1962

Grown of Wood

Obsadenie: KD

1962

A Letter From Riazaň

Obsadenie: KD

1962

Jánošík I.

Obsadenie: DH

1961

Little “Gorali” Overture op. 22

Obsadenie: orch

1961

A Man And Clouds

Obsadenie: KD

1961

Humiliated Rivers

Obsadenie: DH

1961

Expedition TANAP

Obsadenie: DD

1961

Wind to the Face

Obsadenie: KD

1961

Spišská Sobota

Obsadenie: KD

1961

Medieval Wall Paintings

Obsadenie: KD

1960

A Townman - A Nobleman

1960

Kocúrkovo

Obsadenie: orch

1960

Interrupted Song

Obsadenie: DH

1960

Images From TANAP

Obsadenie: KD

1960

Forward Others to Us

Obsadenie: KD

1959

Smiles of Angkor

Obsadenie: KD

1959

Bajon

Obsadenie: KD

1959

Angkor Vat

Obsadenie: KD

1958

The Way of Eternal Memories

Obsadenie: DD

1958

Brave Burglar

Obsadenie: DH

1958

Academician Čabelka

Obsadenie: KD

1957

Romeo and Juliet

1956

Spring in Príbet

Obsadenie: KD

1956

Legend about Mountain Boys

Obsadenie: CM, orch

1956

Blood Trial

Obsadenie: CM, orch

1955

Banská Bystrica

Obsadenie: KD

1955

Earth Calls

Obsadenie: KD

1955

Hygiene Of Rivers

Obsadenie: KD

1955

Stars On The Shafts

Obsadenie: KD

1955

Love Legend

1955

Gypsy Dance

Obsadenie: 2pf

1955

Summoning Songs

Obsadenie: CM, orch

1955

Quadrille

Obsadenie: DH

1954

Raking a Hay Women

Obsadenie: CF

1954

Wooden Village

Obsadenie: DH

1954

Do dvorečka, do dvora

Obsadenie: CM, orch

1954

Let Live All

Obsadenie: KD

1954

Martin Benka

Obsadenie: KD

1953

Homeland

Obsadenie: CM, orch

1953

Homeland

Obsadenie: DH

1953

A Child, School, Movement

Obsadenie: KD

1953

Flowers of Tatras

Obsadenie: DD

1953

A Region By The River Hron

Obsadenie: KD

1953

Geological Activity Of The Wind

Obsadenie: KD

1953

Orava

Obsadenie: KD

1953

The Fall Webworm

Obsadenie: KD

1952

1st May 1952

Obsadenie: KD

1952

Cross-country Running

Obsadenie: KD

1952

Huko

Obsadenie: KD

1952

Miner`s Youth

Obsadenie: KD

1951

Detva Festival

Obsadenie: CM, orch

1951

For Better Life

Obsadenie: KD

1951

The Second Shift

Obsadenie: KD

1951

Heroes Of Work

Obsadenie: KD

1951

Krompachy

Obsadenie: KD

1951

Kysuce

Obsadenie: KD

1951

San José

Obsadenie: KD

1950

Green Dams

Obsadenie: KD

1950

Stora of Ján Kováč

Obsadenie: KD

1950

Joint Effort

Obsadenie: KD

1950

Women to Fight for Peace

Obsadenie: KD

1950

Piešťany

Obsadenie: KD

1949

Song of Peace

1949

Song of MAchines

Obsadenie: KD

1949

Katka

Obsadenie: DH

1949

Underground Fighters

Obsadenie: KD

1949

Way to the Sun

Obsadenie: KD

1949

We Encourage You

Obsadenie: KD

1949

A Message Of May

Obsadenie: KD

1949

Lantern

1949

The Heritage of Beauty and Misery

Obsadenie: KD

1948

Orpheus and Eurydice (Eternal Orpheus)

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi

1948

New School

Obsadenie: KD

1947–1997

Pieces for Radio in Novi Sad

1946

As You Like It

?

"Dukla", the Gate of Freedom

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

?

Down the village

Obsadenie: CMa

?

Suita folklorica per archi

Obsadenie: archi

?

Snowdrifts on a Path

Obsadenie: CM, orch

?

Friends of Mine

Obsadenie: br, folkb

?

Oh Dew is falling

Obsadenie: s, pf

?

Na zálety

Obsadenie: CMa, orch

?

Suita piccola

Obsadenie: pf

?

I Have to Look Back Once Again

Obsadenie: s, pf

?

From the Sunny Gruzia

Obsadenie: s/t, pf

?

Stars above Prague

Obsadenie: s/t, pf

?

The Memory of Moscow

Obsadenie: s, pf

?

From My Region

Obsadenie: CF, CMa

1917

opera

operetta

ballet

 • 1998

  Castle on the Black Rock

 • 1994

  The Rings of a Tree (Slovakia in Dance)

 • 1965

  Icarus

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg, 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, ionica, pf, archi

 • 1965

  Solstice Celebrations

  Obsadenie: CM, CB, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 6cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, pf, archi

 • 1949

  Song of Peace

 • 1948

  Orpheus and Eurydice (Eternal Orpheus)

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, vbf, xlf, cpl, mb, archi

musical

symphony orchestra

chamber orchestra

 • Suita folklorica per archi

  Obsadenie: archi

solo voice(s) and orchestra

solo voice(s), choir, and orchestra

choir and orchestra

 • 1956

  Blood Trial

  Obsadenie: CM, orch

 • 1953

  Homeland

  Obsadenie: CM, orch

one solo instrument with orchestra

solo instrument

piano or piano four hands

two instruments

 • 1986

  The Little Shepherd with a Whistle

  Obsadenie: fl, ar

 • 1986

  Memory

  Obsadenie: vn, pf

 • 1955

  Gypsy Dance

  Obsadenie: 2pf

string quartet

vocal-instrumental chamber works

 • 1994

  Slovak Duets

  Obsadenie: 2v/CF, pf

solo voice(s) with piano accompaniment

suitable for schools

music for theatre

 • 1970

  Herodes and Herodias

 • 1970

  The Harvest Adventure

 • 1968

  Marína Havranová

 • 1967

  Cyrano de Bergerac

  Obsadenie: orch, cmb

 • 1960

  A Townman - A Nobleman

 • 1960

  Kocúrkovo

  Obsadenie: orch

 • 1957

  Romeo and Juliet

 • 1955

  Love Legend

 • 1949

  Lantern

 • 1946

  As You Like It

folklore adaptations

 • 1996

  Alive in Bystrica

  Obsadenie: vv, CM

 • 1996

  Kade ja chodieval

  Obsadenie: b, orch

 • 1995

  People and Birds

  Obsadenie: CM

 • 1994

  On Amours

  Obsadenie: CMa

 • 1992

  Saint Gorazd

  Obsadenie: b, CM

 • 1992

  Christmas in the Church

  Obsadenie: CM, org

 • 1992

  Christmas in the Mountains

  Obsadenie: CF

 • 1991

  Three Songs from "Záhorie" Region

 • 1991

  Songs of Recruits

  Obsadenie: br, orch

 • 1991

  Four Songs from the “Záhorie” Region

  Obsadenie: t, orch

 • 1990

  When I Will Leave Pazov

  Obsadenie: vn, orch

 • 1990

  Girls from Pazov

  Obsadenie: CF, orch

 • 1989

  The “Myjava” Variations

  Obsadenie: cl, orch

 • 1988

  Three Hunting Songs

  Obsadenie: CMa

 • 1988

  Terchová, Terchová

  Obsadenie: vv, CM, archi

 • 1987

  Dance from “Podhalie” Region

  Obsadenie: orch

 • 1987

  Below the Pine Forest

  Obsadenie: crm, orch

 • 1987

  Z tej doliny na tú

  Obsadenie: fu, folkb

 • 1987

  Tri starodávne z Dúbrav

  Obsadenie: folkb

 • 1987

  Švihrovská

  Obsadenie: vn, folkb

 • 1987

  Keď sa Janík do vojny bral

  Obsadenie: b, folkb

 • 1987

  Ej, tá píšťalôčka

  Obsadenie: fsch, orch

 • 1987

  Ej, fujarôčka moja

  Obsadenie: fu, folkb

 • 1987

  Cimbalista zo Spiša

  Obsadenie: zmb, archi

 • 1987

  Bola som ja, bola

  Obsadenie: v, folkb

 • 1987

  Za valáškom

  Obsadenie: fsch, v, orch

 • 1987

  Old Shepherd Am I

  Obsadenie: fu, orch

 • 1986

  I Lost My Sheep

  Obsadenie: br, orch

 • 1986

  Dance from the “Zemplín” Region

  Obsadenie: orch

 • 1984

  Veje vietor – Janíčko žltovlas

  Obsadenie: v, folkb

 • 1984

  A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj

  Obsadenie: v, folkb

 • 1983

  Beneath the mountain of Ždiarska vidla

  A medley of highlander's songs.

 • 1978

  Valaská postava

  Obsadenie: vm, fsch, zmb, archi

 • 1978

  Legend of Jánošík

  Obsadenie: CM, orch

 • 1978

  The Radvaň Fair

  Obsadenie: CM, orch

 • 1978

  It's Raining, My Shirt Will Get Wet

  Obsadenie: CM, orch

 • 1971

  On a Spring Sunday

  Obsadenie: CM, orch

 • 1970

  Flowers and the Breeze

  Obsadenie: CF

 • 1969

  By Važec Op. 8

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1968

  Scything under Rozsutec

  Obsadenie: CM, orch

 • 1964

  “Jánske” Songs Op. 5

  Obsadenie: CF

 • 1963

  Mountain Ballad

  Obsadenie: CM, orch

 • 1962

  “Gorali”- style Romance

  Obsadenie: CM, orch

 • 1956

  Legend about Mountain Boys

  Obsadenie: CM, orch

 • 1955

  Summoning Songs

  Obsadenie: CM, orch

 • 1954

  Raking a Hay Women

  Obsadenie: CF

 • 1954

  Do dvorečka, do dvora

  Obsadenie: CM, orch

 • 1951

  Detva Festival

  Obsadenie: CM, orch

 • 1947–1997

  Pieces for Radio in Novi Sad

 • Down the village

  Obsadenie: CMa

 • Snowdrifts on a Path

  Obsadenie: CM, orch

 • Friends of Mine

  Obsadenie: br, folkb

 • Oh Dew is falling

  Obsadenie: s, pf

 • Na zálety

  Obsadenie: CMa, orch

 • I Have to Look Back Once Again

  Obsadenie: s, pf

 • From My Region

  Obsadenie: CF, CMa

folklore adaptations – instruments with voices

electroacoustic works

 • 1987

  Z vŕšku do doliny

  Obsadenie: C+(fsch, fu)

mixed choir

 • 1985

  Lark, Carry the Song

  Obsadenie: CM

 • 1978

  About Girl, Mother and Granny

  Obsadenie: CM

female choir

 • 1974

  Dialogues

  Obsadenie: CF

children's choir

short documentary film

 • 1984

  Mothers From Čierny Balog

  Obsadenie: KD

 • 1981

  Flying Machines In Slovakia From The Year 700 To 1918

  Obsadenie: KD

 • 1979

  MVS I, II

  Obsadenie: KD

 • 1979

  Our Children

  Obsadenie: KD

 • 1978

  Changes of the III. Scene of AVS

  Obsadenie: KD

 • 1978

  World of Mária Turková

  Obsadenie: KD

 • 1978

  A Man - Master Of Element

  Obsadenie: KD

 • 1977

  Views to History

  Obsadenie: KD

 • 1976

  Souvenir from Slovakia

  Obsadenie: KD

 • 1975

  Tin...

  Obsadenie: KD

 • 1974

  Environment - rivers are dyeing

  Obsadenie: KD

 • 1974

  New Programme AVS I, II, III

  Obsadenie: KD

 • 1974

  Praise Of Wooden Houses And Beauty Of Wood

  Obsadenie: KD

 • 1974

  With SĽUK about SĽUK

  Obsadenie: KD

 • 1973

  Socialistic Slovakia

  Obsadenie: KD

 • 1973

  A Long Way

  Obsadenie: KD

 • 1971

  Exceptional Exercise

  Obsadenie: KD

 • 1971

  P. Bielik

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Legend about Bandits

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Widening of Seeds

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Smith From Medzev

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Grown of Wood

  Obsadenie: KD

 • 1962

  A Letter From Riazaň

  Obsadenie: KD

 • 1961

  A Man And Clouds

  Obsadenie: KD

 • 1961

  Wind to the Face

  Obsadenie: KD

 • 1961

  Spišská Sobota

  Obsadenie: KD

 • 1961

  Medieval Wall Paintings

  Obsadenie: KD

 • 1960

  Images From TANAP

  Obsadenie: KD

 • 1960

  Forward Others to Us

  Obsadenie: KD

 • 1959

  Smiles of Angkor

  Obsadenie: KD

 • 1959

  Bajon

  Obsadenie: KD

 • 1959

  Angkor Vat

  Obsadenie: KD

 • 1958

  Academician Čabelka

  Obsadenie: KD

 • 1956

  Spring in Príbet

  Obsadenie: KD

 • 1955

  Banská Bystrica

  Obsadenie: KD

 • 1955

  Earth Calls

  Obsadenie: KD

 • 1955

  Hygiene Of Rivers

  Obsadenie: KD

 • 1955

  Stars On The Shafts

  Obsadenie: KD

 • 1954

  Let Live All

  Obsadenie: KD

 • 1954

  Martin Benka

  Obsadenie: KD

 • 1953

  A Child, School, Movement

  Obsadenie: KD

 • 1953

  A Region By The River Hron

  Obsadenie: KD

 • 1953

  Geological Activity Of The Wind

  Obsadenie: KD

 • 1953

  Orava

  Obsadenie: KD

 • 1953

  The Fall Webworm

  Obsadenie: KD

 • 1952

  1st May 1952

  Obsadenie: KD

 • 1952

  Cross-country Running

  Obsadenie: KD

 • 1952

  Huko

  Obsadenie: KD

 • 1952

  Miner`s Youth

  Obsadenie: KD

 • 1951

  For Better Life

  Obsadenie: KD

 • 1951

  The Second Shift

  Obsadenie: KD

 • 1951

  Heroes Of Work

  Obsadenie: KD

 • 1951

  Krompachy

  Obsadenie: KD

 • 1951

  Kysuce

  Obsadenie: KD

 • 1951

  San José

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Green Dams

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Stora of Ján Kováč

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Joint Effort

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Women to Fight for Peace

  Obsadenie: KD

 • 1950

  Piešťany

  Obsadenie: KD

 • 1949

  Song of MAchines

  Obsadenie: KD

 • 1949

  Underground Fighters

  Obsadenie: KD

 • 1949

  Way to the Sun

  Obsadenie: KD

 • 1949

  We Encourage You

  Obsadenie: KD

 • 1949

  A Message Of May

  Obsadenie: KD

 • 1949

  The Heritage of Beauty and Misery

  Obsadenie: KD

 • 1948

  New School

  Obsadenie: KD

full-length documentary film

 • 1961

  Expedition TANAP

  Obsadenie: DD

 • 1958

  The Way of Eternal Memories

  Obsadenie: DD

 • 1953

  Flowers of Tatras

  Obsadenie: DD

full-length live-action film

 • 1978

  No

  Obsadenie: DH

 • 1976

  Ten Percent of Hope

  Obsadenie: DH

 • 1975

  Meeting

  Obsadenie: DH

 • 1975

  Sebechlebskí hudci

  Obsadenie: DH

 • 1974

  The Way of Women

  Obsadenie: DH

 • 1973

  The “Očová” Pastoral

  Obsadenie: DH

 • 1971

  The Gentry is Having a Party

  Obsadenie: DH

 • 1971

  Zlozor

  Obsadenie: DH

 • 1967

  One Year in the village

  Obsadenie: DH

 • 1966

  Master Executioner

  Obsadenie: DH

 • 1963

  Jánošík II.

  Obsadenie: DH

 • 1962

  Jánošík I.

  Obsadenie: DH

 • 1961

  Humiliated Rivers

  Obsadenie: DH

 • 1960

  Interrupted Song

  Obsadenie: DH

 • 1958

  Brave Burglar

  Obsadenie: DH

 • 1955

  Quadrille

  Obsadenie: DH

 • 1954

  Wooden Village

  Obsadenie: DH

 • 1953

  Homeland

  Obsadenie: DH

 • 1949

  Katka

  Obsadenie: DH

live-action TV film

 • 1965

  Eye for Eye

  Obsadenie: DTv

 • 1964

  Ballad about Vojto´s Marina

  Obsadenie: DTv

medium-length TV film

 • 1966

  Roztrhla sa hudáčkovi struna

  Obsadenie: STv

x