2022

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Veľkonočný koncert

Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 2
(sólista Koncertu pre klavír a orchester D dur Hob. XVIII/11 J. Haydna)

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : 45 rokov ŠKO

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 18 – 19

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Slávnostným koncertom oslávili v Žiline 45. výročie vzniku Štátneho komorného orchestra

Opera Slovakia, 11. 11. 2019

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Jubilujúci Ivan Gajan

Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 19

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 11

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 9

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 5

2014

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 4

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 6

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 11

2013

KOLÁŘ, Robert: Piate narodeniny Komorného orchestra ZOE

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 4

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 9

2010

PUŤOROVÁ, Lillien: Chopin & Schumann Ivana Gajana

Hudobný život, 2010, year 42, no. 12, p. 4

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 3

2004

GAJAN, Ivan: Poznámky k interpretácii Mozartových klavírnych diel

Tempo, 2004, no. 1, p. 14 – 16

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Ivan Gajan

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 50 – 53

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné (partner Carmely Cattarino)

Hudobný život , 2002, year 34, no. 3, p. 18

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22.9.-5.10) : recitály

Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 17 – 18

2001

ČÍŽIK, Vladimír: 37. BHS (22. 9.–5. 10.) Recitály. Klavír (Mozart a 4 Scherzá F. Chopina)

Hudobný život , 2001, year 33, no. 11, p. 17

2001

ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír – v Mirbachu (Mozart, Chopin)

Hudobný život , 2001, year 33, no. 5, p. 24 – 25

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – HORKAY, Tomáš: Dvakrát SOSR (Mozart KV 414)

Hudobný život , 2000, year 32, no. 5, p. 22

1998

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Panochovo kvarteto (Schumannovo Klavírne kvinteto)

Hudobný život , 1998, year 30, no. 20, p. 8

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Poézia klavíra [recitál v Mirbachu]

Hudobný život , 1998, year 30, no. 10, p. 9

1998

KŘÍŽ, Jaromír: Mozartovský večer zakončily tři klavíry (Mozart KV 365) s Mariánom Lapšanským

Lidové noviny, 18. 2. 1998

1997

GABRIEL, Sophie: Zwiespältiges und Űberzeugendes (vystúpenie s violončelistkou Françoise Grobenovou)

Leipziger Volkszeitung , 11. 8. 1997

1996

FILIPPI, Elena: Stretnutie s Ivanom Gajanom

Hudobný život , 1996, year 28, no. 7, p. 3

1996

FILIPPI, Elena: 20 rokov Štátneho komorného orchestra v Žiline (Interpretácia W. A. Mozarta KV 414)

Hudobný život , 1996, year 28, no. 7, p. 3

1994

BŮŽEK, J.: II. abonentní koncert Severočeské filharmonie

Směr, 26. 10. 1994

1992

TARINOVÁ, Jana: Stretnutie s interpretáciou : Hovoríme s klaviristom Ivanom Gajanom

Literárny týždenník, 1992, no. 4, p. 15

1991

TARINOVÁ, Jana: Nová koncertná sezóna v Žiline

Hudobný život, 1991, year 23, no. 24, p. 6

1991

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hľadanie novej tváre. Hummelova edícia v Opuse pokračuje

Národná obroda , 29. 10. 1991

1991

JURÍK, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi (klavírne triá, kvartet op. posth. kvintet op. 87)

Hudobný život , 1991, year 23, no. 19, p. 4

1991

JAVORSKÝ, Igor: Ojedinelý zážitok

Hudobný život, 1991, year 23, no. 7, p. 4

1991

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Za Mozartom v Žiline (Dvojkoncert Es dur KV 365 s Mariánom Lapšanským)

Hudobný život , 1991, year 23, no. 4, p. 5

1991

(-kh): Komorný koncert v "moyzeske"

Večerník , 5. 2. 1991

1990

EICHENBERG, Elisabeth: Schumannsaal–Konzert: Beethoven und Mozart in schöner Detailarbeit

Westfeutsche Zeitung, Düseldorf , 5. 12. 1990

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 3

1986

CENKOVÁ, Klára: Koncerty ŠKO Žilina

Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 7

1986

PODRACKÝ, Igor: Dar dotyku [recitál]

Večerník , 7. 11. 1986

1986

BUKOVINSKÁ, Jlia: Príťažlivé podujatie vo VS galérii. Hudba medzi obrazmi

Večer, Košice , 4. 12. 1986

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

Hudobný život, 1984, year 16, no. 15, p. 7

1983

PODRACKÝ, Igor: Koncerty v Klariskách

Hudobný život, 1983, year 15, no. 19, p. 7

1982

PODRACKÝ, Igor: Mladé pódium ´82

Hudobný život, 1982, year 14, no. 18, p. 5

1982

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie múz

Hudobný život, 1982, year 14, no. 2, p. 3

1981

USÍNYOVÁ, Terézia: Slovenský klavirista z Moskvy

Večerník , 10. 12. 1981

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: Profily mladých : Ivan Gajan

Hudobný život , 1981, year 13, no. 19, p. 7

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1980, year 12, no. 17, p. 1, 4

1980

-ŽK- (ČÍŽIK, Vladimír): Prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice ´80

Hudobný život , 1980, year 12, no. 17, p. 1

1978

ČÍŽIK, Vladimír: S pestrou dramaturgiou

XII. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1978, year 10, no. 17, p. 4

1978

VAJDA, Igor: Na slovíčko s klaviristom I. Gajanom. Talent na ceste

Smena , 24. 8. 1978, no. 199, p. 6

1977

STRAUSZ, Mikuláš: Splnili požiadavky (Klaviristická mlaď súťažila. Niekoľko vynikajúcich talentov)

Večerník , 12. 5. 1977

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Mladí na pódiu. Trenčianske Teplice 1976

Hudobný život, 1976, year 8, no. 16, p. 1, 4

Personal bibliography

 • 2004

  GAJAN, Ivan: Poznámky k interpretácii Mozartových klavírnych diel

  Tempo, 2004, no. 1, p. 14 – 16

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Ivan Gajan

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 50 – 53

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Veľkonočný koncert

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 2
  (sólista Koncertu pre klavír a orchester D dur Hob. XVIII/11 J. Haydna)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : 45 rokov ŠKO

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 18 – 19

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Slávnostným koncertom oslávili v Žiline 45. výročie vzniku Štátneho komorného orchestra

  Opera Slovakia, 11. 11. 2019

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jubilujúci Ivan Gajan

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 19

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 11

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 5

 • 2014

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 4

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 6

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Piate narodeniny Komorného orchestra ZOE

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 4

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 11

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 9

 • 2010

  PUŤOROVÁ, Lillien: Chopin & Schumann Ivana Gajana

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 12, p. 4

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 3

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné (partner Carmely Cattarino)

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 3, p. 18

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22.9.-5.10) : recitály

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 17 – 18

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: 37. BHS (22. 9.–5. 10.) Recitály. Klavír (Mozart a 4 Scherzá F. Chopina)

  Hudobný život , 2001, year 33, no. 11, p. 17

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír – v Mirbachu (Mozart, Chopin)

  Hudobný život , 2001, year 33, no. 5, p. 24 – 25

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – HORKAY, Tomáš: Dvakrát SOSR (Mozart KV 414)

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 5, p. 22

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Panochovo kvarteto (Schumannovo Klavírne kvinteto)

  Hudobný život , 1998, year 30, no. 20, p. 8

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Poézia klavíra [recitál v Mirbachu]

  Hudobný život , 1998, year 30, no. 10, p. 9

 • 1998

  KŘÍŽ, Jaromír: Mozartovský večer zakončily tři klavíry (Mozart KV 365) s Mariánom Lapšanským

  Lidové noviny, 18. 2. 1998

 • 1997

  GABRIEL, Sophie: Zwiespältiges und Űberzeugendes (vystúpenie s violončelistkou Françoise Grobenovou)

  Leipziger Volkszeitung , 11. 8. 1997

 • 1996

  FILIPPI, Elena: 20 rokov Štátneho komorného orchestra v Žiline (Interpretácia W. A. Mozarta KV 414)

  Hudobný život , 1996, year 28, no. 7, p. 3

 • 1996

  FILIPPI, Elena: Stretnutie s Ivanom Gajanom

  Hudobný život , 1996, year 28, no. 7, p. 3

 • 1994

  BŮŽEK, J.: II. abonentní koncert Severočeské filharmonie

  Směr, 26. 10. 1994

 • 1992

  TARINOVÁ, Jana: Stretnutie s interpretáciou : Hovoríme s klaviristom Ivanom Gajanom

  Literárny týždenník, 1992, no. 4, p. 15

 • 1991

  TARINOVÁ, Jana: Nová koncertná sezóna v Žiline

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 24, p. 6

 • 1991

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hľadanie novej tváre. Hummelova edícia v Opuse pokračuje

  Národná obroda , 29. 10. 1991

 • 1991

  JURÍK, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi (klavírne triá, kvartet op. posth. kvintet op. 87)

  Hudobný život , 1991, year 23, no. 19, p. 4

 • 1991

  JAVORSKÝ, Igor: Ojedinelý zážitok

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 7, p. 4

 • 1991

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Za Mozartom v Žiline (Dvojkoncert Es dur KV 365 s Mariánom Lapšanským)

  Hudobný život , 1991, year 23, no. 4, p. 5

 • 1991

  (-kh): Komorný koncert v "moyzeske"

  Večerník , 5. 2. 1991

 • 1990

  EICHENBERG, Elisabeth: Schumannsaal–Konzert: Beethoven und Mozart in schöner Detailarbeit

  Westfeutsche Zeitung, Düseldorf , 5. 12. 1990

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 3

 • 1986

  BUKOVINSKÁ, Jlia: Príťažlivé podujatie vo VS galérii. Hudba medzi obrazmi

  Večer, Košice , 4. 12. 1986

 • 1986

  PODRACKÝ, Igor: Dar dotyku [recitál]

  Večerník , 7. 11. 1986

 • 1986

  CENKOVÁ, Klára: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 14, p. 7

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 15, p. 7

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Koncerty v Klariskách

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 19, p. 7

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Mladé pódium ´82

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 18, p. 5

 • 1982

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie múz

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 2, p. 3

 • 1981

  USÍNYOVÁ, Terézia: Slovenský klavirista z Moskvy

  Večerník , 10. 12. 1981

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Profily mladých : Ivan Gajan

  Hudobný život , 1981, year 13, no. 19, p. 7

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Trenčianske Teplice ´80 : Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 17, p. 1, 4

 • 1980

  -ŽK- (ČÍŽIK, Vladimír): Prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice ´80

  Hudobný život , 1980, year 12, no. 17, p. 1

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: S pestrou dramaturgiou

  XII. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 17, p. 4

 • 1978

  VAJDA, Igor: Na slovíčko s klaviristom I. Gajanom. Talent na ceste

  Smena , 24. 8. 1978, no. 199, p. 6

 • 1977

  STRAUSZ, Mikuláš: Splnili požiadavky (Klaviristická mlaď súťažila. Niekoľko vynikajúcich talentov)

  Večerník , 12. 5. 1977

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Mladí na pódiu. Trenčianske Teplice 1976

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 16, p. 1, 4

x