Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2021

  GODÁROVÁ, Zuzana – GODÁR, Vladimír: Korešpondencia Jána Levoslava Bellu a Richarda Straussa

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 141 – 188

 • 2020

  Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (II)

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 1, p. 7 – 40

 • 2019

  Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (I)

  Slovenská hudba, 2019, year 45, no. 4, p. 329 – 355

 • 2018

  Duchovná tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2018, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, year 4, p. 113 – 140

 • 2017

  Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava

 • 2016

  Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, p. 236 – 247

 • 2004

  Spiritual Music of Pavol Malovec

  Slovo, 2004, no. 25, p. 20

 • 2004

  Music and Politics II - Highlights in Work of Eugen Suchoň

  Slovo, 2004, no. 23, p. 20

 • 2004

  Slovenská violončelová hudba

  Slovo, 2004, no. 18

 • 2004

  O ruskej pesničke, španielskom bolere

  Slovo, 2004, no. 11

 • 2004

  Chamber Music of Jozef Sixta

  Slovo, 2004, no. 8, p. 20

 • 2004

  Harmony in Mirrors

  Slovo, 2004, no. 5, p. 20

 • 2004

  Convergences of Roman Berger

  Slovo, 2004, no. 19, p. 20

 • 2004

  Chamber Music of Ladislav Kupkovič

  Slovo, 2004, no. 10, p. 20

 • 2001

  Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej tvorby

  Slovenská hudba, 2001, year XXVIII, no. 4, p. 487 – 507

 • 2001

  Ikonická iniciatíva v husľovej hudbe 17. storočia

  Slovenská hudba, 2001, year 27, no. 2 – 3, p. 211 – 264

 • 2000

  Najväčší syntetik hudobných dejín. J. S. Bach

  Domino forum, 2000, no. 32

 • 1999

  Analýza vplyvu – kompozícia s modelom

  Almanach 98, 1999, SCCAN, Bratislava, p. 111 – 130

 • 1996

  Daniel Speer und sein Grundrichtiger Unterricht vom General-Bass tractiren (1687, 1697)

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 3 – 4, p. 507 – 513

 • 1996

  Slovenská elektroakustická hudba a slovenská normalizácia

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 112 – 120

 • 1995

  Ikonická inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storočia

  Slovenská hudba, 1995, no. 4, p. 477 – 494

 • 1995

  Einleitend zur Geisteswelt der Kunst

  Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Kunstphilosophisches Essay, 1995, PT Verlag, Bratislava, p. 7 – 11

 • 1994

  Battaglia a lamento

  Slovenská hudba, 1994, no. 1, p. 103 – 125

 • 1994

  Ridotto camerata fiorentina. Dramatické dispositio (2 štúdie)

  Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 25 – 41

 • 1993

  Ars persuadendi

  Slovenská hudba, 1993, no. 2, p. 254 – 287

 • 1992

  Slovo a hudba vo svetle dialógu renesancie s antikou (Triáda médií a dichotómia cieľov)

  Slovenská hudba, 1992, no. 1, p. 55 – 71

 • 1991

  Edgard Varése. Život, dielo, názory

  Hudobný život, 1991, no. 2, p. 10 – 11

 • 1991

  Súčasný kompozičný agnosticizmus a hominizácia hudobného média

  Slovenská hudba, 1991, no. 1, p. 71 – 84

 • 1991

  Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét

  Slovenské pohľady 1991/9; 1991/10, 1991, p. 27 – 43; 38 – 53

 • 1989

  Hudba, história, historici

  Slovenské pohľady, 1989, no. 1, p. 69 – 77

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2003

  Naďa Földváriová: Dialóg s časom [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 537 – 539

 • 1998

  Óda na radosť – óda na Petra Breinera

  (Písané pre Domino forum - nevyšlo.), 1998

Personálna bibliografia – Essay writing

 • 2004

  Nezobudený "Neprebudený" – malá úvaha o veľkom skladateľovi

  Slovo, 2004, no. 9, p. 20

 • 1996

  Božský tetraktys

  Reflexe 15, Časopis pro filosofii a theologii, 1996, no. 15, p. 5 (1 – 14)

 • 1995

  Bunka, mýtus a katopromantia

  Tvorba, 1995, no. 10, p. 19 – 21

 • 1994

  Veda a umenie

  Text, 1994, no. 3 – 4, p. 28 – 38

 • 1993

  Nepriatelia umenia

  Literárny týždenník, 1993, no. 15, p. 3

 • 1992

  Orient-Occident. Borgesov omyl. K prameňom Shakespearovho expresionizmu (3 eseje)

  Slovenské pohľady, 1992, no. 11, p. 14 – 24

 • 1989

  Premýšľanie o vede a našich dejinách

  Slovenské pohľady, 1989, no. 12, p. 50 – 56

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2018

  Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (ed. Vladimír Godár)

 • 2018

  Ivan Parík: Fragmenty a úvahy

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (ed. Vladimír Godár)

 • 2008

  Desires and Memories

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (ed. Vladimír Godár)

 • 1997

  Úvod ku Speerovým školám hry na klávesových nástrojoch

  Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687), 1997, Music Forum, Bratislava
  (V. Godár, ed.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2012

  Zrod opery z ducha rétoriky

  Academic Electronic Press, Bratislava

 • 2006

  Rozhovory a úvahy

  Bratislava
  (AE Press)

 • 2006

  GODÁR, Vladimír – GODÁROVÁ, Katarína: Epoché – programový bulletin

  Bratislava

 • 2001

  Luk a Lýra. Šesť pohľadov na hudobnú poetiku

  Scriptorium Musicum, Bratislava

 • 1998

  Kacírske quodlibety

  Music Forum, Bratislava

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  Miro Bázlik deväťdesiatročný

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 18 – 19

 • 2020

  Albrechtina - 10 rokov - spomienky a úvahy

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 13 – 15

 • 2019

  Spomienky na Giju Kančeliho

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 14 – 16

 • 2019

  Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta

  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 18

 • 2017

  S Mariánom Vargom o hudbe, klávesniciach a klaviristoch [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 9, p. 8 – 10

 • 2017

  Peter Breiner [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 16 – 18

 • 2017

  Živel v antiosobnostnej dobe

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2013

  John Tavener

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 25

 • 2004

  Trochu pravdy o Godárovi – testament editora

  Slovenská hudba, 2004, year 30, no. 4, p. 621 – 638

 • 2003

  Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora

  Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 3 – 4, p. 559 – 567

 • 2003

  Zadýchané zrkadlá

  Domino fórum, 2003, no. 14, p. 20

 • 2002

  O tónoch, časoch a vzdialenostiach. 33 otázok a odpovedí. Rozhovor s Jozefom Kolkovičom

  Slovenská hudba, 2002, year 28, no. 1, p. 116 – 141

 • 2002

  Moja strana

  Kultúrny život, 2002, no. júl

 • 1998

  Čistá hudba čistého človeka (Alfred Schnittke 24. 11. 1934 – 3. 8. 1998)

  Hudobný život, 1998, no. 16, p. 9

 • 1996

  Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom [Miro Bázlik – Juraj Ďuriš – Vladimír Godár]

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 215 – 246

 • 1996

  Credo


  (Úvodný text k CD Vladimír Godár: Chamber Music. Slovart Records SR-0018-2-131)

 • 1995

  Protest

  SME na nedeľu, 1995, no. 16. 2.

 • 1994

  V nedeľu poobede, tri hodiny, na jar, asi v máji. Rozhovor s Mariánom Vargom

  Slovenská hudba, 1994, no. 2, p. 258 – 274

 • 1993

  In memoriam Witold Lutosławski (1913–1994)

  Filharmonické listy, 1993–1994, no. 3 – 4, p. 6

 • 1993

  Stretnutie s básnikom (Pamiatke Jana Skácela)

  Slovenské pohľady, 1993, no. 2

 • 1993

  Premeny sláčikového kvarteta

  Bulletin Slovenskej filharmónie, 1993/1994

 • 1992

  ALFABET

  Slovenské pohľady, 1992, no. 7, p. 159 – 162

 • 1992

  Ohlas na článok N. Hrčkovej Štekanie na Varšavskej jeseni po roku

  Literárny týždenník, 1992, no. 49, p. 15

 • 1991

  Text do rubriky Na dôvernej linke

  Národná obroda, 1991, no. apríl

 • 1991

  PreHry. Rozhovor bez otázok. Hovorí Marián Varga

  Slovenské pohľady, 1991, no. 9, p. 65 – 68

 • 1991

  Vyhlásenie ÚMK HZDS vo forme kvízu (+ Peter Breiner, Martin Burlas)

  Kultúrny život, 1991, no. 44, p. 16

 • 1991

  Štekanie na úrovni. Varšavská jeseň '91

  Kultúrny život, 1991, no. 44, p. 5

 • 1991

  Stanovisko ÚMK HZDS k usporiadaniu festivalu Melos etos (+ Peter Breiner, Martin Burlas)

  Kultúrny život, 1991, no. 43, p. 16

 • 1991

  Dementi (+ Peter Breiner, Martin Burlas)

  Kultúrny život, 1991, no. 40, p. 16

 • 1991

  Programové vyhlásenie HZDS (+ Peter Breiner, Martin Burlas)

  Kultúrny život, 1991, no. 36, p. 16

 • 1991

  O rozkoši a bolesti. Rozhovor s Martinom Burlasom

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 293 – 296

 • 1991

  Text k 60–ke Juraja Pospíšila

  Hudobný život, 1991

 • 1990

  Otvorený list ministrovi kultúry

  Smena, 1990, no. október?

 • 1990

  Hovorím za seba

  Verejnosť, 1990, no. marec

 • 1990

  Paweł Szymański a jeho tvorivý svet

  Hudobný život, 1990, no. 9, p. 10

 • 1990

  Čo so slobodou našou? Text do ankety Kultúrneho života

  Kultúrny život, 1990, no. 33, p. 3

 • 1990

  Úvaha o diele Giju Kančeliho

  Hudobný život, 1990, no. 3, p. 12

 • 1990

  Deň, ktorý trval 22 rokov. Text do ankety Kultúrneho života

  Kultúrny život, 1990, no. 19, p. 12 – 13

 • 1990

  Čo sme získali a čo stratili? Text do ankety Kultúrneho života

  Kultúrny život, 1990, no. 16, p. 3

 • 1990

  Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činnosť

  Hudobný život, 1990, no. 14, p. 10 – 11

 • 1990

  Skice k dielu Jozefa Sixtu

  Hudobný život, 1990, no. 10, p. 12

 • 1988

  Hovorí Vladimír Godár

  Slovenské pohľady, 1988, no. 10, p. 152

 • 1985

  Diskuse ke kritice T. Volka

  Hudební rozhledy, 1985, no. 9, p. 428 – 431

 • 1984

  Tradition of Albrechtian House

  Slovak Music, 1984, no. 1, p. 9 – 11

 • 1981

  Jediný z tisícov – John Lennon (ako spoluautor uvedený Pavol Hammel). [Pôvodný názov: Steny a mosty. (Nekrológ za Johnom Lennonom.)]

  Film a divadlo, 1981, no. 3, p. 10

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2018

  PILÁT, Tomáš: Celuloidová hudba III

  Znovu Godár a znovu Muchow

  Hudební rozhledy, 2018, year 71, no. 7

 • 2018

  PILÁT, Tomáš: Celuloidová hudba III

  IV. Návrat idiota s kyticí

  Hudební rozhledy, 2018, year 71, no. 4, p. 48 – 49

 • 2015

  FERKOVÁ, Eva: Kompozičné paralely v komornej tvorbe s klavírom Vladimíra Godára

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 32, no. 2, p. 292 – 306

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 2, p. 190 – 210

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 148 – 154

 • 2009

  ADAMOV, Norbert: About V. Godár's compositional poetics

  "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 113 – 118

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

  Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, 2008, Kraków, p. 239 – 245

 • 1998

  ZAGAR, Peter: Vladimír Godár [heslo]

  100 slovenských skladateľov, 1998, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 105 – 110

 • 1992

  FUKAČ, Jiří, JIRÁNEK, Jaroslav, POLEDŇÁK, Ivan, VOLEK, Jaroslav: Základy hudební semiotiky. III. zv.

  Brno, p. 145 – 150

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  REDAKCIA: Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Helene Jurasovej a Vladimírovi Godárovi štátne vyznamenanie

  Opera Slovakia, 28. 6. 2021

 • 2021

  TASR: Zuzana Čaputová udelila 24 osobnostiam štátne vyznamenania

  Aktuality, 27. 6. 2021

 • 2021

  VONŠÁK, Martin: Ursiny, Čekan, Demitra. Prezidentka vyznamenala 24 osobností

  SME, 27. 6. 2021

 • 2021

  BREINER, Peter: Šerpu? Šerpu Vladovi Godárovi!

  Denník N, 27. 6. 2021

 • 2021

  MIKUŠOVIČ, Dušan – GEHREROVÁ, Ria: Prezidentka vyznamenala vedca Čekana, hokejistov, učiteľa z Vrútok aj antifašistku Reikovú

  Denník N, 27. 6, 2021

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21
  (pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 13 – 15
  (M. Varga, J. Sixta, P. Breiner, V. Godár)

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

 • 2020

  VACHOVÁ, Zuzana: Konečne naživo: originálna dramaturgia koncertu Luptáka a Palovičovej

  Moja kultúra, 12.06.2020

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 6

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Iba 20. storočie [Dariačangin sad]

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 9

 • 2020

  KUBANDOVÁ, Jana: Festival Viva Musica! uvedie oratórium Querela pacis slovenského skladateľa Vladimíra Godára

  Popular, 2020

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Edin Karamazov: "Hranie na ulici bolo dobrou školou."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 6 – 8

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 9

 • 2019

  ROTHENSTEIN, Erik - MARTON, Ivan: Bratislava Crossover Festival

  6.-28. apríla, ORGANYzácia, o.z./RTVS, Bratislava - Slovenský rozhlas, Klarisky

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 7

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 37

 • 2019

  BERGER, Igor: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 2

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 6

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 1 – 2, p. 17

 • 2019

  HILBERTOVÁ, Martina: Dokázali zakázať aj skladbu, v ktorej nie je ani jedno slovo. Filharmónia hrala z trezoru

  Sme - Kultúra, 2019

 • 2019

  redakcia: Bratislava Crossover Festival prepojí klasickú hudbu s inými žánrami

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Šamorínskeho Bratislavská omša

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 4

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Koncerty duchovnej hudby v Bratislave

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 3

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Filmový večer

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 9

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cédečko Crux je výsledkom skladateľových meditácií nad krížom [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 131, no. 42 (23.10.), p. 21

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Vladimír Godár prináša v skladbách posolstvo kríža

  Katolícke noviny, 2016, year 131, no. 42 (23.10.), p. 20 – 21

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 2

 • 2016

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Vladimír Godár : Crux [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 37

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vladimír Godár : známy-(ne)známy [rozhovor]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 22 – 26

 • 2016

  HUDEC, Marek: Skladateľ Godár: Granty zabíjajú sebaúctu umelca

  SME, 2016

 • 2016

  MACHÁČKOVÁ, Monika: Hudobný skladateľ Vladimír Godár: Všetky slovenské televízie zhlúpli a už sme si na to zvykli!

  Život, 2016

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 2

 • 2016

  BERGER, Igor: Orbis sensualium pictus po 30 rokoch

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 2

 • 2016

  PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

 • 2015

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie

  Rok po roku

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4

 • 2015

  SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 8 – 9

 • 2014

  DANKO, Marek: Skladateľ Vladimír Godár: "Nie je len jediná správna hudba"

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 3

 • 2014

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 11

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Čo je krehkejšie a kratšie ako ľudský život?

  Opera PLUS, 2014

 • 2014

  JAKUBISOVÁ, Lucia: Žalospev mieru

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 2

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 4

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 11

 • 2014

  FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

  Hommage à Schnittke

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 23

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Burlas – Godár : Music for piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 37

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Humanistické posolstvo Vladimíra Godára

  Pravda, 2014, year 24, no. 100 (2. 5.), p. 32 – 33

 • 2013

  MARTON, Ivan: Prierez históriou slovenskej violončelovej sonáty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 12

 • 2013

  KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 10

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Medzi hudobnou minulosťou a súčasnosťou

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 10

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Primát komornej hudby

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 13

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 8

 • 2013

  URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 5

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Vokálny koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 23 – 24

 • 2012

  FUJAK, Július: Vladimír Godár : Zrod opery z ducha rétoriky [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 57 – 58

 • 2012

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 14

 • 2012

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v Košiciach

  Cello Solo a Dr. Caligari

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 21

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie

  Konvergenčné "con arco"

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 8 – 9

 • 2012

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 7

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 5, p. 5

 • 2011

  CSERES, Jozef: V. Godár : Querela Pacis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 36 – 37

 • 2011

  JAVŮRKOVÁ, Lucia: Godár: S minulosťou vediem dialóg

  Pravda, 2011, year 21, no. 137 (14. 6.), p. 37 – 38

 • 2009

  HOCHEL, Peter: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič, ŠKO Zilina, Peter Breiner [recenzia CD]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 9, p. 37 – 38

 • 2007

  JASLOVSKÝ, Marian: Hudba si sama vyberá ľudí (rozhovor)

  SME, 2007 (12. 5.)

 • 2007

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového [recenzia CD Mater]

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 5, p. 38

 • 2007

  CSERES, Jozef: Mater spájajúca [recenzia CD]

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 5, p. 38 – 39

 • 2007

  HOCHEL, Peter: EPOCHÉ – festival vracajúci pamäť

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 1 – 2, p. 16 – 19

 • 2007

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 300 – 304

 • 2006

  REHÁK, Oliver: Rok 2006 je rok Vladimíra Godára

  SME, 2006 (9. 11.), p. 21

 • 2006

  JAVORSKÝ, Igor: Archeológ alebo mytológ? [recenzia CD Mater]

  Pravda, 2006 (28. 10.), p. 3

 • 2006

  ČORNÁ, Tina: Pocit viny má mamutie následky [rozhovor]

  TV Oko, 2006 (26. 10.)

 • 2006

  AS: Epoché: what is slovak music?

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 10, p. 26

 • 2006

  SEREČINOVÁ, Andrea: Godárova "world music"?

  Hudba, 2006, year 1, no. 3, p. 50 – 55

 • 2006

  VÍŠEK, Pavel: Iva Bittová a Vladimír Godár: mají společnou Mater?

  mGuide, 2006

 • 2006

  KLUSÁK, J.: Matka se modlí, tanečnice rapuje

  Týden, 2006, p. 78

 • 2004

  PUDLÁK, Miroslav: Vladimír Godár: Utopie je mi bližší než apokalypsa

  His Voice, 2004, no. 4, p. 4 – 6

 • 2002

  KOCKA, Andrej: Kacír (rozhovor s V. Godárom)

  Život, 2002, no. 50, p. 24 – 26

 • 2001

  ZAGAR, Peter: Rozhovor s Vladimírom Godárom

  Domino-fórum (Príloha: Knihy, videokazety a CD), 2001, year 10, no. 15, p. 5

 • 2001

  GREGOROVÁ, Anna: Umenie ako diagnóza, liek, vízia. Zhováranie s Vladimírom Godárom

  Kultúrny život, 2001, no. 1, p. 3, 10

 • 2001

  VALENTOVIČ, Igor: Nielen o hudobnej poetike

  Knižný klub, 2001

 • 2000

  DYKAST, Roman: Český lev ze Slovenska

  Týden, 2000 (22. 5.), p. 72 – 74

 • 2000

  DYKAST, Roman: Mým vzorem je Béla Bartók, říká Vladimír Godár

  Hudební rozhledy, 2000, year 53, no. 8, p. 42 – 43

 • 2000

  OPATOVSKÁ, Marianna – BARTKOVÁ, Stela: Vlado Godár: Strach z vlastnej minulosti je hlavným dôvodom neexistencie slovenského filmu

  Národná Obroda, 2000, year 11, no. 78 (3. 4.), p. 14

 • 2000

  DYKAST, Roman: Tradice čili cesta k budoucnosti

  Týden, 2000, no. 22 (22. 5.), p. 72 – 74

 • 2000

  BABÍN, Emil: Azyl klavíra

  Moment, 2000, no. 13 (24. 3. 2000), p. 42 – 43

 • 1997

  MALOVEC, Pavol: Návrat k pôvodnej tvorbe

  Literárny týždenník, 1997, no. 11, p. 1, 10

 • 1993

  CSERES, Jozef: Mlčanie sa skončilo

  Kultúrny život, 1993, no. 9, p. 1, 3

 • 1993

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Netreba vopred rezignovať

  Filharmonické listy, 1993/1994, no. 3 – 4, p. 12 – 13

 • 1993

  FERKO, Andrej: Najzbytočnejšia vec na svete

  Literárny týždenník, 1993, no. 14, p. 1, 11

 • 1990

  KAMENISTÝ, Ján: Ak chcete ruže, buďte zemou

  Smena, 1990 (12. 1.), p. 5

 • 1990

  BERGER, Igor: O potrebe alternatívy

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 13, p. 9,11

 • 1989

  BERGER, Roman: Poznámky ku skladbe Vladimíra Godára Dariačangin sad – mýtus

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 8, p. 10 – 11

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Godár

  Slovak Music, 1989, no. 1, p. 1 – 7

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Hmat po pravde

  Nové slovo, 1988 (24. 3.), p. 3

 • 1988

  SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji

  Ruch muzyczny, 1988, year 32, no. 21 (5. 10.), p. 12 – 13

 • 1986

  ONDREJIČKOVÁ, I.: Chytilo sa srdce, vyburcovalo rozum

  Život, 1986, no. 45, p. 20 – 23

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Vladimír Godár

  Slovak Music, 1985, no. 4, p. 5 – 6

 • 1984

  DEHNER, Jan: Pokus o skupinový portrét

  Hudební rozhledy, 1984, year 37, no. 7, p. 324 – 326

 • 1984

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých. Skladateľ Vladimír Godár

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 7, p. 4

 • 1981

  KOLÁČKOVÁ, Yveta: Mladí skladatelia opäť v štúdiu mladých

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 7, p. 2
  (Pri vode)

 • 1981

  DUŠINSKÝ, Gabriel: Musica aeterna v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 3, p. 4

 • 1981

  KOLÁČKOVÁ, Yveta: Nádejní skladatelia v Štúdiu mladých

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 2, p. 7
  (Ricercar, Dychové kvinteto)

Bibliografia – Analyses of Works

 • 1994

  KOFROŇ, Petr: Příroda: Vladimír Godár – Concerto grosso

  Třináct analýz, 1994, H&H, Praha, p. 79 – 100

 • 1989

  DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Tragika a mýtus. Nad dílem Vladimíra Godára: Dariačangin sad, mýtus pro violu, violoncello a orchestr podle Othara Čiladzeho

  Hudební rozhledy, 1989, year 42, no. 12, p. 561 – 565

 • 1989

  BERGER, Roman: Some Remarks to Vladimír Godár's Composition Dariachanga's Orchard – a Myth

  Slovak Music, 1989, no. 2, p. 4 – 8

 • 1986

  BERGER, Igor: Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 3, p. 3

 • 1985

  BERGER, Igor: Vladimír Godár: Partita

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 4, p. 3

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Vladimír Godár: Ricercar

  Slovak Music, 1982, no. 3, p. 11 – 12

x