2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

2022

MADUNICKÁ, Klára: Bázlik po vyše polstoročí opäť v SND

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 22

2021

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2021

VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

2021

ŠULÍK, Martin: Miro Bázlik

(jún 2016 – pracovná verzia scenára)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21 – 23

2021

ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21

2021

VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

2021

GODÁR, Vladimír: Miro Bázlik deväťdesiatročný

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 18 – 19

2021

List Zory Jesenskej zo 7. augusta 1946 riaditeľovi bratislavského Konzervatória Fricovi Kafendovi

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 19

2021

BÁZLIK, Miro: Miro Bázlik : Spektrá života

Music Centre Slovakia, Bratislava
(1. vyd., 508 s.)

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2020

VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2018

VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 351 – 374

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

2016

TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

Epochy kráľov

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8, 9

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Miro Bázlik

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 22 – 23

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 2

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

2011

SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

2011

(hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2009

MOJŽIŠ, Martin: Neokázalý piedestál Mira Bázlika [rozhovor]

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 12 – 14

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 2, p. 118 – 132

2004

GODÁR, Vladimír: Harmónia v zrkadlách

Slovo, 2004, no. 5, p. 20

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu [rozhovor]

S Mirom Bázlikom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 61 – 65
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 37

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 438 – 439

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

Hudobný život, 2001, no. 7 – 8, p. 19 – 22

1996

BÁZLIK, Miro – ĎURIŠ, Juraj – GODÁR, Vladimír: Tri stretnutia

Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 215 – 246

1995

ZAJICEK, Libor: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics

Diss. San Jose State University, 1995, p. 102 – 109

1995

BÁZLIK, Miro: Goldbergove variácie J. S. Bacha

Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 10 – 12

1994

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebrickej topológie

Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 80 – 87

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Balada-koncert pre violu a orchester; Milan Telecký, viola)

1984

BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Prelúdiá pre klavír; M. Lapšanský, klavír)

1983

HATRÍK, J. – BERGER, R. – VAJDA, I. – RIEČAN, B.: K Bázlikovmu cyklu klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena

Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(Prelúdiá pre klavír)

1982

BERGER, Igor: Tvorba : Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 4

1982

KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
(Nezábudky, cyklus klavírnych skladieb; Prvosienky, skladbičky pre husle a klavír;)

1981

BERGER, Igor: K životnému jubileu Mira Bázlika

Hudobný život, 1981, year 13, no. 7, p. 3

1981

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
(Prelúdiá)

1981

SCHINDLEROVÁ, Agáta: Miro Bázlik - autorská platňa [recenzia LP]

Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 5
(Päť malých elégií, Dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto, Baroková suita)

1981

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

1981

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

1980

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Quatour à cordes

Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 5

1979

PODRACKÝ, Igor: Bach-Bázlik

Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 4

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
(Kvartettino)

1978

PODRACKÝ, Igor: Miro Bázlik : Dvanásť

Hudobný život, 1978, year 10, no. 15, p. 5

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
(Dychové kvinteto)

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Sláčikové kvarteto)

1977

DUŠINSKÝ, Gabriel: Koncerty v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 4

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 4
(premiéra oratória Dvanásti (4. a 5. 11. 1976, dir. Gabriel Patócs))

1976

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Miro Bázlik - Canticum [analýza diela]

Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 3

1976

KOVÁR, Ján: Koncerty v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5
(ako interpret klavírnych diel J. S. Bacha)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
(Piesne na čínsku poéziu)

1971

HRČKOVÁ, Naďa: Hudba a dobro [rozhovor]

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 229 – 233

1970

HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

Slovo má René Tuček

Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
(Peter a Lucia)

1970

MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

1970

VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

O cestách modernej slovenskej opery

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

1965

VAJDA, Igor: Miroslav Bázlik: Peter a Lucia

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 3, p. 128 – 129

Personal bibliography

 • 2021

  BÁZLIK, Miro: Miro Bázlik : Spektrá života

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (1. vyd., 508 s.)

 • 1995

  BÁZLIK, Miro: Goldbergove variácie J. S. Bacha

  Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 10 – 12

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 351 – 374

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Miro Bázlik

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 22 – 23

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 2, p. 118 – 132

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 438 – 439

 • 1995

  ZAJICEK, Libor: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics

  Diss. San Jose State University, 1995, p. 102 – 109

Bibliography – Analyses of Works

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 37

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

  Hudobný život, 2001, no. 7 – 8, p. 19 – 22

 • 1982

  BERGER, Igor: Tvorba : Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

 • 1980

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Quatour à cordes

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 5

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Miro Bázlik : Dvanásť

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 15, p. 5

 • 1965

  VAJDA, Igor: Miroslav Bázlik: Peter a Lucia

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 3, p. 128 – 129

Bibliography – Reviews

 • 2022

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Miro Bázlik - autorská platňa [recenzia LP]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 5
  (Päť malých elégií, Dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto, Baroková suita)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MADUNICKÁ, Klára: Bázlik po vyše polstoročí opäť v SND

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 22

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Miro Bázlik

  (jún 2016 – pracovná verzia scenára)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21 – 23

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

 • 2021

  GODÁR, Vladimír: Miro Bázlik deväťdesiatročný

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 18 – 19

 • 2021

  List Zory Jesenskej zo 7. augusta 1946 riaditeľovi bratislavského Konzervatória Fricovi Kafendovi

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 19

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

  Epochy kráľov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8, 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2011

  (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 2

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2009

  MOJŽIŠ, Martin: Neokázalý piedestál Mira Bázlika [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 12 – 14

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Harmónia v zrkadlách

  Slovo, 2004, no. 5, p. 20

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu [rozhovor]

  S Mirom Bázlikom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 61 – 65
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1996

  BÁZLIK, Miro – ĎURIŠ, Juraj – GODÁR, Vladimír: Tri stretnutia

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 215 – 246

 • 1994

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebrickej topológie

  Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 80 – 87

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Balada-koncert pre violu a orchester; Milan Telecký, viola)

 • 1984

  BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Prelúdiá pre klavír; M. Lapšanský, klavír)

 • 1983

  HATRÍK, J. – BERGER, R. – VAJDA, I. – RIEČAN, B.: K Bázlikovmu cyklu klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

 • 1982

  KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
  (Nezábudky, cyklus klavírnych skladieb; Prvosienky, skladbičky pre husle a klavír;)

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (Prelúdiá pre klavír)

 • 1981

  BERGER, Igor: K životnému jubileu Mira Bázlika

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 7, p. 3

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (Prelúdiá)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Bach-Bázlik

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 4

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
  (Kvartettino)

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
  (Dychové kvinteto)

 • 1977

  DUŠINSKÝ, Gabriel: Koncerty v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Sláčikové kvarteto)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 4
  (premiéra oratória Dvanásti (4. a 5. 11. 1976, dir. Gabriel Patócs))

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Miro Bázlik - Canticum [analýza diela]

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 3

 • 1976

  KOVÁR, Ján: Koncerty v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5
  (ako interpret klavírnych diel J. S. Bacha)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
  (Piesne na čínsku poéziu)

 • 1971

  HRČKOVÁ, Naďa: Hudba a dobro [rozhovor]

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 229 – 233

 • 1970

  VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

  O cestách modernej slovenskej opery

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

 • 1970

  HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

  Slovo má René Tuček

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
  (Peter a Lucia)

 • 1970

  MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

  S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

x