2023

TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

2023

ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

2022

MADUNICKÁ, Klára: Bázlik po vyše polstoročí opäť v SND

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 22

2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

2021

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2021

VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

2021

ŠULÍK, Martin: Miro Bázlik

(jún 2016 – pracovná verzia scenára)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21 – 23

2021

ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21

2021

VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

2021

GODÁR, Vladimír: Miro Bázlik deväťdesiatročný

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 18 – 19

2021

BÁZLIK, Miro: Miro Bázlik : Spektrá života

Music Centre Slovakia, Bratislava
(1. vyd., 508 s.)

2021

List Zory Jesenskej zo 7. augusta 1946 riaditeľovi bratislavského Konzervatória Fricovi Kafendovi

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 19

2020

VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2020

VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2018

VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 351 – 374

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

2016

TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

Epochy kráľov

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8, 9

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 2

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

2011

SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

2011

(hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Miro Bázlik

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 22 – 23

2009

MOJŽIŠ, Martin: Neokázalý piedestál Mira Bázlika [rozhovor]

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 12 – 14

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 2, p. 118 – 132

2004

ČÍŽIK, Vladimír: J. S. Bach: THE WELL-TEMPERED CLAVIER (BOOK I), L. van Beethoven: PIANO SONATA E MAJOR No. 30, Op. 109 [recenzia CD]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 42

2004

GODÁR, Vladimír: Harmónia v zrkadlách

Slovo, 2004, no. 5, p. 20

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu [rozhovor]

S Mirom Bázlikom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 61 – 65
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 37

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 438 – 439

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

Hudobný život, 2001, year 33, no. 7 – 8, p. 19 – 22

2001

ZELJENKA, Ilja: Pozdrav priateľovi Bázlikovi

Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 2 – 3

1996

BÁZLIK, Miro – ĎURIŠ, Juraj – GODÁR, Vladimír: Tri stretnutia

Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 215 – 246

1995

BÁZLIK, Miro: Goldbergove variácie J. S. Bacha

Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 10 – 12

1995

ZAJICEK, Libor: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics

Diss. San Jose State University, 1995, p. 102 – 109

1994

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebrickej topológie

Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 80 – 87

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Balada-koncert pre violu a orchester; Milan Telecký, viola)

1984

BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
(Prelúdiá pre klavír; M. Lapšanský, klavír)

1983

HATRÍK, J. – BERGER, R. – VAJDA, I. – RIEČAN, B.: K Bázlikovmu cyklu klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena

Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

1982

KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
(Nezábudky, cyklus klavírnych skladieb; Prvosienky, skladbičky pre husle a klavír;)

1982

BERGER, Igor: Tvorba : Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 4

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(Prelúdiá pre klavír)

1981

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
(Prelúdiá)

1981

BERGER, Igor: K životnému jubileu Mira Bázlika

Hudobný život, 1981, year 13, no. 7, p. 3

1981

SCHINDLEROVÁ, Agáta: Miro Bázlik - autorská platňa [recenzia LP]

Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 5
(Päť malých elégií, Dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto, Baroková suita)

1981

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

1981

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

1980

BERGER, Igor: Miro Bázlik: Quatour à cordes

Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 5

1979

PODRACKÝ, Igor: Bach-Bázlik

Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 4

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
(Kvartettino)

1978

PODRACKÝ, Igor: Miro Bázlik : Dvanásť

Hudobný život, 1978, year 10, no. 15, p. 5

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
(Dychové kvinteto)

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(Sláčikové kvarteto)

1977

DUŠINSKÝ, Gabriel: Koncerty v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 4

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 4
(premiéra oratória Dvanásti (4. a 5. 11. 1976, dir. Gabriel Patócs))

1976

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Miro Bázlik - Canticum [analýza diela]

Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 3

1976

KOVÁR, Ján: Koncerty v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5
(ako interpret klavírnych diel J. S. Bacha)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
(Piesne na čínsku poéziu)

1971

HRČKOVÁ, Naďa: Hudba a dobro [rozhovor]

Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 229 – 233

1970

HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

Slovo má René Tuček

Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
(Peter a Lucia)

1970

MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

1970

VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

O cestách modernej slovenskej opery

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

1965

VAJDA, Igor: Miroslav Bázlik: Peter a Lucia

Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 3, p. 128 – 129

Personal bibliography

 • 2021

  BÁZLIK, Miro: Miro Bázlik : Spektrá života

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (1. vyd., 508 s.)

 • 1995

  BÁZLIK, Miro: Goldbergove variácie J. S. Bacha

  Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 10 – 12

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 4, p. 351 – 374

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Miro Bázlik

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 22 – 23

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 2, p. 118 – 132

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 438 – 439

 • 1995

  ZAJICEK, Libor: An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics

  Diss. San Jose State University, 1995, p. 102 – 109

Bibliography – Analyses of Works

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 37

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 7 – 8, p. 19 – 22

 • 1982

  BERGER, Igor: Tvorba : Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 20, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

 • 1981

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 4

 • 1980

  BERGER, Igor: Miro Bázlik: Quatour à cordes

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 5

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Miro Bázlik : Dvanásť

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 15, p. 5

 • 1965

  VAJDA, Igor: Miroslav Bázlik: Peter a Lucia

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 3, p. 128 – 129

Bibliography – Reviews

 • 2022

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Miro Bázlik - autorská platňa [recenzia LP]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 8, p. 5
  (Päť malých elégií, Dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto, Baroková suita)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2023

  ĎURIŠ, Juraj – JANÍK, Peter: Začiatky slovenskej elektroakustickej hudby v spomienkach majstra zvuku

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 7 – 8, p. 37 – 43

 • 2023

  TÓTH, Miroslav: Osem filmových svedectiev o hudbe a dobe

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 5, p. 24 – 25

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

  KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

 • 2022

  MADUNICKÁ, Klára: Bázlik po vyše polstoročí opäť v SND

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 22

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Miro Bázlik

  (jún 2016 – pracovná verzia scenára)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21 – 23

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 21

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Hudobná poetika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

 • 2021

  GODÁR, Vladimír: Miro Bázlik deväťdesiatročný

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 18 – 19

 • 2021

  List Zory Jesenskej zo 7. augusta 1946 riaditeľovi bratislavského Konzervatória Fricovi Kafendovi

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 19

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

  Epochy kráľov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7 – 8, 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2011

  (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 2

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2009

  MOJŽIŠ, Martin: Neokázalý piedestál Mira Bázlika [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 12 – 14

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: J. S. Bach: THE WELL-TEMPERED CLAVIER (BOOK I), L. van Beethoven: PIANO SONATA E MAJOR No. 30, Op. 109 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 42

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Harmónia v zrkadlách

  Slovo, 2004, no. 5, p. 20

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu [rozhovor]

  S Mirom Bázlikom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 61 – 65
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2001

  ZELJENKA, Ilja: Pozdrav priateľovi Bázlikovi

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 2 – 3

 • 1996

  BÁZLIK, Miro – ĎURIŠ, Juraj – GODÁR, Vladimír: Tri stretnutia

  Slovenská hudba, 1996, year 22, no. 1 – 2, p. 215 – 246

 • 1994

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas pre drámu. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebrickej topológie

  Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 80 – 87

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Balada-koncert pre violu a orchester; Milan Telecký, viola)

 • 1984

  BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4
  (Prelúdiá pre klavír; M. Lapšanský, klavír)

 • 1983

  HATRÍK, J. – BERGER, R. – VAJDA, I. – RIEČAN, B.: K Bázlikovmu cyklu klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 14, p. 4

 • 1982

  KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
  (Nezábudky, cyklus klavírnych skladieb; Prvosienky, skladbičky pre husle a klavír;)

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (Prelúdiá pre klavír)

 • 1981

  BERGER, Igor: K životnému jubileu Mira Bázlika

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 7, p. 3

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (Prelúdiá)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Bach-Bázlik

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 4

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
  (Kvartettino)

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 22, p. 5
  (Dychové kvinteto)

 • 1977

  DUŠINSKÝ, Gabriel: Koncerty v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (Sláčikové kvarteto)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 23, p. 4
  (premiéra oratória Dvanásti (4. a 5. 11. 1976, dir. Gabriel Patócs))

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Miro Bázlik - Canticum [analýza diela]

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 3

 • 1976

  KOVÁR, Ján: Koncerty v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 8, p. 5
  (ako interpret klavírnych diel J. S. Bacha)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
  (Piesne na čínsku poéziu)

 • 1971

  HRČKOVÁ, Naďa: Hudba a dobro [rozhovor]

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 6 – 7, p. 229 – 233

 • 1970

  VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

  O cestách modernej slovenskej opery

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4

 • 1970

  HEERENOVÁ, Petra: Rigoletto z Brna

  Slovo má René Tuček

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 3, p. 8
  (Peter a Lucia)

 • 1970

  MARCZELLOVÁ, Z.: Bilancovanie sezóny

  S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

x