Personálna bibliografia

 • 1980

  Claudio Monteverdi: Il mio martir

  Rytmus, 1980, no. 1, p. 4 – 5

 • 1979

  HOLÁSEK, Ladislav: Ilja Zeljenka - Riekanky : Rozbory skladieb

  Rytmus, 1979, no. 1, p. 5

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, p. 121 – 128

Bibliografia – Monographs in journals and anthologies

 • 1999

  SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Holásek

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 4, 1999, Banská Bystrica, p. 31 – 32

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BANÁSOVÁ, Adriana: Ladislav Holásek: Hudba nikdy nie je nemá [rozhovor]

  Opera Slovakia, 9. 3. 2020

 • 2014

  BLAHO, Vladimír: Zbormajster Ladislav Holásek jubiluje

  Opera Slovakia, 23. 12. 2014

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 11

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 5

 • 2006

  PLANKOVÁ, Eva: Život so zborovým umením

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 37 – 39

 • 2006

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Speváci srdca-

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 6, p. 12 – 13

 • 2005

  DEMO, Ondrej: Ladislav Holásek

  Hudobný život , 2005, year 37, no. 2, p. 5

 • 2000

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 1 – 2, p. 3

 • 1996

  JURÍK, Marián: Spevácky zbor mesta Bratislavy

  Hudobný život , 1996, year 28, no. 14, p. 7

 • 1995

  DANIŠOVSKÝ, Jozef: V službách hudobnému umeniu : Za dirigentským pultom Ladislav Holásek

  Slovenská republika, 24. 1. 1995, no. 19, p. 5

 • 1990

  KYSELOVÁ, Eleonóra: Jubileum zbormajstra

  Rytmus, 1990, no. 1, p. 8

 • 1989

  BACHLEDA, Stanislav – HOLÁSEK, Ladislav: Osobnosť zborovej kultúry

  Hudobný život , 1989, year 21, no. 26, p. 7

 • 1989

  -vk-: Profesionáli amatérom

  Osvetová práca, 1989, no. 1, p. 39 – 40

 • 1985

  HOLÁSEK, Ladislav – G.T.: Zborovým spevom k vyšším métam : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek

  Večerník, 3. 1. 1985, no. 3, p. 6 – 7

 • 1985

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Keď spieva človek srdcom : Stretnutie s hlavným zbormajstrom opery SND

  Nedeľná Pravda , 1985, no. 40, p. 6

 • 1985

  VAJDA, Igor: Novosť scénickej podoby : Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND

  Nové slovo, 1985, no. 23

 • 1985

  HORNOVESKÁ, Ľuba: Ladislav Holásek jubiluje

  Rytmus, 1985, no. 1, p. 8

 • 1983

  UNGER, Pavel: Opäť v SND

  Film a divadlo, 1983, no. 9, p. 24 – 25

 • 1982

  HOLÁSEK, Ladislav – BALIGA, Ján – KYSELOVÁ, E. – HOLÁSEK, Ján: Jubilant v plnom nasadení : Spevácky zbor mesta Bratislavy si pripomína svoju desaťročnicu

  Večerník, 6. 7. 1982, no. 131, p. 5

 • 1982

  HORNOVESKÁ, Ľuba – HOLÁSEK, Ladislav: Repertoárový zborník pre miešané spevácke zbory : Nad zborníkom s jeho zostavovateľom Ladislavom Holáskom

  Rytmus, 1982, no. 6, p. 9

 • 1980

  HOLÁSEK, Ladislav – HOLUBÁNSKA, Eva: Slovenskí madrigalisti jubilujú

  Hudobný život , 1980, year 12, no. 24, p. 3

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: V zajatí zborového znenia

  Pravda, 12. 1. 1980, no. 10, p. 5

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Päťdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život , 1979, year 11, no. 24, p. 7

 • 1979

  KADLEČÍK, Ján: Koncert zborových telies : K jubileu dirigenta - zbormajstra Ladislava Holáska

  Ľud, 21. 12. 1979, no. 301, p. 5

 • 1979

  HOLÁSEK, Ladislav – RAPOŠ, Gabriel: Chýba nám chlapčenský zbor : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek

  Večerník, 21. 12. 1979, no. 251, p. 5

 • 1958

  -vs-: Klavírny koncert Ladislava Holáska

  Slovenská hudba, 1958, no. 2, p. 77

x