Bibliografia

  • 2013

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život , 2013, no. 1 – 2, p. 4

  • 1988

    KOVÁŘOVÁ, Anna: Interpretačná súťaž SSR ´87

    Hudobný život, 1988, no. 1, p. 1

x